1. bookVolume 7 (2018): Edizione 2 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1339-9276
ISSN
1338-6891
Prima pubblicazione
05 Sep 2013
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The Effect of Land Acquisition Policy on Market Trends in Hungary

Pubblicato online: 31 Dec 2018
Volume & Edizione: Volume 7 (2018) - Edizione 2 (December 2018)
Pagine: 15 - 19
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1339-9276
ISSN
1338-6891
Prima pubblicazione
05 Sep 2013
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. 2013. évi CXXII. törvény a mező–és erdőgazdasági földek forgalmáról (Act CXXII of 2013 concerning agricultural and forestry land trade)Search in Google Scholar

2. 2013. évi CCXII. törvény a mező–és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről (Act CCXII of 2013 concerning procedures on the agricultural and forestry land act)Search in Google Scholar

3. 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás–vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról (Decree 474 of 2013 by the government of Hungary, regarding procedures for public announcement of land purchase or lease contracts)Search in Google Scholar

4. 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről (Decree 504 of 2013 by the government of Hungary, regarding certification in agriculture and forestry)Search in Google Scholar

5. 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól (Decree 38 of 2014 by the government of Hungary, regarding farmers, agricultural cooperatives, and the registration of agricultural holdings)Search in Google Scholar

6. 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól (Decree 47 of 2014 by the government of Hungary, regarding the use of security watermark paper for transaction of ownership of agricultural land)Search in Google Scholar

7. 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező–és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól (Decree 191 of 2014 by the government of Hungary, regarding regulations on the selloff of agricultural land to settle mortgage debts)Search in Google Scholar

8. Regulation No. 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the Common Agricultural PolicySearch in Google Scholar

9. Report of the Committee on Agriculture and Rural Development (2017): On the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmersSearch in Google Scholar

10. BÁNYAI K. 2016. Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary In: Journal of Agricultural and Environmental Law 20:5–15.10.21029/JAEL.2016.20.5Search in Google Scholar

11. CSÁK, Cs. – KOCSIS B. E. – RAISZ A. 2015. Vectors and indicators of agricultural policy and law from the point of view of the agricultural land structure In: Journal of Agricultural and Environmental Law 19:32–43.Search in Google Scholar

12. KOROM Á. 2009. A termőföldek külföldiek általi vásárlására vonatkozó „moratórium” lejártát követően milyen birtokpolitikát tesz lehetővé a közösségi jog In: Európai Jog Vol. 9 no. 6 pp.7–16. (What are the options for purchasing agricultural lands by foreign citizens after the moratorium, in line with EU regulations?).Search in Google Scholar

13. OLAJOS I. – ANDRÉKA T. 2017. A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák In: Magyar Jog 64:410–424. (Legal problems concerning the application of the land act)Search in Google Scholar

14. ORLOVITS Zs. (Ed.). 2015. Földforgalmi szabályozás – Gazdálkodói kézikönyv Budapest: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 88 p. (Land act regulations – a manual for farmers)Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo