1. bookVolume 21 (2016): Edizione 1 (March 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process to Building Research Teams

Pubblicato online: 15 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 21 (2016) - Edizione 1 (March 2016)
Pagine: 7 - 11
Ricevuto: 01 Aug 2015
Accettato: 01 Oct 2015
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] E. Daniszewska. „Zastosowanie ANFIS w analizie badań gruntów”, in Budownictwo i Architektura, vol. 13(2), 2014, pp. 7-15.10.35784/bud-arch.1842Search in Google Scholar

[2] K. Frączkowski. Zarządzanie projektem informatycznym. (...). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003, pp. 18-22.Search in Google Scholar

[3] G. Gierszczewska. Zarządzanie strategiczne. Warszawa: WSPiZ, 2000, pp. 18-25.Search in Google Scholar

[4] W. M. Grudzewski and I. Hejduk. „Zarządzanie wiedzą w organizacjach”, in E-mentor, vol. 1(8), Warszawa 2005, pp. 46-50.Search in Google Scholar

[5] A. Gryzik, A. Knapińska and A. Tomczyńska. „Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowym w sektorze przemysłu”, Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, 2012.Search in Google Scholar

[6] J. Kisielnicki. Zarządzanie projektami badawczorozwojowymi. Warszawa: Wolters Kluwer S.A., 2013, pp. 17-61.Search in Google Scholar

[7] P. Lewis James. Project Planning, Scheduling & Control, 3rd edition. New York: McGraw-Hill, 2001, pp. 28-34.Search in Google Scholar

[8] A. Łuczak. „Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego”, in Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 4(6), Poznań 2012, pp. 43-56.Search in Google Scholar

[9] A. Łuczak, F. Wysocki. „Porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem rozmytych metod AHP i TOPSIS”, in Przegląd Statystyczny, Zeszyt 1-2, 2011, pp. 4-21. Search in Google Scholar

[10] P. Łukasik. „Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów”, Zeszyt naukowy 99, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, pp. 121-127.Search in Google Scholar

[11] M. Pawlak. Zarządzanie Projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, pp. 17.Search in Google Scholar

[12] Podręcznik Frascati 2002: Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Warszawa: MNiSW, 2010, pp. 18.Search in Google Scholar

[13] Ch. Schwindt. Resource Allocation in Project Management. Berlin: Springer, 2005, pp. 7 -36.10.1007/3-540-27852-4Search in Google Scholar

[14] A. Szeptuch. „Badanie skuteczności metod informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej”, in E-mentor, vol. 2(44), 2012, pp. 49-53.Search in Google Scholar

[15] R. Wysocki and R. McGary. Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion, 2005, pp. 88-93.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo