1. bookVolume 67 (2018): Edizione 1 (September 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Distribution of the antlion Dendroleon pantherinus (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the Czech Republic

Pubblicato online: 19 Sep 2018
Volume & Edizione: Volume 67 (2018) - Edizione 1 (September 2018)
Pagine: 1 - 6
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Acevedo F., Badano D. & Monserrat V.J. (2014): The larva of Tricholeon relictus Hölzel & Monserrat, 2002 a synanthropic antlion (Neuroptera, Myrmeleontidae). − Zootaxa 3835(3): 364-370.10.11646/zootaxa.3835.3.525081458Search in Google Scholar

Aspöck H., Aspöck U. & Hölzel H. (1980): Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas. Goecke and Evers, Krefeld, Germany, 495 + 355 pp.Search in Google Scholar

Badano D. & Pantaleoni R.A. (2014): The larvae of European Myrmeleontidae. − Zootaxa 3762(1): 1-71.Search in Google Scholar

Colombo R., Bruand Y. & Danflous S. (2013): Contribution à la connaissance de Dendroleon pantherinus (Fabricius 1787) (Neuroptera: Myrmeleontidae). − Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie 22(2): 47-53.Search in Google Scholar

Čížek L. & Procházka J. (2010): Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. − Živa 58(3): 131-133.Search in Google Scholar

Gepp J. & Hölzel H. (1989): Ameisenlöwen und Ameisenjungfern. Myrmeleonidae. Die Neue Brehm-Bücherei 589. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 108 pp.Search in Google Scholar

Gepp J. (2010): Ameisenlöwen und Ameisenjungfern. Myrmeleontidae. Eine weltweite Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung Mitteleuropas. 3., neubearbeitete Auflage. Die Neue Brehm-Bücherei 589. Westarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaft, Hohenwarsleben, Germany, 168 pp.Search in Google Scholar

Holuša J. (1997): Výskyt mravkolvů Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) a Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) na Moravě (Myrmeleontidae, Neuroptera). − Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 2: 109-110.Search in Google Scholar

Kačírek A. (1995): Nové a zajímavé nálezy mravkolvů v České republice (Neuroptera, Myrmeleontidae). − Acta Musei Reginaehradecensis, Ser. A 24: 67-70Search in Google Scholar

Laštůvka Z., Barták M., Bezděk J., Bílý S., Čelechovský A., Dolný A., Hula V., Chládek F., Ježek J., Kment P., Malenovský I., Řezníčková P., Říha M., Skuhravá M., Stejskal R., Šefrová H., Tkoč M., Trnka F. & Vašátko J. (2016): Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 260 pp.Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. − Klapalekiana 32(Suppl.): 1-175.Search in Google Scholar

Rotermund W. (1837): Myrmeleon formicarius und Myrmeleon pantherinus in Heidewilxen, Kr. Trebnitz, Übers. − Arbeiten Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur (1836): 86.Search in Google Scholar

Roubal J. (1936): Dendroleon pantherinus F. − Časopis České Společnosti Entomologické 33: 172-173Search in Google Scholar

Ševčík J. (2010): Neuroptera, Raphidioptera and Mecoptera of the Podyjí National Park (Czech Republic). − Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 103-112Search in Google Scholar

Šumpich J. (2015): Records of three rare ant-lion (Neuroptera: Myrmeleontidae) species from the Czech Republic. − Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 100(1): 17-22.Search in Google Scholar

Zelený J. (1977): Planipennia (Neuroptera). Pp. 129-131. In: Dlabola J. (ed.): Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae. − Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae Suppl. 4: 1-158.Search in Google Scholar

Zelený J. (1992): Mravkolev okatý Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) a mravkolev Myrmeleon bore (Tjeder, 1941). Pp. 81-82. In: Škapec L. (ed.): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. Díl 3, Bezobratlí. Príroda, Bratislava, 157 pp.Search in Google Scholar

Zelený J. (1995): Planipennia. Pp. 221-226. In: Rozkošný R. & Vaňhara J.: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO II. − Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia 93: 1-406.Search in Google Scholar

Zelený J. (2005): Neuroptera (síťokřídlí). Pp. 163-165. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo