1. bookVolume 63 (2014): Edizione 2 (November 2014)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Population Densities of Birds Breeding in Urbanized Habitats in the Grabiszyn District in the City of Wrocław

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Volume & Edizione: Volume 63 (2014) - Edizione 2 (November 2014)
Pagine: -
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Bibby C.J., Burgess N.D. & Hill D.A. (1992): Bird census techniques. Academic Press, London.Search in Google Scholar

Dunn A. M. & Weston M.A. (2008): A review of terrestrial bird atlases of the world and their application. - Emu 108: 42-67.10.1071/MU07034Search in Google Scholar

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska - monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Search in Google Scholar

Hustings M.F.H., Kwak R.G.M., Opdam P.F.M. & Reijnen M.J.S.M. (1989): Vogelinventarisatie: achter-gronden, richtlijnen en verslaglegging. Pudoc, Wegeningen.Search in Google Scholar

Kalcey J.G. & Rheinwald G. (eds) (2005): Birds in European cities. Ginster Verlag, St. CatharinenSearch in Google Scholar

Kopij G. (2005): Ptaki lęgowe zachodniej części Śródmieścia we Wrocławia. - Zesz. nauk. AR Wrocław, Ser. Zootechnika 53: 87-99.Search in Google Scholar

- (2007): Ptaki lęgowe Starego Miasta we Wrocławiu. - Zesz. Nauk. UP Wrocław, Biol. i Hod. Zwierz. 55: 93-105.Search in Google Scholar

- (2010): Ptaki lęgowe północno-wschodniej części dzielnicy Fabrycznej we Wrocławiu. - Zesz. nauk. UP Wrocław, Biol. i Hod. Zwierz., 60: 77-96.Search in Google Scholar

Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W. & Plit J. (2001): Ptaki Warszawy, 1962-2000. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Nowicki W. (2001): Ptaki śródmieścia Warszawy. MiIZ PAN, Warszawa. Okólska H. & Burak M. (2007): Cmentarze dawnego Wrocławia. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław.Search in Google Scholar

Orłowski G., Martini K. & Martini M. (2002): Liczebność i rozmieszczenie sroki Pica pica w południowo- zachodniej części Wrocławia. - Ptaki Śląska, 14: 143-154.Search in Google Scholar

- (2004): Rozmieszczenie i liczebność pleszki Phoenicurus phoenicurus w południowo-zachodniej części Wrocławia. - Chr. Przyr. ojcz. 60(5): 17-30.Search in Google Scholar

- (2006): Awifauna południowo-zachodniej części Wrocławia. - Ptaki Śląska 16: 17-70.Search in Google Scholar

Rachel M., Grzesiak W., Martini K. & Martini M. (2002): Sowy Strigiformes miasta Wrocławia. - Ptaki Śląska 14: 121-141.Search in Google Scholar

Tomiałojć L. (1980): Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia ptaków lęgowych. - Not. Orn. 21: 33-54.Search in Google Scholar

Tomiałojć L. & Stawarczyk T. (2003): Awifauna Polski, Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Pro Natura, Wrocław.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo