Accesso libero

Bryophytes of Travný Nature Reserve in Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic)

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Chlupáč I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 436 pp.Search in Google Scholar

Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. – Preslia 84: 813-850.Search in Google Scholar

Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. In: Hejný S. & Slavík B., Květena ČSR 1: pp. 103-121, Academia, Praha.Search in Google Scholar

Weissmannová H. et al. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. & Sedláček M.: Chráněná území ČR, svazek X., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.Search in Google Scholar

eISSN:
2336-3207
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
3 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Life Sciences, Plant Science, Zoology, Ecology, other