1. bookVolume 56 (2017): Edizione 2 (January 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2545-3149
Prima pubblicazione
01 Mar 1961
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco
Accesso libero

Probiotics and mammalian gastrointestinal immune system

Pubblicato online: 21 May 2019
Volume & Edizione: Volume 56 (2017) - Edizione 2 (January 2017)
Pagine: 157 - 162
Ricevuto: 01 Jul 2016
Accettato: 01 Sep 2016
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2545-3149
Prima pubblicazione
01 Mar 1961
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco

Adamiak M., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W.: Charakterystyka naturalnych komórek limfoidalnych (ILC). Post. Hig. Med. Dośw. 68, 1464–1671 (2014)Search in Google Scholar

Adamiak M., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W.: Sekrecyjna immunoglobulina klasy M (SIgM). Kosmos, 62, 507–512 (2013)Search in Google Scholar

Amdakar S., Singh V., Singh D.D.: Probiotic therapy: immunomodulating approach toward urinary tract infection. Curr. Microbiol. 63, 484–490 (2011)10.1007/s00284-011-0006-2Search in Google Scholar

Bermudez-Brito M., Muñoz-Quezada S., Gomez-Llorente C., Matencio E., Bernal M.J., Romero F., Gil A.: Human intestinal dendritic cells decrease cytokine release against Salmonella infection in the presence of Lactobacillus paracasei upon TLR activation. PLoS One, 7, e43197 (2012)10.1371/journal.pone.0043197Search in Google Scholar

Bernardeau M., Vernaux J.P., Gueguen M.: Safety and efficacy of probiotic lactobacilli in promoting growth in post-weaning Swiss mice. Int. J. Food Microbiol. 77, 19–27 (2002)10.1016/S0168-1605(02)00059-4Search in Google Scholar

Cukrowska B.: Zastosowanie probiotyków w chorobach o podłożu immunologicznym. Zakażenia, 1, 31–36 (2009)Search in Google Scholar

Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Niedźwiedzka P.: Rola i znaczenie receptorów Toll-podobnych w odporności. Post. Mikrobiol. 45, 221–231 (2006)Search in Google Scholar

Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Stosik M.: Immunologia dla biologów Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013Search in Google Scholar

Działo J., Niedźwiedzka-Rystwej P., Mękal A., Deptuła W.: Charakterystyka tkanki limfatycznej błon śluzowych przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Alergia Astma Immunol. 15, 197–202 (2010)Search in Google Scholar

Femia A.P., Luceri C., Dolara P., Giannini A., Biggeri A., Salvadori M., Clune Y., Collins K.J., Paglierani M., Caderni G.: Antitumorigenic activity of the prebiotic inulin enriched with oligofructose in combination with the probiotics Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium lactis on azoxymethane-induced colon carcinogensis in rats. Carcinogensis, 23, 1953–1960 (2002)10.1093/carcin/23.11.195312419846Search in Google Scholar

Feyisetan O., Tracey C., Hellawell G.O.: Probiotics, dendritic cells and bladder cancer. BJU Int. 109, 1594–1597 (2012)10.1111/j.1464-410X.2011.10749.x22176770Search in Google Scholar

Franczuk A., Jagusztyn-Krynicka E.K.: Rola mikroflory jelit w indukcji choroby Leśniewskiego-Crohna w świetle programu badań Human Microbiome Project. Post. Mikrobiol. 51, 257–264, 2012Search in Google Scholar

Fric P.: Probiotics and prebiotics – renaissance of a therapeutic principle. CEJ Med. 2, 237–270 (2007)10.2478/s11536-007-0031-5Search in Google Scholar

Fuller R.: Probiotics in human medicine. Gut, 32, 439–442 (1991)10.1136/gut.32.4.43913790871902810Search in Google Scholar

Gajewska J., Błaszczyk M.K.: Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej. Post. Mikrobiol. 51, 55–65 (2012)Search in Google Scholar

Garg A.D., Agostinis P. i wsp.: Molecular and translational classifications of DAMPs in immunogenic cell death. Frontiers Immunol. 8, 1–21 (2015)Search in Google Scholar

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T.: Immunologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2013Search in Google Scholar

Górska S., Jarząb A., Gamian A.: Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka, jako czynnik stymulujący układ odpornościowy. Post. Hig. Med. Dośw. 63, 653–667 (2009)Search in Google Scholar

Heczko P.B., Strus M., Jawień M., Szymański H.: Medyczne zastosowanie probiotyków. Wiad. Lek. 58, 640–646 (2005)Search in Google Scholar

Hepworth M.R., Sonnenberg G.F. i wsp.: Innate lymphoid cells regulate CD4+ T-cell responses to intestinal commensal bacteria. Nature, 498, 113–117 (2013)10.1038/nature12240369986023698371Search in Google Scholar

Herbot M., Niedźwiedzka-Rystwej P., Deptuła W.: Receptory TLR a wybrane zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze i zarażenia pasożytnicze (w) Immunologia – fakty znane i nieznane, red. W. Deptuła, B. Tokarz-Deptuła, R. Pisarski, Wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej, Legnica-Szczecin, 2014, s. 123–128Search in Google Scholar

Hopkins M.J., Sharp R., Macfarlane G.T.: Age and disease related changes in intestinal bacterial popular-ions assessed by cell culture, 16S rRNA abundance, and community cellular fatty acid profiles. Gut, 48, 198–205 (2001)10.1136/gut.48.2.198172820911156640Search in Google Scholar

Ishizuka I.E., Constantinides M.G., Gudjonson H., Bendelac A.: The innate lymphoid cell precursor. Annu. Rev. Immunol. 34, 299–316 (2016)10.1146/annurev-immunol-041015-05554927168240Search in Google Scholar

Ivory K., Chambers S.K., Pin C., Prieto E., Arques J.L., Nicoletti C.: Oral delivery of Lactobacillus casei Shirota modifies allergen-induced immune responses in allergic rhinitis. Clin. Exp. Allergy, 38, 1282–1289 (2008)Search in Google Scholar

Iwasaki A.: Exploiting mucosal immunity for antiviral vaccines. Annu. Rev. Immunol. 34, 575–608 (2016)10.1146/annurev-immunol-032414-11231527168245Search in Google Scholar

Jach M., Łoś R., Maj M., Malm A.: Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne. Post. Mikrobiol. 52, 161–170 (2013)Search in Google Scholar

Kaur I.P., Chopra K., Saini A.: Probiotics: potential pharmaceutical applications. Eur. J. Pharm. Sci. 15, 1–9 (2002)Search in Google Scholar

Kaźmierska A.: Probiotyki – recepta na zdrowie. Kosmos, 3, 455–472 (2014)Search in Google Scholar

Koch M.A., Reiner G.L., Lugo K.A., Kreuk L.S.M., Stanbery A.G., Ansaldo E., Seher T.D., Ludington W.B., Barton G.M.: Maternal IgG and IgA antibodies dampen mucosal T Helper cell responses in early life. Cell, 165, 827–841 (2016)10.1016/j.cell.2016.04.055486658727153495Search in Google Scholar

Książyk J.: Probiotyki i prebiotyki w karcynogenezie. Ped. Współ. Gastroenterol. Hepatol. Żyw. Dziecka, 4, 61–62 (2002)Search in Google Scholar

Kubiszewska I., Januszewska M., Rybka J., Gackowska L.: Bakterie kwasu mlekowego i zdrowie: czy probiotyki są bezpieczne dla czlwieka? Post. Hig. Med. Dośw. 68, 1325–1334 (2014)Search in Google Scholar

Kuśmierska A., Fol M.: Właściwości immunomodulacyjne i terapeutyczne drobnoustrojów probiotycznych. Probl. Hig. Epidemiol. 95, 529–540 (2014)Search in Google Scholar

Lavin Y., Mortha A., Rahman A., Merad M.: Regulation of macrophage development and function in peripheral tissues. Nat. Rev. Immunol. 15, 731–744 (2015)Search in Google Scholar

Lebeer S., Vanderleyden J., De Keersmaecker S.C.: Host interactions of probiotic bacterial surface molecules: comparison with commensals and pathogens. Nat. Rev. Microbiol. 8, 171–184 (2010)10.1038/nrmicro229720157338Search in Google Scholar

Liang S., Webb T., Li Z.: Probiotic antigens stimulate hepatic natural killer T cells. Immunology, 141, 203–210 (2014)10.1111/imm.12180390424124400795Search in Google Scholar

Łoś-Rycharska E., Czerwionka-Szaflarska M.: Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu alergii. Pediatria Polska, 87, 478–488 (2012)10.1016/j.pepo.2012.08.002Search in Google Scholar

Maeada N., Nakamura Y., Hirose Y., Murosaki S., Yamamoto Y., Kase T., Yoshikai Y.: Oral administration of heat-killed Lactobacillus plantarum L-137 enhances protection against infuenza virus infection by stimulation of type I interferon production in mice. Int. Immunopharmacol. 9, 1122–1125 (2009)10.1016/j.intimp.2009.04.01519410659Search in Google Scholar

Meijerink M., Wells J.M.: Probiotic modulation of dendritic cells and T cell responses in the intestine. Benef. Microbes. 1, 317–326 (2010)Search in Google Scholar

Michałkiewicz J., Krotkiewski M., Gockowska L., Wyszomirska-Gołda M., Helmin A., Dzierżanowska D., Madaliński K.: Immodulujący wpływ probiotyków na reakcje odpornościowe, http://www.imed.pl/index.php?PAGE=telegram&TEL_CUR_ID=138&return=archives (05.04.2017)Search in Google Scholar

Minnicozzi M., Sawyer R.T., Fenton M.J.: Innate immunity in allergic disease. Immunol. Rev. 242, 106–127 (2011)Search in Google Scholar

Mojka K.: Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Probl. Hig. Epidemiol. 95, 541–549 (2014)Search in Google Scholar

Niedźwiedzka-Rystwej P., Mękal A., Deptuła W.: Nowe dane o receptorach TLR i ich rola w przewodzie pokarmowym.: w „Immunologia – fakty znane i nieznane”, red. W. Deptuła, B. Tokarz-Deptuła, R. Pisarski, Wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej, Legnica–Szczecin, 2014, s. 113–117Search in Google Scholar

Nowak A., Śliżewska K., Libudzisz Z., Socha J.: Probiotyki – efekty zdrowotne. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 71, 20–36 (2010)Search in Google Scholar

Popova M., Molimard P., Courau S., Crociani J., Dufour C., Le Vacon F., Carton T.: Beneficial effects of probiotics in upper respiratory tract infections and their mechanical actions to antagonize pathogens. J. App. Microb. 113, 1305–1318 (2012)Search in Google Scholar

Rachmilewitz D, Karmeli F, Takabayashi K., Hsyashi T., Leider-Trejo L., Lee J., Leoni L.M., Raz E.: Immunostimulatory DNA ameliorates experimental and spontaneous murine colitis. Gastroenterology, 122, 1428–1441 (2002)10.1053/gast.2002.3299411984528Search in Google Scholar

Rather I.A., Bajpai V.K., Kimar S., Lim J., Paek W.K.; Park Y.H.: Probiotics and atopic dermatitis: An ovieview. Frontiers Microbiol. 7, 1–7 (2016)10.3389/fmicb.2016.00507482864827148196Search in Google Scholar

Ray A., Dittel B.N.: Interrelatedness between dysbiosis in the gut microbiota due to immunodeficiency and disease penetrance of colitis. Immunology, 2015, 146, 359–368.10.1111/imm.12511461062526211540Search in Google Scholar

Sivan A., Corrales L., Hubert N., Williams J.B., Aquino-Michaels K., Earley Z.M., Benyamin F.W., Lei Y.M., Jabri B., Alegre M.L., Chang E.B., Gajewski T.F.: Commensal Bifidobacterium promotes antitumor immunity and faciliyayes anti-PD-L1 efficacy. Science, 350, 1084–1089 (2015)10.1126/science.aac4255487328726541606Search in Google Scholar

Surma D.: Wpływ probiotyków na układ immunologiczny człowieka. J. NutriLife 2012, http://www.NutriLife.pl/index.php?art=33 (18.07.2014)Search in Google Scholar

Szachta P., Adamska A., Gałęcka M., Cichy W., Roszak D.: Rola probiotyków w chorobach alergicznych. Pediatria Współcz. Gastroenterol. Hepatol. Żyw. Dziecka 2011, s. 181–183Search in Google Scholar

Szachta P., Pazgrat M., Cichy W., Muszyński Z., Ignyś I.: Szczepy probiotyczne – perspektywy i bezpieczeństwo. Gastroenterol. Pol. 16, 37–41 (2009)Search in Google Scholar

Śliwa-Dominiak J., Deptuła W.: Mikroorganizmy komensaliczne u ssaków – wybrane dane, Medycyna Wet. 66, 383–388 (2010)Search in Google Scholar

Śliwa-Dominiak J., Deptuła W.: RLR receptors – important elements of innate immunity. Centr. Europ. J. Immunol. 36, 117–119 (2011)Search in Google Scholar

Tokarz-Deptuła B., Śliwa-Dominiak J., Adamiak M., Deptuła W.: Probiotyki a wybrane schorzenia u ludzi. Post. Mikrobiol. 54, 133–140 (2015)Search in Google Scholar

Trafalska E., Grzybowska K.: Probiotyki – alternatywa dla antybiotyków? Wiadomości Lek. 57, 491–497 (2004)Search in Google Scholar

Trzeciak-Ryczek A., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W.: Immunity of the liver – selected data. Centr. Europ. Immunol. 36, 193–196 (2011)Search in Google Scholar

Vieira A.T., Teixeira M.M., Martins F.S.: The role of probiotics and prebiotics in inducing gut immunity. Front. Immunol. 4, 445 (2013)10.3389/fimmu.2013.00445385991324376446Search in Google Scholar

Vong L., Lorentz R.J., Assa A., Glogauer M., Sherman P.M.: Probiotic Lactobacillus rhamnosus inhibits the formation of neutrophil extracellular traps. J. Immunol. 192, 1870–1877 (2014)10.4049/jimmunol.130228624465012Search in Google Scholar

Wasilewska E., Złotkowska D., Pijagin M.E.: Rola mikroflory jelitowej i bakterii probiotycznych w profilaktyce i rozwoju raka jelita grubego. Post. Hig. Med. Dośw. 67, 837–847 (2013)Search in Google Scholar

Wiese M., Andryszczyk M., Eijaszewicz A., Kubiszewska I., Helmin-Basa A., Kaszewski W., Gackowska L., Urbańska M., Motyl I., Michałkiewicz J.: Szczepy bakterii probiotycznych oraz ich zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych (w) Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy. Wybrane aspekty bezpieczeństwa stosowania probiotyków, red. E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki, ed. S. c. Olsztyn, 2012, s. 223–232Search in Google Scholar

You J., Dong H., Mann E.R., Knight S.C., Yaqoob P.: Probiotic modulation of dendritic cell function is influenced by ageing. Immunobiology, 219, 138–148 (2014)10.1016/j.imbio.2013.08.012406469824094416Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo