1. bookVolume 25 (2017): Edizione 4 (December 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Prediction Power Propulsion of the Ship at the Stage of Preliminary Design Part II: Mathematical Model Ship Power Propulsion for Service Speed Useful in the Preliminary Design

Pubblicato online: 23 Sep 2017
Volume & Edizione: Volume 25 (2017) - Edizione 4 (December 2017)
Pagine: 231 - 236
Ricevuto: 01 Oct 2016
Accettato: 01 Feb 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] K. Chachulski, Podstawy napędu okrętowego, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988.Search in Google Scholar

[2] J.P. Michalski, Podstawy teorii projektowania okrętów, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.Search in Google Scholar

[3] T. Szelangiewicz, „Wpływ kotwicznego systemu utrzy-mania pozycji na kołysania statku w obecności wiatru, prądu i falowania”, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, no. 523, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995.Search in Google Scholar

[4] K. Żelazny, „Numeryczne prognozowanie średniej dłu-goterminowej prędkości eksploatacyjnej statku transportowego”, Ph.D. dissertation, Faculty of Maritime Technology and Transport, West Pomeranian of Technology in Szczecin, Szczecin, 2005.Search in Google Scholar

[5] K. Żelazny, Metoda wyznaczania prędkości eksploata-cyjnej przydatna w projektowaniu wstępnym statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD