1. bookVolume 10 (2015): Edizione 2 (November 2015)
    Batavus magnus sum. Papers in honour of Professor Andrzej Borowski
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-2938
Prima pubblicazione
17 Jul 2014
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Voorwoord: Professor Andrzej Borowski

Pubblicato online: 23 Jan 2016
Volume & Edizione: Volume 10 (2015) - Edizione 2 (November 2015) - Batavus magnus sum. Papers in honour of Professor Andrzej Borowski
Pagine: 7 - 23
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-2938
Prima pubblicazione
17 Jul 2014
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Borowski, Andrzej. 1970. “W sprawie powiązań literackich polsko-niderlandzkich w XVI- -XVII w. O tragedii ‘Divus Stanislaus’ Mikołaja Vernulaeusa i jej związku z ‘Historią’ Marcina Kromera.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie 17: 83-100.Search in Google Scholar

_____. 1972. “Sarmackie epitafi um Justusa Lipsjusza.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie 24: 241-253.Search in Google Scholar

_____. 1975. “Bohater wypędzony. Z motywow baroku polsko-holenderskiego.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie 33: 19-132. Search in Google Scholar

_____. 1977. “Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturalne i literackie w dobie humanizmu, renesansu oraz baroku.” Literatura staropolska w kontekście europejskim. Eds Teresa Michałowska, Jan Ślaski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 233--252.Search in Google Scholar

_____. 1982. “Les relations culturelles et litteraires entre la Pologne et les Pays-Bas Meridionaux a l’epoque de la Renaissance.” Slavica Gandensia 2: 7-19.Search in Google Scholar

_____. 1984. “Holendersko-polskie związki literackie.” Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 359-360.Search in Google Scholar

_____. 1985. “Jan Kochanowski en de Gouden Eeuw van Vlaanderen.” Handelingen van het Internationaal Colloquium ‘Nederlands-Poolse Kulturele Ontmoetingen. Vlaams-Poolse Tijdingen 6/3-4: 97-103. Search in Google Scholar

_____. 1987. Pojęcie i problem „Renesansu połnocnego.” Przyczynek do geografi i historycznoliterackiej humanizmu renesansowego połnocnego. Krakow: Uniwersytet Jagielloński.Search in Google Scholar

_____. 1988. “De ‘gouden eeuw’ en de Pools-Belgische betrekkingen.” Belgie-Polen. Balans en perspectieven van onderzoek. Ed. Jerzy Rebeta. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 29-46. Search in Google Scholar

_____. 1989. “O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego.” Jan Kochanowski: interpretacje. Ed. Jan Błoński. Krakow: Wydawnictwo Literackie. 166-176.Search in Google Scholar

_____. 1995a. “Co nam dzisiaj po baroku”. Znak 482 (7): 4-9.Search in Google Scholar

_____. 1995b. “Związki kulturalno-literackie między Polską a Niderlandami w XVI-XVII w. a formowanie się nowożytnej europejskiej kultury literackiej.” Niderlandyzm w sztuce polskiej. Ed. Teresa Hrankowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25-36. Search in Google Scholar

_____. 1995c. “Literarische und kulturelle Kontakte zwischen den Niederlanden und Polen in der Zeit der Renaissance (16.-17. Jahrhundert).” Der Niederlandische Sprachraum und Mitteleuropa, Eds. Leopold R. G. Decloedt, Herbert van Uffelen. Wien-Koln-Weimar: Bohlau Verlag. 74-81.Search in Google Scholar

_____, ed. 1998. Początek i progres wojny moskiewskiej. Krakow: Universitas. Search in Google Scholar

_____. 1999a. Powrot Europy. Krakow: Księgarnia Akademicka.Search in Google Scholar

_____. 1999b. “Justus Lipsius and the Classical Tradition in Poland.” Iustus Lipsius - Europae Lumen et Columen. Eds Gilbert Tournoy, Jeannine De Landtsheer, Jan Papy. Leuven: Leuven University Press. 1-16.Search in Google Scholar

_____, ed. 2001. Słownik Sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole. Krakow: Wydawnictwo Literackie. Search in Google Scholar

_____. 2002 [1992]. Renesans. Krakow: Wydawnictwo Literackie.Search in Google Scholar

_____. 2003a. “Polska i Niderlandy w Europie - pierwsze stulecia wspołobecności w Europie i początki wzajemnych powiązań kulturalno-literackich.” www.literaturaniderlandzka.pl. Eds Alicja Mitka, Małgorzata Orzeł. Wrocław: Towarzystwo Przyjacioł Ossolineum. 8-14. Search in Google Scholar

_____. 2003b. „Cor Europae - Brussels or Warsaw?” For East is East. Liber amicorum Wojciech Skalmowski. Eds Tatjana Soldatjenkova, Emmanuel Waegemans. Leuven-Paris-Dudley MA.: Peeters. 161-163.Search in Google Scholar

_____. 2007. Iter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and the 17th Centuries. Krakow: Księgarnia Akademicka. Search in Google Scholar

_____, ed. 2009. Humanizm. Historie pojęcia. Warszawa: Neriton. Search in Google Scholar

_____. 2012. “Zawod polonista.” Portal Edukacyjny Perspektywy. 15 Jan. 2015. <http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=356&It emid=0>. Search in Google Scholar

_____. 2014. “Biesiady uczonych, czyli o nienasyceniu.” Jubileuszowe Śniadanie Profesorskie, Collegium Nowodworskiego. 10 Jan. 2015. <https://www.youtube.com/ watch?v=V3-zcPT6JvA>.Search in Google Scholar

_____ et al. 1978. Historia literatury polskiej w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Curtius, Ernst Robert. 1997. Literatura europejska i łacińskie Średniowiecze. Vert. Andrzej Borowski. Krakow: Universitas.Search in Google Scholar

Dąbrówka, Andrzej. 2001. Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka. Wrocław: Funna.Search in Google Scholar

Kiedroń, Stefan. 1993. Andreas Gryphius und die Niederlande. Niederlandische Einfl usse auf sein Leben und Schaffen. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Koch, Jerzy. 2002. Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Oczko, Piotr. 2013. Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji. Krakow: Collegium Columbinum.Search in Google Scholar

Polkowski, Marcin. 2012. A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Search in Google Scholar

Said, Edward Wade. 2003. Orientalism. London: Penguin Books.Search in Google Scholar

Szmytka, Rafał. 2014. Lecz jako tyran zostanie opuszczony. Niderlandzka myśl polityczna w drugiej połowie XVI wieku. Krakow: Historia Iagellonica.Search in Google Scholar

Vries, Simmon Philip de. 1999. Obrzędy i symbole Żydow. Vert. Andrzej Borowski. Krakow: WAM.Search in Google Scholar

Ziemba, Antoni. 2000. Nowe Dzieci Izraela. Stary Testament w kulturze holenderskiej XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Neriton.Search in Google Scholar

_____. 2005. Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD