1. bookVolume 52 (2018): Edizione 1 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2080-945X
Prima pubblicazione
17 May 2010
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Changes in mountain vascular plants of the ‘Jar rzeki Raduni’ nature reserve (Poland) within the last 50 years

Pubblicato online: 09 Sep 2019
Volume & Edizione: Volume 52 (2018) - Edizione 1 (December 2018)
Pagine: 25 - 33
Ricevuto: 20 Apr 2018
Accettato: 11 Dec 2018
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2080-945X
Prima pubblicazione
17 May 2010
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Abromeit J. 1898-1940. Flora von Ost- und Westpreussen. I-V.1248 pp. Berlin, Königsberg Pr.Search in Google Scholar

Alexander J. M., Chalmandrier L., Lenoir J., Burgess T. I., Essl F., Haider S., Kueffer C., Mcdougall K., Milbau A., Nunez M. A., Pauchard A., Rabitsch W., Rew L. J., Sanders N. J. & Pellissier L.2018. Lags in the response of mountain plant communities to climate change. Global Change Biology 24(2): 563-579. DOI: 10.1111/gcb.1397610.1111/gcb.13976581378729112781Apri DOISearch in Google Scholar

Buliński M. 2001. Nowe stanowiska Poa chaixii Vill. na Pomorzu Gdańskim. Acta Botanica Cassubica 2: 83-87.Search in Google Scholar

Ciaciura M. 1988. Charakterystyka rozmieszczenia górskich gatunków naczyniowych na Śląsku. Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu 12(1): 1-157, (2): 1-204.Search in Google Scholar

Czortek P., Eycott A. E., Grytnes J. A., Delimat A., Kapfer J. & Jaroszewicz B. 2018. Effects of grazing abandonment and climate change on mountain summits flora: a case study in the Tatra Mts. Plant Ecology 3: 261-276. DOI: 10.1007/s11258-018-0794-610.1007/s11258-018-0794-6Apri DOISearch in Google Scholar

Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2(4): 439-658.Search in Google Scholar

Fojcik B. & Wierzgoń M. 2015. Lowland station of the Gentiana asclepiadea L. in Mikołów (Silesian Upland, S Poland). Steciana 19(1): 9-12. DOI: 10.12657/steciana.019.00210.12657/steciana.019.002Apri DOISearch in Google Scholar

Herbich J. 1974. A new locality of Epipogium aphyllum (Schm.) Sw. in the Casubian Lake region. Fragm. Flor. Geobot. 20(3): 303-305 (in Polish).Search in Google Scholar

Herbich J. 1994. Spatial and dynamical diversity of the vegetation in valleys in a young-glacial landscape exemplified by the Kashubian Lakeland (northern Poland). Monographiae Botanicae 76: 1-209 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.5586/mb.1994.00110.5586/mb.1994.001Apri DOISearch in Google Scholar

Herbich J. 1998. Jar Raduni. Geneza przełomu, związek roślinności z wiekiem stoków. In: J. Herbich & M. Herbichowa (eds.). 1998. Szata roślinna Pomorza – zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51. Zjazdu PTB 15-19 IX 1998, pp. 163-164, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.Search in Google Scholar

Herbichowa M. & Herbich J. 1982. Naturalne zbiorowiska leśne rezerwatu Jar rzeki Raduni. Ochrona Przyrody 44: 52-64.Search in Google Scholar

Herbich J. & Herbichowa M. 1998. Jar Raduni. Naturalne zbiorowiska leśne. In: J. Herbich & M. Herbichowa (eds.). Szata roślinna Pomorza – zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51. Zjazdu PTB 15-19 IX 1998, pp. 171-177, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.Search in Google Scholar

Herbichowa M. & Herbich J. 2001. Nowe stanowisko Petasites albus (L.) Gaertn. na Niżu Polskim. Acta Botanica Cassubica 2: 93-95.Search in Google Scholar

Herbich J. & Markowski R. 1998. Flora roślin naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków górskich. In: J. Herbich & M. Herbichowa (eds.). Szata roślinna Pomorza – zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51. Zjazdu PTB 15-19 IX 1998, pp. 167-171, Uniwersytet Gdański, Gdańsk (in Polish).Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. & Jost-Jakubowska B. 1978. Element górski we florze Polski środkowej. Fragm. Flor. Geobot. 24: 259-272.Search in Google Scholar

Klinggräff H. 1885. Botanische Reisen im Karthaus in den Monten Juni, Juli und August 1884. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver. 8:64-84.Search in Google Scholar

Konowalik K., Proćków M. & Proćków J. 2017. Climatic niche of Selinum alatum (Apiaceae, Selineae), a new invasive plant species in Central Europe and its alterations according to the climate change scenarios: Are the European mountains threatened by invasion? PloS one 12(8), e0182793. DOI: 10.1371/journal.pone.018279310.1371/journal.pone.0182793555563428806731Search in Google Scholar

Krawiec F. J. & Urbański J. 1935. Mapa pomników i zabytków przyrody powiatu Kartuskiego. 28 pp. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Poznań.Search in Google Scholar

Lenoir J. & Svenning J. C. 2015. Climate-related range shifts–a global multidimensional synthesis and new research directions. Ecography 38(1): 15-28. DOI: 10.1111/ecog.0096710.1111/ecog.00967Apri DOISearch in Google Scholar

Markowski R. & Chojnacki W. 1982. Rośliny górskie w rezerwacie Jar rzeki Raduni. Ochrona Przyrody 44: 43-51.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Nowak T., Urbisz A., Kapusta P. & Tokarska-Guzik B. 2011. Distribution patterns and habitat preferences of mountain vascular plant species in the Silesian Uplands (southern Poland). Polish Journal of Ecology 59(2): 219-234.Search in Google Scholar

Parusel J. B., Bączkiewicz A. & Buczkowska K. 2013. Genetic diversity of the Streptopus amplexifolius (L.) DC. populations from the Polish Western Carpathians. Acta Biologica Cracoviensia, Seria Botanica 55, Supplement 1: 62.Search in Google Scholar

Parusel J. B. 2016. „Nowe” gatunki górskie ze Śląska na niżu Polski. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 23(2): 273-288.Search in Google Scholar

Pawłowska S. 1972. Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślina Polski, vol. I, pp. 129-206. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 1982. Ogólna charakterystyka warunków siedliskowych rezerwatu Jar Rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. Ochrona Przyrody 44: 22-27.Search in Google Scholar

Piotrowska H. & Stasiak J. 1982. Flora rezerwatu Jar Rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. Ochrona Przyrody 44: 28-42.Search in Google Scholar

Piotrowska H. & Stasiak J. 1984. Rośliny naczyniowe rezerwatu ‘Jar rzeki Raduni’ na Pojezierzu Kaszubskim. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego 5: 94-124.Search in Google Scholar

Podgórska M. 2012. Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część I. Elementy kierunkowe i gatunki górskie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 19(2): 485-497.Search in Google Scholar

Rachocki A. 1974. Przebieg i natężenie współczesnych procesów rzecznych w korycie Raduni. Dokumentacja Geograficzna 4: 1-120.Search in Google Scholar

Regulation 1972. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. MP 36, poz. 202.Search in Google Scholar

Regulation 2007. Commission Decision of 13 November 2007 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a first updated list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region (notified under document number C(2007) 5403). Official Journal of the European Union L12, 649 pp.Search in Google Scholar

Schultze S. 1880. Bericht über die im Jahre 1879 im Juni, August und September und im Jahre 1880 im Juni im Kreis Karthaus fortgesetzte botanische Excursion. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver. 3: 56-67.Search in Google Scholar

Sobisz Z., Truchan M. & Kazimierski J. 2005. Fitocenozy ze skrzypem olbrzymim (Equisetum telmateia Ehrh.) wybranych biotopów w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” (Pomorze Zachodnie). Słupskie Prace Biologiczne 2: 115-121.Search in Google Scholar

Szafer W. 1930. Element górski we florze niżu polskiego. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Ser. 3 Dział B. 69: 83-196.Search in Google Scholar

Szczecińska M., Hołdyński C. & Sawicki J. 2006. Genetic diversity of lowland and mountain population of Polygonatum verticillatum (L.) All. determinated on the basis of isozymatic analysis. Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 240-244.Search in Google Scholar

Szczęśniak E., Tlałka D. & Rostański A. 2009. Key to identification and descriptions of species of Buckler-ferns (Dryopteris Adans.) occurring in Poland. In: E. Szczęśniak & E. Gola (eds.). Genus Dryopteris Adans. in Poland, pp. 5-34. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław.Search in Google Scholar

Taylor L. & Roberts D. L. 2011. Biological Flora of the British Isles: Epipogium aphyllum Sw. Journal of Ecology 99(3): 878-890. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2011.01839.x10.1111/j.1365-2745.2011.01839.xApri DOISearch in Google Scholar

Urbański J. 1930. Wycieczka w dolinę Raduni (projekt rezerwatu pod Babim Dołem). Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. na Wlkp. i Pom. w Poznaniu 2: 25-32.Search in Google Scholar

Urbisz A. 2001. Gatunki górskie we florze naczyniowej Płaskowyżu Rybnickiego (Wyżyna Śląska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 63-70.Search in Google Scholar

Vanneste T., Michelsen O., Graae B. J., Kyrkjeeide M. O., Holien H., Hassel K., Lindmo S., Kapás R. E. & De Frenne P. 2017. Impact of climate change on alpine vegetation of mountain summits in Norway. Ecological Research 32(4): 579-593. DOI: 10.1007/s11284-017-1472-110.1007/s11284-017-1472-1Apri DOISearch in Google Scholar

Wangerin W. 1919. Die montane Elemente in der Flora des nordostdeutschen Flaschlandes. Schrift. Naturf. Ges. Danzig N. F. 15(1): 13-85.Search in Google Scholar

Więcław H. & Ciaciura M. 2005. Gatunki górskie we florze roślin naczyniowych Ińskiego Parku Krajobrazowego (Pojezierze Ińskie). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(1): 57-66.Search in Google Scholar

Zając M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish lowlands. Pol. Bot. Stud. 11: 1-92.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo