1. bookVolume 58 (2018): Edizione 2 (November 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2585-8777
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Biomechanical analysis in equestrian vaulting

Pubblicato online: 22 Nov 2018
Volume & Edizione: Volume 58 (2018) - Edizione 2 (November 2018)
Pagine: 122 - 133
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2585-8777
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Bibbler, I. & E. Drinker, 2003. Training for vaulting coaches. Compulsories and Kür. 170.Search in Google Scholar

2. Cihová I., 2006. Praktické ukážky využitia dvojdimenzionálnej analýzy pri hodnotení realizácie pohybovej činnosti trojskoku žien. Atletika 2006. Bratislava: ICM Agency. ISBN 80-89257-01-1, s. 248-251.Search in Google Scholar

3. Duchoslav, L. Biomechanická videoanalýza pohybu. https://docplayer.net/37354769-Biomechanicka-videoanalyza-pohybu.html.Search in Google Scholar

4. Klouda, L., 2010. Využití kinematické analýzy pro nácvik zášvihu do stoje na rukou ve voltiži. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Katedra kineziologie. Diplomová práce.Search in Google Scholar

5. Lednický, A. & M. Vavák, 2007. Sravnenie kinematičeskogo analiza techniki bega Jolandy Čeplak i Lucii Klocovoj. Recenzovaný zborník Współczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o młodzieży Kielce: Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej. ISSN 978-83-89590-20-6, s. 60-65.Search in Google Scholar

6. Moravec, R. & M. Slamka, 1999. Závislosť športového výkonu v skoku do výšky žien od parametrov techniky. Medzinárodná konferencia Pohyb a zdraví, Olomouc 11. - 14. 9. 1999 Pohyb a zdraví. - Olomouc: FTK UP, 1999. ISBN 80-244-0004-9.Search in Google Scholar

7. Peiler C. & D. Peiler, 2006. Optimales Voltigiertraining. 555 Übungen und Methoden vom Breiten- bis Spitzensport. 2. überarb. Auflage. Warendorf.Search in Google Scholar

8. Soumar, L., 2009. Intraindividuální variabilita opakovaného pohybu a její indikátory při řízení motorového vozidla. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Dizertačná práca.Search in Google Scholar

9. Soumar, L., 2011. Kinematická analýza. Univerzzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Ústav zdravotních studií. https://docplayer.cz/5832419-4-4-loga-barevn-p-esazet.html.Search in Google Scholar

10. Vaváček M., M. Hardoň & A. Lednický, 2012. Biomechanical analysis of introductory exercises swing in vaulting riding. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 52/l [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-223-3229-3. - s. 73-77Search in Google Scholar

11. Vaváček M. & J. Sklenaříková, 2011. Vplyv špeciálneho pohybového programu na rozvoj koordinačných schopností paravoltižérov. Telesná výchova & šport. 21(1), s. 38-40.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo