1. bookVolume 60 (2015): Edizione 3 (September 2015)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1508-5791
Prima pubblicazione
25 Mar 2014
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The origin and chronology of medieval silver coins based on the analysis of chemical composition

Pubblicato online: 25 Sep 2015
Volume & Edizione: Volume 60 (2015) - Edizione 3 (September 2015)
Pagine: 657 - 663
Ricevuto: 05 Nov 2014
Accettato: 20 May 2015
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1508-5791
Prima pubblicazione
25 Mar 2014
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Kiersnowski, R. (1960). Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Warsaw: PAN Instytut Historii.Search in Google Scholar

2. Suchodolski, S. (1971). Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN.Search in Google Scholar

3. Jammer, V. (1952). Die Anfänge der Münzprägung im Herzogtum Sachsen (10. und 11. Jahrhundert). Hamburg: Museum für Hamburgische Geschichte Abt. Münzkabinett.Search in Google Scholar

4. Gumowski, M. (1939). Corpus Nummorum Poloniae. Kraków: Druk. „Powściągliwość i Praca”.Search in Google Scholar

5. Hatz, G., Hatz, V., Zwicker, U., Gale, N. H., & Stos- -Gale, S. A. (1991). Otto-Adelheid-Pfennige. Suecia repertis. Nova Series, The Rogal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, 7, 1-146.Search in Google Scholar

6. Kierzek, J., Kunicki-Goldfi nger, J., & Małożewska- -Bućko, B. (2000). Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniu dzieł sztuki. Wybrane zagadnienia. Ochrona Zabytków, 2, 166-181.Search in Google Scholar

7. Large, D., & Wachler, E. (1999). The Rammelsberg Massie sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralization. Mineralium Deposita, 34, 522-538.10.1007/s001260050218Search in Google Scholar

8. Zartman, R. E., Pawłowska, J., & Rubinowski, Z. (1979). Lead isotopic composition of ore depositis from the Silesia-Cracow mining district. Prace Instytutu Geologicznego, XCV, 133-151.Search in Google Scholar

9. Wedephol, K. H., & Baumann, A. (1997). Isotope composition of Medieval lead glasses refl ecting early silver production in Central Europe. Mineralium Deposita, 32, 292-295.10.1007/s001260050094Search in Google Scholar

10. Bielecki, K. H., & Tischendorf, G. (1991). Lead isotope and Pb-Pb model age determination of ores from Central Europe and their metallogenetic interpretation. Contrib. Mineral Petrol., 106, 440-461.10.1007/BF00321987Search in Google Scholar

11. Ponting, M., Evans, J. A., & Pashley, V. (2003). Fingerprinting of Roman mints using laser ablation MC-ICP-MS lead isotope analysis. Archaeometry, 45, 591-597. DOI: 10.1046/j.1475.2003.00130.x.Search in Google Scholar

12. Goldstein, J. I., Newbury, D. E., Echlin, P., Joy Jr, D. C., Romig, A. D., Lyman, C. E., Fiori, C., & Lifshin, E. (1992). Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis. A text for biologists, material scientists and geologists. New York: Plenum Press.10.1007/978-1-4613-0491-3Search in Google Scholar

13. Lee, R. L. (2007). Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis. PTR, Prentice Hall.Search in Google Scholar

14. Hawkes, P. W., & Spence, J. C. H. (2007). Science of microscopy. Springer.10.1007/978-0-387-49762-4Search in Google Scholar

15. Health, J. P. (2005). Dictionary of microscopy. John Wiley & Sons, Ltd.Search in Google Scholar

16. Waliś, L., Pańczyk, E., Sartowska, B., Kierzek, J., Dudek, J., Widawski, M., & Weker, W. (2016). Ustalenie pochodzenia i chronologii wybranych grup monet srebrnych wytworzonych w mennicach polskich i Europy Środkowej na podstawie składu chemicznego, źródeł surowców i technologii wytworzenia. (in preparation).Search in Google Scholar

17. Stos-Gale, Z. A., & Gale, N. H. (2009). Metal provenancing using isotopes and the Oxford archeological lead isotope database (OXALID). Archeol. Anthropol. Sci., 1, 195-213. DOI: 10.1007/s12520-009-0011-6.10.1007/s12520-009-0011-6Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo