Accesso libero

Polychlorinated biphenyls in mussels, small pelagic fish, tuna, turtles, and dolphins from the Croatian Adriatic Sea waters: an overview of the last two decades of monitoring

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

U ovom preglednom članku sažeto se opisuju rezultati našega monitoringa polikloriranih bifenila (PCB) u različitim morskim organizmima u istočnom Jadranskom moru u protekla dva desetljeća. Cilj je bio steći uvid u trendove raspodjele PCB-a kako bi se procijenila učinkovitost prošlih i postojećih zakonskih propisa te predložilo daljnje djelovanje. Fokus je na važnosti Jadranskoga mora, razinama PCB-a u divljim i uzgojenim mediteranskim školjkama, divljoj i uzgojenoj plavoperajnoj tuni, glavatim kornjačama, običnim dobrim dupinima i maloj plavoj ribi. Metodama umjetne inteligencije i napredne statistike omogućen je uvid u utjecaj različitih varijabli na unos PCB-a u istraživane organizme kao i njihovu međusobnu ovisnost. Naši rezultati pokazuju da su razine PCB-a u malim plavim ribama i školjkama odraz globalnoga onečišćenja okoliša, a visoke razine u tkivima dupina i divlje tune posebno su zabrinjavajuće. Potreban je daljnji nadzor PCB-a u morskom okolišu, s naglaskom na predatorske vrste.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other