1. bookVolume 7 (2017): Edizione 3-4 (December 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2453-7829
Prima pubblicazione
16 Apr 2016
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Kazimierz Ajdukiewicz’s proposal of ethical norms

Pubblicato online: 30 Dec 2017
Volume & Edizione: Volume 7 (2017) - Edizione 3-4 (December 2017)
Pagine: 145 - 154
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2453-7829
Prima pubblicazione
16 Apr 2016
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

AJDUKIEWICZ, K. (1932–1934): Etyka [Ethics, scribed]. In: Materials of Kazimierz Ajdukiewicz III–141. Warszawa: Archives of PAN, no. 110.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1923): Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli. (Teoria poznania – Logika – Metafizyka) [Main philosophical trends in extracts from the books of their classical representatives: Theory of cognition – Logic – Metaphysics]. Lvov: Nakład K.S. Jakubowski.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1927): Jak studiowałem filozofię [How I studied philosophy]. In: Archives of Kazimierz Ajdukiewicz III–141. Warszawa: Archives of PAN, no. 79.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1965): Logika pragmatyczna [Pragmatic Logic], Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1939): O sprawiedliwości [Regarding Justice]. In: Kultura i Wychowanie, 2, pp. 109–121.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1920): Polska filozofia wolności [Polish philosophy of freedom]. In: Słowo Polskie, 599, p. 3.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1938): Propedeutyka filozofii. Dla liceów ogólnokształcących [Propedeutics of philosophy: For secondary school use]. Lvov & Warszawa: Książnica–Atlas.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (2016): Przemówienie powitalne delegacji polskiej na Międzynarodowym Kongresie Filozofii Naukowej w Sorbonie w roku 1935 [Inaugural Speech to the Polish representatives at the International Congress of Scientific Philosophy in Sorbonne in 1935], trans. by J. Hartman. In: A. Brożek – A. Chybińska (eds.): Fenomen szkoły lwowsko–warszawskiej [Phenomenon of the Lvov–Warsaw School]. Lublin: Academicon, pp. 157–160.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1985): W sprawie artykułu prof. A Schaffa o moich poglądach filozoficznych [Regarding prof. A Schaff’s article related to my philosophical views]. In: Ajdukiewicz: Język i poznanie [Language and Cognition], vol. 2. Warszawa: PWN, pp. 155–191.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1932): Wybrane zagadnienia z etyki [Chosen ethical issues] In: Materials of Kazimierz Ajdukiewicz III–141. Warszawa: Archives of PAN, no. 110.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1983): Zagadnienia i kierunki filozofii [Issues and directions of philosophy]. Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

INGARDEN, R. (1999): Dzieje mojej „kariery uniwersyteckiej” [“My university career“], ed. by R. Jadczak. In: Kwartalnik Filozoficzny, 2, pp. 183–201.Search in Google Scholar

JADACKI, J. J. (2013): Being and Duty: The contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms. Warszawa: Copernicus Center Press.Search in Google Scholar

JADACKI, J. J. (2016): Struktura logiczna dekalogu [Logical structure of Decalog]. In: S. Janeczek & A. Starościc (eds.): Etyka [Ethics]. Part I. Koncepcje etyki [The concepts of ethics]. Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 309–324.Search in Google Scholar

KOTARBIŃSKI, T. (1964): O Kazimierzu Ajdukiewiczu [About Kazimierz Ajdukiewicz]. In: Rozprawy logiczne. Księga pamiątkowa ku czci profesora Kazimierza Ajdukiewicza [Logical discourses. Book of Remembrance in honour of professor Kazimierz Ajdukiewicz], Warszawa: PWN, pp. 7–10.Search in Google Scholar

KOTARBIŃSKI, T. (1913): Szkice praktyczne. Zagadnienia z filozofii czynu [Practical sketches: Issues from philosophy of deed]. Warszawa: Skład główny księgarni E. Wende i S-ka.Search in Google Scholar

TWARDOWSKI, K. (1927): Etyka wobec teorii ewolucji [Ethics against evolution theory]. In: Twardowski: Rozprawy i artykuły filozoficzne [Philosophical discourses and articles]. Lwów: Księgarnia „Książnica–Atlas”, pp. 343–356.Search in Google Scholar

TWARDOWSKI, K. (1997): Dzienniki [Journals]. Vol: 1. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

TWARDOWSKI, K. (1973): O zadaniach etyki naukowej [Regarding the tasks related to scientific ethics]. In: Etyka, 12, pp. 125–155.10.14394/etyka.270Search in Google Scholar

WOLEŃSKI, J. (2013): Historico–Philosophical Essays, vol. 1. Warszawa: Copernicus Center Press.Search in Google Scholar

WOLEŃSKI, J. & HARTMAN, J. (2008): Wiedza o etyce [Ethical basics]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo