1. bookVolume 65 (2019): Edizione 1 (March 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2454-0358
Prima pubblicazione
14 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Salvage felling in the Czech Republic‘s forests during the last twenty years

Pubblicato online: 04 Mar 2019
Volume & Edizione: Volume 65 (2019) - Edizione 1 (March 2019)
Pagine: 12 - 20
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2454-0358
Prima pubblicazione
14 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Anonymous, 2017a: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 128 p.Search in Google Scholar

Anonymous, 2017b: Krótkoterminowa prognóza występowania ważniejszych szkodników i chorob infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2017 roku. Sękocin Stary: Institut Badawczy Leśnictwa, 194 p.Search in Google Scholar

Blennow, K., Olofsson, E., 2008: The probability of wind damage in forestry under a changed wind climate. Climatic Change, 87:347–360.10.1007/s10584-007-9290-zSearch in Google Scholar

Butovitsch, V., von, 1971: Undersokningar over skandeinsekternes upptradante i de stormharjade skogama i mellestra Norrlands kustland aren 1967 – 1969. Institutionen för Skogszooli, Rapporter oc Uppsatser, No. 8: 204 p.Search in Google Scholar

Christiansen, E., Bakke, A., 1988: In: Berryman, A. A. (ed.): Dynamics of Forest Insect Populations. Patterns, Causes, Impications. New York, London: Plenum Press, p. 479–503.10.1007/978-1-4899-0789-9_23Search in Google Scholar

Gardiner, B., Blennow, K., Carnus, J.-M., Fleischer, P., Ingemarson, F., Landmann, G. et al., 2011: Destructive Storms in European Forests: Past and Forthcoming Impacts. Final report to European Commision – DG Environment, European Forest Institute, Atlantic European Office – EFIATLANTIC, 138 p.Search in Google Scholar

Gardiner, B., Byrne, K., Hale, S., Kamimura, K., Mitchel, S. J., Peltola, H. et al., 2008: Areview of mechanistic modeling of wind damage risk to forests. Forestry, 81:447–463.10.1093/forestry/cpn022Search in Google Scholar

Grodzki, W., 2010: The decline of Norway spruce Picea abies [L.] Karst. Stands in Beskid Slaski and Żiviecki: theoretical concept and reality. Beskydy, 3:19–26.Search in Google Scholar

Hendrych, V., 1930: Zpráva o mrazových škodách ze zimy r. 1928–1929. Lesnická práce, 9:148–164.Search in Google Scholar

Hodapp, W., 1954: Der Verlauf der der Fichtenborker – Kalamität i Bäden seit 1942. In: Wellenstein G. (ed.): Die grosse Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944 – 1951. Ringingen: Forstschutz Sudwet, p. 11–93.Search in Google Scholar

Jelínek, J., 1988: Větrná a kůrovcová kalamita na Šumavě z let 1868 až 1878. Brandýs nad Labem: Lesprojekt, 38 p. + 12 maps.Search in Google Scholar

Kalandra, A., Kolubajiv, S., 1949: Kalamitní výskyt pilatky smrkové druhu Pachynematus scutellatus Htg. v Československu v r. 1949. Lesnická práce, 28:384–394.Search in Google Scholar

Knížek, M., Liška, J., 2018: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2017 a jejich očekávaný stav v roce 2018. Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum, 2018, 72 p.Search in Google Scholar

Knížek, M., Liška, J., Modlinger, R., 2016: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2015 a jejich očekávaný stav v roce 2016. Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum, 66 p.Search in Google Scholar

Knížek, M., Liška, J., Modlinger, R., 2017: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2016 a jejich očekávaný stav v roce 2017. Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum, 68 p.Search in Google Scholar

Komárek, J., 1931: Mnišková kalamita v létech 1917–1927. Sborník Výzkumných ústavů zemědělských ČSR, 78:1–256 + 3 maps.Search in Google Scholar

Konôpka, J., Konôpka, B., Raši, R., Nikolov, Ch., 2008: Nebezpečné smery vetra na Slovensku. Lesnícke štúdie 60, 81 p.Search in Google Scholar

König, A., Mösmer, R., Bäumler, A., 1995: Silvicultural documentation of the planar storm damages in winter 1990 in Bavaria and meteorological condition at the time damage. LWF Berichte aus der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, 2:352.Search in Google Scholar

Koreň, M., 2005: Vetrová kalamita 19. novembra 2004 – nové pohľady a konsequence. Tatry, p. 7–29.Search in Google Scholar

Kudela, M., 1980: Vliv kalamit na stav lesů minulosti. Památky a příroda, 5:228–233.Search in Google Scholar

Kunca, A. (ed.), 2005: Výskyt škodlivých činitelov v lesoch Slovensko za rok 2004 a ich prognóza na rok 2005. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav, 92 p.Search in Google Scholar

Kunca, A., 2017: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2016 a ich prognóza na rok 2017. Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 79 p.Search in Google Scholar

Kunca, A., Zúbrik, M., 2006: Vetrová kalamita z 19. novembra 2004. Zvolen, Národné lesnícke centrum, 40 p.Search in Google Scholar

Kunca, A., Zúbrik, M., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Konôpka, B. et al., 2015: Salvage felling in the Slovak forests in the period 2004–2013. Forestry Journal, 61:188–195.10.1515/forj-2015-0027Search in Google Scholar

Kunca, A., Zúbrik, M., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R. et al., 2019: Salvage felling in the Slovak Republic’s forests during the lasttwenty years (1998–2017). Central European Forestry Journal, 65:3–1110.2478/forj-2019-0007Search in Google Scholar

Kunca, A., Zúbrik, M., Galko, M., Vakula, J., Leontovyč, R., Konôpka, B. et al., 2019: Salvage felling in the Slovak Republic’s forests during the last twenty years (1998–2017). Cent. Eur. For. J., 65:3–11.10.2478/forj-2019-0007Search in Google Scholar

Langström, B., Lindelöw, Å., Schroeder, M., Björklund, N., Öhrn, P., 2009: The spruce bark beetle outbreak in Sweden following the January-storms in 2005 and 2007. In: Kunca, A. & Zúbrik, M. (ed.): Insect s and Fungi in Storm Areas, Proceedings of the IUFRO Working Party 7.03,10. Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumny ústav Zvolen, p. 13–19.Search in Google Scholar

Liška, J., 2018: Kůrovcová kalamita – stav v okolních státech střední Evropy. Zpravodaj ochrany lesa 21:61–63.Search in Google Scholar

Liška, J., Píchová, V., Knížek, M., Hochmut, R., 1991: Přehled výskytu lesních hmyzích škůdců v českých zemích. Lesnický průvodce, 3: 37 p. + 30 figs.Search in Google Scholar

Lubojacký, J., Knížek M., 2017: Nebezpečí další eskalace kalamitní kůrovcové situace. Lesnická práce, 96:62.Search in Google Scholar

Maslov, A. D., 2001: Usykhanie elovych nasazhdemiy ot koroeda tipografa i integraciya zashchitnykh meropriyativ. In: Mozolovskaya, E. G. (ed.): Kompleksnye mery zashchity elnikov evropeyskoy Rossii po podavleniyu vspyshkiyu massovogo razmnozheniya koroeda – tipografa. Pushkino: Centr zashchity lesa, p. 5–17.Search in Google Scholar

Marini, L., Lindelöw, Å., Jönsson, A. M., Wulf, S., Schroeder, L. M., 2013: Population dynamics of the spruce bark beetle a longterm study. Oikos, 122:1768–1776.10.1111/j.1600-0706.2013.00431.xSearch in Google Scholar

Mentberger, J., 1964: Kontrola kalamitních škůdců. Lesnická práce, 37:38Search in Google Scholar

Mezei, P., Grodzki, W., Blaženec, M., Jakuš, R., 2013: Factors influencing the wind-bark beetles‘ disturbance systems in the course of an Ips typographus outbreak in the Tatra Mountains. Forest Ecology and Management, 312:67–77.10.1016/j.foreco.2013.10.020Search in Google Scholar

Nilsson, C., Stjernquist, I., Bärring, L., Schlyter, P., Jönsson, A. M., Samuelsson, H., 2004: Recorded storm damage in Sweden forests 1901–2000. Forest Ecology and Management, 199:165–173.10.1016/j.foreco.2004.07.031Search in Google Scholar

Novotný, R., 2017: Abiotické vlivy a antropogenní činitelé. In: Knížek, M., Liška, J., Modlinger, R., (eds.): Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2016 a jejich očekávaný stav v roce 2017. Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum, p. 12–16.Search in Google Scholar

Pfeffer, A., 1952: Kůrovec lýkožrout smrkový a boj proti němu. Praha, Nakladatelství Brázda, 45 p.Search in Google Scholar

Pfeffer, A., Skuhravý, V., 1995: Der Buchdrucker Ips typographus L. (Col., Scolytidae) und seine Problematik in der Tsechischen Republik. Anzeiger für Schadlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz, 68:151–152.10.1007/BF01991889Search in Google Scholar

Sacre, C., 2002: Extreme wind speed in France the ´99 storms and their consequences. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 90:1163–1171.10.1016/S0167-6105(02)00229-5Search in Google Scholar

Schelhaas, M. J., Nabuurs, G. J., Schuck, A., 2003: Natural distrurbances in the European forest in the 19th and 20th centuries. Global Change Biology, 9:1620–1633.10.1046/j.1365-2486.2003.00684.xSearch in Google Scholar

Schlyter, F., Stjernquist, I., Bärring, L., Jönsson, A. M., Nilsson, C., 2006: Assesment of the impacts of climate change and weather extremes on boreal forests in northern Europe, focusing on Norway spruce. Climate Research, 31:75–84.10.3354/cr031075Search in Google Scholar

Simanov, V., 2014: Kalamity v historii a současnosti. Lesnická práce, 93:573–575.Search in Google Scholar

Skuhravý, V., 2002: Lýkožrout smrkový a jeho kalamity. Praha, Agrospoj, 196 p.Search in Google Scholar

Soukhovolsky, V., 2009: Insects-xylophagous in Sayana mountain forest after windthrow: population dynamics models. In: Kunca, A. & Zúbrik, M. (eds.): Insects and Fungi in Storm Areas. Proceedings of zhe IUFRO Working Party 7.03.10. Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumny ústav Zvolen, p. 20–22.Search in Google Scholar

Spiecker, H., 2003: Silvicultural management in maintaining biodiversity and resistence of forest in Europe – temperate zone. Journal of Environmental Management, 67:55–65.10.1016/S0301-4797(02)00188-3Search in Google Scholar

Sproull, G. J., Adamus, M., Bukowski, M., Krzyzanowski, T., Szewczyk, J., Statwick, J. et al., 2015: Tree and stand-level patterns and predicators of Norway spruce mortality caused by bark beetle infestation in Tatra Mountains. Forest Ecology and Management, 354:261–272.10.1016/j.foreco.2015.06.006Search in Google Scholar

Šrot, M., 1962: Cíle a úkoly kontroly, evidence a prognózy škodlivých činitelů v ochraně lesů. Lesnická práce, 41:421–422.Search in Google Scholar

Šrot, M., 1964: Změny v hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů a o kontrole kalamitních škůdců. Lesnická práce, 43:36–38.Search in Google Scholar

Šrot, M., 1965: Upozornění na hlášení L 116. Lesnická práce, 45:36–37.Search in Google Scholar

Tarasova, O., 2009: Regulatories of insect attack of conifer trees after windthrow in forest in Sayana mountains (middle Siberie. In: Kunca, A. & Zúbrik, M. (eds.): Insects and Fungi in Storm Areas. Proceedings of the IUFRO Working Party 7.03.10. Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumny ústav Zvolen, p. 34–35.Search in Google Scholar

Trębski, K., 2017: Největší kalamita v historii státních lesů Polska. Lesnická práce, 96:577.Search in Google Scholar

Vicena, I., 1964: Ochrana proti polomům. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 178 p.Search in Google Scholar

Vicena, I., Pařez, J., Konôpka, J., 1979: Ochrana lesů proti polomům. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 245 p.Search in Google Scholar

Zahradník, P., 1997: Historie kůrovcových kalamit, prognózy vývoje a stanovení principů ochrany lesa proti kůrovcům. In: Kůrovcová kalamita – střet názorů. Sborník referátů celostátní konference, Písek 28.–29. 8. 1997, p. 5–9.Search in Google Scholar

Zahradník, P., 2008: Kalamity v českých zemích – minulost a současnost. In: Fakta a mýty o českém lesním hospodářství. Sborník referátů ze semináře organizovaného Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou lesnickou a dřevařskou, Praha, p. 31–51.Search in Google Scholar

Zahradník, P., Hellebrandová-Neudertová, K., Zahradníková, M., 2018: Přehůled výskytu lesních škodlivých činitelů v České republice od nejstarších dob po současnost. (in press)Search in Google Scholar

Zolubas, P., Dagilius, R., 2009: Small scale conservation status in forests – source of bark beetle problém? In: Kunca, A. & Zúbrik, M. (eds.): Insects and Fungi in Storm Areas. Proceedings of zhe IUFRO Working Party 7.03.10. Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumny ústav Zvolen, p. 36–38.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo