1. bookVolume 60 (2016): Edizione 1 (March 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
Prima pubblicazione
03 Apr 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The influence of total reinforcement anchorage length on misinterpretation of the impact of hot-dip galvanised steel corrosion on its bond strength with concrete

Pubblicato online: 19 Mar 2016
Volume & Edizione: Volume 60 (2016) - Edizione 1 (March 2016)
Pagine: 13 - 20
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
Prima pubblicazione
03 Apr 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Bowsher B. et al., Corrosion protection of reinforcing steels – Technical report fib – Bulletin 49, IFSC, Lousanne 2009.Search in Google Scholar

2. Andrade C. et al., Protection systems for reinforcement, Bulletin D’Information N°211, Comite Eurointernational du Beton, Lausanne 1992.Search in Google Scholar

3. Pokorný P. Dobiáš D., Vokáč M., Kouřil M., Kubásek J., Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem, Koroze a ochrana materiálu2012, 56 (4), 119-135.10.2478/v10227-011-0020-9Search in Google Scholar

4. Kouřil M., Koroze alternativních kovových materiálů v pórovém roztoku betonu, Dizertační práce, VŠCHT Praha, Praha 2004.Search in Google Scholar

5. Pokorný P., Zhodnocení vlivu koroze žárově zinkované oceli na soudržnost hladkých prutů s betonem třídy “NSC”, Koroze a ochrana materiálu2015, 59 (2), 53-65.10.1515/kom-2015-0014Search in Google Scholar

6. Kouřil M., Krtička Š., Novák P., Soudržnost zinkované oceli s betonem, Koroze a ochrana materiálu2007, 51 (4), 80-83.Search in Google Scholar

7. Yeomans S. R., Galvanized steel reinforcement – A prespect view. Real World Concrete – Symposium of R. N. Swamy, ACI International Conference, 1995, USA, 57-70.Search in Google Scholar

8. Belaïd F., Arliguie G., François R., Porous structure of the ITZ around galvanized and ordinary steel reinforcements, Cement and Concrete Research, 2001, 31, 1561-1566.10.1016/S0008-8846(01)00597-XSearch in Google Scholar

9. Belaïd F., Arliguie G., François R., Effect of bars properties on bond strength of galvanized reinforcement, Journal of materials in civil engineering, 2001, 13 (6), 454-458.10.1061/(ASCE)0899-1561(2001)13:6(454)Search in Google Scholar

10. Rovnaníková P., Bayer P., Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží, Koroze a protikorozní ochrana kovů, VŠCHT Praha, AKI 2003, 19-20.Search in Google Scholar

11. Rovnaníková P., Bayer P., Poznatky ze studia styčné vrstvy mezi cementovým tmelem a pozinkovanou výztuží, Korozia úložných zariadni 2003, TU Košice, 2003.Search in Google Scholar

12. Rovnaníková P., Bayer P., Vlastnosti cementového tmelu v betonu na styku s pozinkovanou výztuží, 11. Betonářské dny, ČSSI 2004, 542.Search in Google Scholar

13. Andrade C., Macias, A., Galvanized reinforcement in concrete, Surface Coatings – 2 (Edited: Wilson A. D., Nicholson J. W., Prosser H. J.), Elsevier Applied Science Publishers Ltd., 137-182.10.1007/978-94-009-1351-6_5Search in Google Scholar

14. Bautista A., Gonzales J. A., Analysis of the protective efficiency of galvanizing agains corrosion of reinforcements embedded in chloride contaminated concrete, Cement and Concrete Research,1996, 26 (2), 215-223.10.1016/0008-8846(95)00215-4Search in Google Scholar

15. Hime W. G., Machin M., Performance variances of galvanized steel in mortar and concrete, Corrosion, 1993, 49 (10), 858-860.10.5006/1.3316010Search in Google Scholar

16. Červenka V., Jendele L., Červenka J., ATENA Program Documentation, Part 1, Theory (online), Červenka Consulting, s. r. o., Prague, September 19, 2014. Dostupné z http://www.cervenka.cz/assets/files/atena-pdf/ATENATheory.pdf [cit. 2015-12-30].Search in Google Scholar

17. Pokorný P., Kouřil M., Simon P., Použití žárově zinkované výztuže betonu, Strojárstvo/Strojírenství, 2014, 58 (6), 100-101.Search in Google Scholar

18. Pokorný P., Kouřil M., Hrdlička L., Simon P., Faktory ovlivňující soudržnost povlakované výztuže s betonem, Tribotechnika, 2014, 2, 80-82.Search in Google Scholar

19. Sarja A., Jokela J., Metso J., Zinc-coated concrete reinforcement. Technical research reports - 306, Technical Research Centre of Finland, 1984.Search in Google Scholar

20. Lewis D. A., Some aspects of the corrosion of steel in concrete, First International Congress on Metallic Corrosion – XIII.1, 1961, London, pp. 547-552.Search in Google Scholar

21. Yeomans S. R., Comparative studies of galvanized and epoxy coated steel reinforcement in concrete, 1991, Research Report No. R103, The University of New South Wales-Canberra, 1-15.Search in Google Scholar

22. Kayali O. A., Yeomans S. R., Bond and slip of coated reinforcement in concrete, Construction and Building Materials, 1995, 9 (4), 219-226.10.1016/0950-0618(95)00024-ASearch in Google Scholar

23. Kayali O. A., Yeomans S. R., Bond of ribbed galvanized reinforcing steel in concrete, Cement and Concrete Composites, 2000, 22, 459-467.10.1016/S0958-9465(00)00049-4Search in Google Scholar

24. Hamad B. S., Mike J. A., Bond strength of hot-dip galvanized reinforcement in normal strength concrete structures, Construction and Building Materials, 2005, 19, 275-283.10.1016/j.conbuildmat.2004.07.008Search in Google Scholar

25. Hamad S. B., Fakhran M. F., Effect of confinement on bond strength of hot-dip galvanized lap splices in high-strength concrete, ACI Structural Journal, 2006, 103 (1), 48-56.10.14359/15085Search in Google Scholar

26. Hamad B. S., Jumaa G. K., Bond strength of hot-dip galvanized hooked bars in normal strength concrete structures, Construction and Building Materials, 2008, 22, 1166-1177.10.1016/j.conbuildmat.2007.02.003Search in Google Scholar

27. Hamad B. S., Jumaa G. K., Bond strength of hot-dip galvanized hooked bars in high strength concrete structures, Construction and Building Materials, 2008, 22, 2042-2052.10.1016/j.conbuildmat.2007.07.028Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo