1. bookVolume 13 (2015): Edizione 2 (October 2015)
    Edizione title: The Long History of Lutheranism in Scandinavia. Contemporary Voices in Finnish Historical Research. Edizione Editor: Pirjo Markkola
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2284-7308
Prima pubblicazione
20 Sep 2012
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Lutheranism and Welfare State Expertise. The Example of Heikki Waris

Pubblicato online: 15 Oct 2015
Volume & Edizione: Volume 13 (2015) - Edizione 2 (October 2015) - Edizione title: The Long History of Lutheranism in Scandinavia. Contemporary Voices in Finnish Historical Research. Edizione Editor: Pirjo Markkola
Pagine: 97 - 113
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2284-7308
Prima pubblicazione
20 Sep 2012
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Alapuro R and Alestalo M (1992) Konkreettinen sosiaalitutkimus. In Alapuro R, Alestalo M, and Haavio-Mannila E (eds) Suomalaisen sosiologian historia. Helsinki: WSOY, pp. 77-148.Search in Google Scholar

Allardt E (1984) American Impact on Science and Higher Education in Finland. Helsinki: University of Helsinki.Search in Google Scholar

Berg A (2009) Den gränslösa hälsan. Signe och Axel Höijer, folkhälsan och expertisen. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.Search in Google Scholar

Christiansen NF and Markkola P (2006) Introduction. In Christiansen NF, Petersen K, Edling N, and Haave P (eds) The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, pp. 9-29.10.1002/9780470693483.chSearch in Google Scholar

Haapala P (1986) Muotia vai ei?-Suomalaisen sosiaalihistorian muuttuvat näkökulmat. In Kiuasmaa et al (ed) Yksilö ja yhteiskunnan muutos. Juhlakirja Viljo Rasilan täyttäessä 60 vuotta 22.1.1986. Tampere: Tampereen yliopisto, pp. 263-276.Search in Google Scholar

Haapala P (1989) Sosiaalihistoria: johdatus tutkimukseen. Helsinki: Suomen historiallinen seura.Search in Google Scholar

Harris J (1977) William Beveridge. A Biography. Oxford: Clarendon Press.Search in Google Scholar

Hirdman Y (1989) Att lägga livet till rätta-studier i svensk folkhemspolitik. Stockholm: Carlssons bokförlag.Search in Google Scholar

Juva M (1976) Kirkon parlamentti. Suomen kirkolliskokousten historia 1876-1976. Helsinki: Otava.Search in Google Scholar

*** (1963) Kyrkan i det nutida samhället. Betänkande utarbetat av en av det adertonde allmänna kyrkomötet tillsatt kommitté till kyrkomötet 196. Pieksämäki: Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino.Search in Google Scholar

Lindberg H (2014) Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, cca 1930-1970. Åbo: Åbo Akademis förlag.Search in Google Scholar

Lundqvist Å and Petersen K (2010) Experts, Knowledge, and the Nordic Welfare States. An Introduction. In Lundqvist Å and Petersen K (eds) In Experts We Trust. Knowledge, Politics, and Bureaucracy in Nordic Welfare States. Odense: University Press of Southern Denmark, pp. 9-31.Search in Google Scholar

Markkola P (2011) The Lutheran Nordic welfare states. In Kettunen P and Petersen K (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 102-118.10.4337/9781849809603.00012Search in Google Scholar

Markkola P (2014) Focusing on the Family: The Lutheran Church and the Making of the Nordic Welfare State in Finland, 1940s to 1960s. Journal of State and Church 56(1): 60-80.10.1093/jcs/cst135Search in Google Scholar

Markkola P and Naumann IK (2014) Lutheranism and the Nordic Welfare States in Comparison. Journal of State and Church 56(1): 1-12.10.1093/jcs/cst133Search in Google Scholar

Nieminen A (1981) Piirteitä Heikki Wariksen toiminnasta ja henkilökuvasta. In Jaakkol R, Karisto A, and Roos JP (eds) Sosiaalipolitiikka, historiallinen kehitys ja yhteiskunnan muutos. Espoo: Weilin+Göös, pp. 16-37.Search in Google Scholar

Østergård U (1997) The Geopolitics of Nordic Identity. In Sørensen Ø and Stråth B (eds) The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 25-71.Search in Google Scholar

Rainio-Niemi J (2009) Yhdistys Heikki Wariksen kaudella 1949-1963. In Jaakkola R, Kainulainen S, and Rahkonen K (eds) Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908-2008. Helsinki: Edita, pp. 75-94.Search in Google Scholar

Repo V (2011) Ensimmäinen varis joka lensi Atlantin yli. Heikki Waris: sosiaalipolitiikan uranuurtaja. Helsinki: Ville Revon perikunta.Search in Google Scholar

Riihinen O (2009) Pekka Kuusesta Terho Pulkkiseen 1957-1969. In Jaakkola R, Kainulainen S, and Rahkonen K (eds) Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908-2008. Helsinki: Edita, pp. 97-143.Search in Google Scholar

Rothstein B (1998) Just Institutions Matter. The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511598449Search in Google Scholar

Saari J (1994) Kokonaisvaltainen, kiinteyttävä ja ihmiskeskeinen. Toteutuiko Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka? In Ahtiainen P, Räty T, Strömberg J, and Tervonen J (eds) Historia, sosiologia ja Suomi. Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäjillä. Helsinki: Hanki ja jää, pp. 115-147.Search in Google Scholar

Sipilä J (1989) Sosiaalityön jäljillä. Helsinki: Tammi.Search in Google Scholar

Stenius H (1997) The Good Life is a Life of Conformity: The Impact of the Lutheran Tradition on Nordic Political Culture. In Sørensen Ø and Stråth B (eds) The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 161-171.Search in Google Scholar

Sundback S (1991) Utträdet ur Finlands lutherska kyrka. Kyrkomedlemskapet under religionsfrihet och sekularisering. Åbo: Åbo Akademis förlag.Search in Google Scholar

Tønnessen AV (2000) … et trygt og godt hjem for alle? Kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.Search in Google Scholar

Tønnessen AV (2014) The Church and the Welfare State in Post-War Norway: Political Conflicts and Conceptual Ambiguities. Journal of Church and State 56(1): pp. 13-35.10.1093/jcs/cst131Search in Google Scholar

Varsa E, Szikra D, and Juhász B (2009) Building the ‘Social State’ in Hungary: The Hungarian Settlement Movement between the Two World Wars. In Hauss G and Schulte D (eds) Amid Social Contradictions. Towards a History of Social Work in Europe. Opladen: Barbara Budrich Publishers.10.2307/j.ctvddzkn9.11Search in Google Scholar

Waris H (1926) Katsaus settlementtyöhön Suomessa. Ylipainos Sosialisesta Aikakauskirjasta 7. Helsinki.Search in Google Scholar

Waris H (1929) The Settlement Movement in Finland. Helsinki: The Third International Conference of Settlements.Search in Google Scholar

Waris H (1932) Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle I. Helsinki: Suomen historiallinen seura.Search in Google Scholar

Waris H (1934) Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle II. Helsinki: Suomen historiallinen seura.Search in Google Scholar

Waris H (1948) Suomalaisen yhteiskunnan rakenne. Helsinki: Otava.Search in Google Scholar

Waris H (1950) Murrosajan yhteiskuntamme. Suomalainen Suomi 6: 327-332.Search in Google Scholar

Waris H (1951) Sosiaalisen tasauksen pyrkimys. Nykyajan sosiaalipolitiikan kehityssuunnasta. Suomalainen Suomi 8: 453-459.Search in Google Scholar

Waris H (1961) Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka. Johdatus sosiaalipolitiikkaan. Helsinki: WSOY.Search in Google Scholar

Waris H (1963) Industrialismin varhainen haaste Suomen kirkolle. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkielmia nro 24.Search in Google Scholar

Waris H (1971) Kirkko kansan omanatuntona. Kristityn ja kirkon sosiaalieettisten ongelmien kartoitus. Helsinki: Weilin+Göös.Search in Google Scholar

Uusi-Rauva S (2008) Vuorovaikutuksen liike. Heikki Waris setlementtiliikkeen historiakuvan rakentajana. Helsinki: Suomen Setlementtiliitto. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo