1. bookVolume 67 (2018): Edizione 2 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Northern Fulmar (Fulmarus glacialis) in the Beskydy Mountains according to Jan Prášek

Pubblicato online: 25 Jan 2019
Volume & Edizione: Volume 67 (2018) - Edizione 2 (December 2018)
Pagine: 175 - 179
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Anonymus (s. d., a): Beskydy. Downloaded from: https://cs.wikipedia.org/wiki/BeskydySearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., b): Buřňák lední (Fulmarus glacialis), Northern Fulmar. Downloaded from: fkcso.cz/druhypos/fulgla.htmlSearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., c): Faunistická komise ČSO. Pozorování posuzovaných druhů. Downloaded from: fkcso.cz/fk/posuzovane.htmlSearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., d): Historie gymnázia Petra Bezruče. Downloaded from: www.gypbfm.cz/skola/historie/ Anonymus (s. d., e): Lašsko. Downloaded from: https://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A+skoSearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., f): Records of Fulmarus glacialis and Calonectris diomedea in Czechia. Downloaded from: https://www.researchgate.net/.../Records-of-Fulmarus-glacialis-and-Calonectris-diomedeaSearch in Google Scholar

Ano nymus (1894-1923): Zemský archiv Opava, Římskokatolická fara Dobrá, sign. Fr V 17, (8813), 1894-1923, matrika zemřelých.Search in Google Scholar

Bauer K.M. & Glutz von Blotzheim U.N. (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 1. Gaviiformes-Procellariiformes. Akad. Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.Search in Google Scholar

BirdLife International (2015): Fulmarus glacialis. The IUCN Red List of treatened species 2015. T 22697866A-60171190. Downloaded on 28 March 2018.Search in Google Scholar

Boschert M. (2015): Occurrence and population sizes of rare und scare breeding birds in Germany 1997-2003. – Vogelwelt 126: 1-51.Search in Google Scholar

Bauše B. (1891): Buřňáci. Ottův slovník naučný, Díl 4: 963. Nakl. a vyd. J. Otto, Praha.Search in Google Scholar

Cagaš E., ed. (1995): Almanach k 75. výročí vzniku Masarykovy střední zemědělské a odborné školy v Opavě, 1920-1995. Vyd. Masaryk. střed. zem. škola, Opava.Search in Google Scholar

Carboneras C. & Bo no n A. (2018): Petrels, Shearwaters (Procellariidae). In: del Hoyo J., Elliot A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. [eds]: Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.Search in Google Scholar

Dalla-Torre K.W. von (1889): Die Fauna von Helgoland. Fischer, Jena.Search in Google Scholar

Droste-(Hüllsho f) F. von (1866): Ergänzungen der Vögel Borkum’s. – J. Orn. 14: 389-391.10.1007/BF02261422Search in Google Scholar

Droste-Hüllsho f F. von (1869): Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum, etc. Selbstverlage, Münster.Search in Google Scholar

Franta Šumavský J. (1851): Česko-německý slovník (Böhmisch-deutsches Wörterbuch). Bohumil Haas, Praha.Search in Google Scholar

Gogela F. (1905): Z květeny na Místecku. In: Schücker J., Prášek J., Kadlčák J.M. [eds]: Památník Matice Místecké. Matice Místecká, Místek: 20-28.Search in Google Scholar

Gorbaň I. (1997): European news. – Brit. Birds 90: 238-250.Search in Google Scholar

Guse N., Fleet D.V., Freker J., Garthe S. (2005): Der Eissturmvogel Fulmarus glacialis - Mülleimer der Nordsee? – Seevoegel 262: 3-12.Search in Google Scholar

Hanf B. (1868): Ornithologische Beobachtungen am Furtteiche zu Mariahof in Obersteiermark. – Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 18: 961-970.Search in Google Scholar

Hanzel J. & Šere D. (2011): The list of birds of Slovenia with an review of rare species. – Acrocephalus, Ljubljana 32(150-151): 143-203.Search in Google Scholar

Heyder R. (1922): Nachträge zur Ornis Saxonica. – J. Orn. 70(1): 1-38.Search in Google Scholar

Hudec K. (2012): Slovník historických českých názvů ptáků. Downloaded from: http://bigfiles.birdlife.cz/Historicke-nazvy-ptaku.pdfSearch in Google Scholar

Hudec K., Chytil J., Šťastný K. & Bejček V. (1995): The birds of the Czech Republic. – Sylvia 31: 97-149.Search in Google Scholar

Hudec K., Kondělka D. & Novotný I. (1966): Ptactvo Slezska. Slezské muzeum, Opava.Search in Google Scholar

Hüppop K. & Hüppop O. (2012): How successful do Northern Fulmars (Fulmarus glacialis) breed at Helgoland, southeastern North Sea? – Vogelwarte 30(1): 3-7.Search in Google Scholar

Jeitteles L.H. (1864): Verschlagener Sturmvogel (Thalassidroma pelagica und Syrrhaptes paradoxus in Mähren). – Der zool. Garten 5: 88-89.Search in Google Scholar

Jungmann J.J. (1835): Slownjk česko-německý. Djl I. Josefa Fetterlová, řjzenjm Wáclawa Špinky, Praha.Search in Google Scholar

Kněžourek K. (1912): Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských. Díl II. I.L. Kober, Praha.Search in Google Scholar

Krüger K. (1941): Eissturmvogel, Fulmarus glacialis glacialis (L.), bei Kahlberg (Frische Nehrung). – Orn. Monatsber. 49(3): 86-87.Search in Google Scholar

Kulhánková R. (2014): Dějiny školství ve Frýdku-Místku. Diplomová práce. Ved. práce: P. Kopeček. Univerzita Palackého, Ped. fakulta, kat. společ. věd, Olomouc.Search in Google Scholar

Krulikovský L.V. (2007): Lašsko. Etnografický a kulturní region Moravy a Slezska. Markrabství Lašské, s. l.Search in Google Scholar

Lindner F. (1919): Fulmarus glacialis L. und die neuerdings erfolgte Erweiterung seines Brutgebietes nach Süden (seine Ansiedlung in Irland). – J. Orn. 67: 383-392.10.1007/BF02539446Search in Google Scholar

Linhart F. (1915): Zvířena. Místecký okres. In: Dvorský F., Kameníček F., Rypáček J. & Šajan F. [eds]: Vlastivěda Moravská. II. Místopis. Díl III. pp. 25-26. Nákl. Musej. Spol., Brno.Search in Google Scholar

Matějová A. (1980): Nacistická persekuce studentů a profesorů ve Frýdku-Místku. – Pobeskydí, společ. vědy, (2): 1-4.Search in Google Scholar

Michel J. & Reiser O. (1924): Zwei Fälle des Vorkommens des Eissturmvogels, Fulmarus glacialis, in Inneren des europäischen Festlande. – J. Orn. 72: 99-100.10.1007/BF02119500Search in Google Scholar

Mikeska M. (2005): Slovotvorné postupy a motivační kategorie v bulharské ornitologické terminologii a jejch porovnání s českými ekvivalenty (Rodová ptačí jména). Ved. práce: P. Krejčí. Masarykova univerzita, Fil. fakulta, Ústav slavistiky, Brno.Search in Google Scholar

Mlíkovský J. (2012): Records of petrels and allies (Aves: Procellariiformes) from Czechia. – Sylvia 48: 134-145.Search in Google Scholar

Musílek J. (1929-1930): O buřňácích. – Vesmír 8(9-10): 207-213.10.1016/S0140-6736(00)98745-2Search in Google Scholar

Prášek J. (1903): D) Sbírky přírodopisné. In: Osmá výroční zpráva Českého vyššího gymnasia v Místku za školní rok 1902-03: 87-88. Nákladem Matice Místecké, Místek.Search in Google Scholar

Prášek J. (1905a): Geologické poměry na Lašsku. In: Schücker J., Prášek J. & Kadlčák J.M. [eds]: Památník Matice Místecké, Místek: 33-37.Search in Google Scholar

Prášek J. (1905b): Sbírky přírodovědecké matičního gymnasia v Místku. In: Schücker J., Prášek J. & Kadlčák J.M., [eds]: Památník Matice Místecké, Místek: 111-117.Search in Google Scholar

Prášek J. (1908): Ornithologické poměry na Lašsku.In: Třináctá výroční zpráva C. k. českého vyššího gymnasia v Místku za školní rok 1907-08: 3-26. Nákladem C. k. gymnasia, Místek.Search in Google Scholar

Reiser O. (1925): Die Vögel von Marburg an der Drau. Hrsg. und verlegt von Naturw. Ver. in Steiermark, Graz.Search in Google Scholar

Schneider K.M. (1921): Fulmarus glacialis in Sachsen. – J. Orn. 69: 41-45.10.1007/BF02537608Search in Google Scholar

Sorensen U.-O. (1999): First breeding of Fulmar, Fulmarus glacialis, in Denmark. – Dansk Ornitol. For. Tidsskritt 93(3): 172-173.Search in Google Scholar

Stawarczyk T., Cofta T., Kajzer Z., Lontkowski J. & Sikora A. (2017): Rare birds of Poland. Studio B & W, Wojciech Janecki, Sosnowiec.Search in Google Scholar

Šťastný K. & Hudec K. [eds] (2016): Ptáci-Aves. Fauna ČR, sv. 31. Díl I. (3., přeprac. a doplněné vyd.). Academia, Praha.Search in Google Scholar

Vrbka J. (1931-1932): Vzácnější ptactvo na Litovelsku. – Vlastiv. sbor. střední a sev. Moravy 10(1-2): 123-125.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo