1. bookVolume 2 (2019): Edizione 2 (December 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2587-3326
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Actual tendencies in the evolution of financial sciences

Pubblicato online: 26 Dec 2019
Volume & Edizione: Volume 2 (2019) - Edizione 2 (December 2019)
Pagine: 63 - 76
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2587-3326
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Brailean T., (2008) Noua paradigmă a pieţelor financiare, http://tiberiubrailean.finantare.ro/2008/10/19/noua-paradigma-a-pietelor-financiare/Search in Google Scholar

Capelle-Blancard G., (2010) Are Derivatives Dangerous? A Literature Survey, https://www.cairn.info/revue-economie-internationale-2010-3-page-67.htm, [Accessed August 28th 2019]10.1016/S2110-7017(13)60014-1Search in Google Scholar

Cohan P., (2010) Big Risk: $1.2 Quadrillion Derivatives Market Dwarfs World GDP, https://www.aol.com/2010/06/09/risk-quadrillion-derivatives-market-gdp/, [Accessed August 28th 2019]Search in Google Scholar

Fetniuc V, Luchian I; Țvircun A., (2018) Actual issues of global corruption, In: Journal of Financial and Monetary Economics, România, București, No 6/2018, p. 288-298Search in Google Scholar

Fetniuc V; Luchian I (2011) Evoluţia ştiinţelor financiare în condiţiile edificării economiei bazate pe cunoaştere. Conferinţa Internaţională „Rolul universităţilor şi catedrelor universitare în economia cunoaşterii”, Institutul Internaţional de Management IMI-NOVA, Chişinău, 26-27 aprilie 2011Search in Google Scholar

Fetniuc V; Luchian I (2012) Evolution scientifique des finances dans les conditions de l’edification d’une economie fondee sur la connaisance, Le role des universites et des universitaires dans l’economie de la connaissance, Edition Impessum, Chisinau-Paris, 2012, p. 177-182Search in Google Scholar

Gorbunova O (2017) Основные тенденции развития международного и российского рынков деривативов, https://sibac.info/journal/innovation/65/70758, [Accessed August 28th 2019]Search in Google Scholar

Iordan V., Luchian I., (2018) Corupția transnațională în Republica Moldova, Materialele conferinţei internaţionale „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere” ed. XIV, 9 noiembrie 2018, Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, vol. XXXIII, pag. 335 – 344Search in Google Scholar

Khabibulina A., (2011) Коррупция как системная угроза финансовой безопасности Российской Федерации, http://cyberleninka.ru/article/n/14-2-korruptsiya-kak-sistemnayaugroza-finansovoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii, [Accessed August 26th 2019]Search in Google Scholar

Kondratieva E A. (2010) Теневые финансы: основные подходы к исследованию, http://docplayer.ru/41642233-Tenevye-finansy-osnovnye-podhody-k-issledovaniyu.html, [Accessed August 26th 2019]Search in Google Scholar

Luchian I., Birca I., (2015) Aspectele moderne ale evoluţiei ştiinţelor financiare. International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices “Economic Growth in Conditions of Globalization” The Tenth Edition, National Institute of Economic Research, October 15-16, 2015, Chisinau, Editura INCE, p. 129-134Search in Google Scholar

Mbaye S., Badia M M (2019) New Data on Global Debt, https://blogs.imf.org/2019/01/02/new-data-on-global-debt/Search in Google Scholar

Petukhova N V. (2013) Противодействие отмыванию денежных средств, https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-otmyvaniyu-denezhnyh-sredstv,Search in Google Scholar

Potlog I., (2014) Parteneriatele public-private în sfera inovaț ională. Revista „Intellectus” (B), nr. 4/2014, p. 75-79Search in Google Scholar

SOROS, George (2008) Noua paradigmă a pieţelor financiare, Bucureşti, Litera InternationalSearch in Google Scholar

Spanjers J.; Salomon M.,(2017) Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014, http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2005-2014/, [Accessed August 29th 2019]Search in Google Scholar

Tanzi A., (2019) Global Debt Quickened in First Quarter, Outpacing World Economy, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-15/global-debt-accelerated-in-1st-quarter-outpacing-world-economy, [Accessed August 28th 2019]Search in Google Scholar

Trandafir A., (2015) Finanț ele publice. Suport de curs, https://sjse-ct.spiruharet.ro, [Accessed August 24th 2019]Search in Google Scholar

https://www.dex.md/definitie/finanțe,Search in Google Scholar

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-10/global-debt-jumped-to-record-237-trillion-last-year,Search in Google Scholar

http://bani.md/in-10-ani--prin-moldova-a-trecut-ilegal-capital-de-9-miliarde-de-dolari-studiu---66529.html,Search in Google Scholar

https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html,Search in Google Scholar

http://www.gfintegrity.org/press-release/new-study-illicit-financial-flows-in-developing-countries-large-and-persistent/Search in Google Scholar

https://www.isda.org/a/hmDDE/otc-derivatives-ye2010-market-analysis-final.pdf,Search in Google Scholar

https://www.housing.gov.ie,29871852Search in Google Scholar

https://www.investopedia.com/terms/q/quasi_public_corporation.asp,Search in Google Scholar

https://iq.hse.ru/news/177674576.html,Search in Google Scholar

https://ru.wikipedia.org/wiki/Децентрализованные_финансы,Search in Google Scholar

https://econ.wikireading.ru/892,Search in Google Scholar

https://ru.wikipedia.org/wiki/Постиндустриальное_общество,Search in Google Scholar

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/13200/РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ,Search in Google Scholar

http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Финансовый_менеджмент/11.html, [AccessedSearch in Google Scholar

http://www.fondsk.ru/pview/2013/01/23/chernye-dyry-mirovoj-ekonomiki-i-18813.html,Search in Google Scholar

,http://lektsii.net/1-55983.html,Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo