Accesso libero

Estimating flavonoid oxidation potentials: mechanisms and charge-related regression models

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

U ovom radu testirao sam naše kvadratne regresijske modele za procjenu oksidacijskih potencijala flavonoida, temeljene na spinskim populacijama, razlici atomskih naboja u kationu i neutralnoj formi flavonoida, radikala i aniona te između radikala i neutralnog flavonoida, na većem skupu flavonoida (N = 35). Uključenjem šest novih flavonoida (5,6,7-trihidroksiflavon,3,3’,4’,7-tetrahidroksiflavon, 3,7-dihidroksiflavon, 4’,7-dihidroksiflavon, 4’,5,7-trihidroksiizoflavon i 6-hidroksiflavon) stvorili smo respektabilan skup od 35 flavonoida s oksidacijskim potencijalima mjerenima od strane istog eksperimentalista pri istim uvjetima. Najbolji model temeljen je na srednjim vrijednostima triju varijabli koje su izvedene iz razlika atomskih naboja, a koje su povezane s tri moguća mehanizma elektrokemijske oksidacije flavonoida: SET-PT, SPLET i HAT.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other