INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Kliničko liječenje antineoplastičnim lijekom irinotekanom (IRI) često je otežano nuspojavama koje značajno smanjuju kvalitetu života liječenih bolesnika. Zbog sve veće javne potpore proizvodima s Δ9-tetrahidrokanabinolom (THC), iako relevantna znanstvena literatura ne daje jasne dokaze o njihovu visokom antitumorskom potencijalu, oboljeli od raka uzimaju neregistrirane pripravke koji sadržavaju i do 80 % THC-a. Ova studija provedena je na modelu singeničnoga tumora debelog crijeva u miševa kako bi se testirala učinkovitost i sigurnost istodobnog tretmana irinotekanom i THC-om. Mužjaci BALB/c miševa kojima su supkutano injicirane CT26 stanice primili su 60 mg/kg IRI-ja intraperitonealno prvi i peti dan i/ili 7 mg/kg THC-a oralno svaki dan tijekom sedam dana. Učinkovitost tretmana procijenjena je na temelju promjena u težini tijela, mozga i jetre, rasta tumora, aktivnosti kolinesteraza u krvi i parametara oksidacijskoga stresa. Sistemska toksičnost irinotekana potvrđena je smanjenjem težine miševa i povećanjem parametara oksidacijskoga stresa. Značaj je rezultata ove studije u smanjenoj učinkovitosti IRI-ja u inhibiciji rasta tumora tijekom istodobnog uzimanja s THC-om. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja usmjerena na suptilnije molekularne metode u tumorskom tkivu i analitička analiza distribucije IRI-ja i THC-a u miševa s tumorom kako bi se dokazala naša opažanja.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other