1. bookVolume 21 (2016): Edizione 1 (March 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Strategies of Production Control as Tools of Efficient Management of Production Enterprises

Pubblicato online: 15 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 21 (2016) - Edizione 1 (March 2016)
Pagine: 20 - 24
Ricevuto: 01 Nov 2015
Accettato: 01 Jan 2016
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] J. Brandt, Strategia Push. [Online]. Available: http://logistyka.blox.pl/Search in Google Scholar

[2] M. Brzeziński (red.), Organizacja i sterowanieprodukcją, Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Warszawa, PL: Wydawnictwo Placet, 2002.Search in Google Scholar

[3] T. Buchwald, Koncepcja just-in-time to jedna z najczęściej stosowanych koncepcji logistycznych. [Online]. Available: http://www.log24.pl/Search in Google Scholar

[4] E. Gołembska (red), Zarządzanie logistyczne w produkcji. Kompendium wiedzy o logistyce. Poznań, PL: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, pp. 198-222.Search in Google Scholar

[5] W. Grudzewski, I. Hejduk, Teoria Ograniczeń (TOC). Metody projektowania systemów zarządzania. Warszawa, PL: Wydawnictwo Difin, 2004, pp. 157.Search in Google Scholar

[6] M. Janiszewski. TOC wzmacnia Lean Manufacturing. [Online]. Available: http://vento.net.pl/Search in Google Scholar

[7] A. Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Warszawa, PL: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, pp. 152.Search in Google Scholar

[8] Kanban. Opis systemu, wdrożenie, obrót materiałowy”. Lean management. [Online]. Available: http://www.system-kanban.pl/Search in Google Scholar

[9] Kanban, czyli sterowanie produkcją według zasad Lean Manufacturing. [Online]. Available: http://lean.org.pl/Search in Google Scholar

[10] Karty Kanban. (2013). [Online]. Available: http://www.system-kanban.pl/ [Accessed: Nov. 11, 2015].Search in Google Scholar

[11] A. Kokliński, M. Plich, P. Rypińska, J. Trojanowska. Wykorzystanie wybranych metod planowania i sterowania produkcją w controllingu produkcji. Czasopismo Logistyka. [Online]. Available: http://www.czasopismologistyka.pl/Search in Google Scholar

[12] F. Kolbusz, R. Pyrek, Współczesne metody sterowania produkcją - Zintegrowany System Zarządzania Klasy ERP II. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no 1 (11)/2008. Tarnów, PL: 2008.Search in Google Scholar

[13] J. Krystek, Strategie sterowania przykładowym procesem produkcyjnym. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane, PL: 2010, pp. 95-100.Search in Google Scholar

[14] B. Liwowsk, R. Kozłowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Kraków, PL: Oficyna Ekonomiczna, 2006, pp. 158.Search in Google Scholar

[15] L. Maciejec, I. Bartczak. Praca u podstaw. Computerworld Raport. 2000, pp. 8.Search in Google Scholar

[16] Z. Martyniak. Nowoczesne metody zarządzania produkcją. Kraków, PL: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996.Search in Google Scholar

[17] J. Mielcarek, Części składowe i założenia koncepcji TOC. Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej. Poznań, PL: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005, pp. 24-25.Search in Google Scholar

[18] Opis strategii kanban. (2013). [Online]. Available: http://www.system-kanban.pl/Search in Google Scholar

[19] A. Piasecka-Głuszak, Metody planowania potrzeb MRP i Just in Time jako strategie wspomagające system logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, no. 22/2011. Wrocław, 2011, pp. 205-208.Search in Google Scholar

[20] Różnice między systemami tradycyjnymi, a kanbanem. (2013). [Online]. Available: http://www.systemkanban.pl/Search in Google Scholar

[21] Teoria Ograniczeń. (2013). “Biznes i marketing w Internecie. Wywiad z Pawłem Schmidtem”. TOP MENEDŻER. [Online]. Available: http://www.topmenedzer.plSearch in Google Scholar

[22] Teoria ograniczeń, czyli jak pokonać ograniczenia i wyzwolić potencjał. [Online]. Available: http://www.ekonomicznie.pl/Search in Google Scholar

[23] J. Witkowski. Logistyka firm japońskich. Wrocław, PL: Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 1999, pp. 47.Search in Google Scholar

[24] Zarządzanie projektami za pomocą narzędzi CCPM. (2013). [Online]. Available: http://vento.net.pl/Search in Google Scholar

[25] M. Zięba, J. Ziółkowski, System planowania potrzeb materiałowych (MRP) w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Biuletyn WAT,vol. LXI, no. 3. Warszawa, 2012, pp. 355-359.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo