1. bookVolume 14 (2017): Edizione 1 (December 2017)
    ‘Warsaw Autumn’ International Festival of Contemporary Music
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
Prima pubblicazione
31 Dec 2013
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Bohdan Wodiczko’s Programming Policies at Warsaw Philharmonic (1955-1958). Toward the Warsaw Autumn.

Pubblicato online: 10 Feb 2018
Volume & Edizione: Volume 14 (2017) - Edizione 1 (December 2017) - ‘Warsaw Autumn’ International Festival of Contemporary Music
Pagine: 54 - 66
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
Prima pubblicazione
31 Dec 2013
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

jk (1955). Bilans otwarcia Filharmonii Narodowej, Stolica. 1955 No. 12 (378), 20th March, p. 11.Search in Google Scholar

Kisielewski S. (1959). Sprawy muzyczne czyli nowa Mazepa, Tygodnik Powszechny, No. 25 (543), 14th June, p. 8.Search in Google Scholar

Kisielewski, S. (2012). Bohdan Wodiczko, idem (2012). Pisma i felietony muzyczne, Vol. 2, Introduction by Adam Wiatr, Warsaw: Prószyński i S-ka, pp. 209-221.Search in Google Scholar

Listy Witolda Małcużyńskiego do Zygmunta Mycielskiego (wybór). (2016), ed. M. Klubiński, Ruch Muzyczny, No. 3, pp. 30-35.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1955). Lubię czasami stać przy schodach, Przegląd Kulturalny, 5th Oct., p. 7.Search in Google Scholar

Mycielski Z. (1957). Sprawa Orffa. Brak muzyki? Niech żyje muzyka!, Przegląd Kulturalny, No. 48 (28th Nov.), p. 6.Search in Google Scholar

Mycielski Z. (1957). Twórczość muzyczna Dziesięciolecia (Z referatu na Walnym Zjeździe Związku Kompozytorów Polskich, 4th June 1956), in idem. Ucieczki z pięciolinii, Warsaw: PIW, pp. 551-567.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1957). „Wesele” Strawińskiego, Przegląd Kulturalny, No. 11 (14th-20th March), p. 6.Search in Google Scholar

Z. Mycielski, (1958). [Review of the 2nd Warsaw Autumn], Przegląd Kulturalny, 2nd Oct. 1958, reprinted in: T. Marek, ed. (1959). Programme of the 3rd Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music (12th-20th Sept. 1959), ed. T. Marek, Warsaw: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, pp. 125-126.Search in Google Scholar

Pociej B., (1957). Życie muzyczne w kraju – Warszawa, Ruch Muzyczny, No. 1, pp. 29-31.Search in Google Scholar

Pociej B., (1958). Życie muzyczne w kraju: Warszawa, Ruch Muzyczny, No. 1 (1 I), pp. 34-36.Search in Google Scholar

Waldorff J., (1956). Plany zza parawanów, Życie Warszawy, 6th Nov. 1956, No. 267, p. 4.Search in Google Scholar

Waldorff J., (1985). Wodiczko, Polityka, No. 24 (1467), 15th June, p. 10.Search in Google Scholar

Wodiczko, B. (1960). Bohdan Wodiczko o roli dyrygenta i problemach stylistycznych dyrygentury [rozmowa z B. Pociejem], Ruch Muzyczny, No. 9 (15th-31st May), p. 6.Search in Google Scholar

Wojciechowski, J. (1955). Występy jurorów Konkursu Chopinowskiego, Dziś i Jutro, No. 10th, 13th March, p. 7.Search in Google Scholar

Chłopecki, A. (2001). Filharmonia i kompozytorska współczesność 1945 – 2000, in: Bychawska, M., Schiller M., eds. (2001). 100 lat Filharmonii w Warszawie (1901 – 2001). Warszawa: Filharmonia Narodowa, pp. 160-194.Search in Google Scholar

Fik M. (1991). Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, 2 vols, Warsaw: Niezależna Oficyna Wydawnicza, Vol. 1, pp. 253-254.Search in Google Scholar

Jarociński, S. (1966). Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w latach 1944-1956, in: E. Dziębowska, ed. Polska kultura muzyczna 1944-1964, Kraków: PWM, pp. 120-136.Search in Google Scholar

Kisielewski, S. (1956) „Symfonia Psalmów” Strawińskiego (pierwsze wykonanie w Polsce – Warszawa 23 III 1956), in idem (2012). Pisma i felietony muzyczne, Vol. 1, Introduction by M. Gąsiorowska, Warsaw: Prószyński i S-ka, 2012, pp. 406-410.Search in Google Scholar

Kydryński, L. (1955). W poszukiwaniu straconego czasu, Życie Literackie, No. 50 (11th Dec.), p. 11.Search in Google Scholar

Lissa, Z. (1966). Muzyka polska w latach 1945-1956, in: E. Dziębowska, ed. Polska kultura muzyczna 1944-1964, Kraków: PWM, pp. 11-60.Search in Google Scholar

Michalski, G. (2012). Krytyka (muzyczna) cenzury, in: M. Bristiger, R. Ciesielski, eds. Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, pp. 77-93.Search in Google Scholar

Regamey K., (1946). Muzyka zachodnioeuropejska w czasie i po wojnie, in idem, (2010). Wybór pism estetycznych, Introduction, selection and ed. K. Naliwajek-Mazurek, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, pp. 89-106.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo