1. bookVolume 66 (2017): Edizione 3 (December 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

The case of historical breeding of Black-Bellied Plover (Pluvialis squatarola) in Central Europe

Pubblicato online: 06 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 66 (2017) - Edizione 3 (December 2017)
Pagine: 231 - 235
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Anonymus (2015): Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji v roce 2015. Available from: http://www.ornitologie-hok.cz/akce/2015/635-zajimava-ornitologicka-pozorovani-v-plzenskem-krajiSearch in Google Scholar

- (s. d., a): Grey Plover (Pluvialis squatarola). European birds: online guide. Available from: www.avibirds.com/html/Grey-Plover.htmlSearch in Google Scholar

- (s. d., b): Pluvialis squatarola - Grey Plover. Available from: www.birdlife.org/datazone/unserfiles/file/species/BirdInEuropeII/BiE2004sp3114.pdfSearch in Google Scholar

Baťa L. (1933): Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. Sv. 3. Vlastivěd. Společ. Jihočeská, České Budějovice.Search in Google Scholar

Bird Life International (2016): Pluvialis squatarola. The IUCN Red List of Threatened Species. 2016:e.T22693749A86546031: Downloaded on 16 March 2017.Search in Google Scholar

Borggreve B. (1869): Die Vogel-Fauna von Norddeutschland. Julius Springer, Berlin.Search in Google Scholar

Borkhausen M.B. (1797): Deutsche Fauna, oder Kurzgefasste Naturgeschichte der Thiere Deutschlands. I. Theil. Säugethier und Vögel. Varrentrapp und Wenner, Frankfurt am Main.10.5962/bhl.title.58727Search in Google Scholar

Cerha P. & Pícha J. (1931): Za jespáky bojovnými (Machetes pugnax). - Stráž Mysl. 9(14): 238-239.Search in Google Scholar

Čeněk M. (2006): Birds in the collections of the National Agriculture Museum in the hunting lodge Ohrada in Hluboká nad Vltavou. - Zprávy MOS 64: 81-109.Search in Google Scholar

Dalla-Torre K. von & Tschusizu Schmidhoffen V. von (1890): VI. Jahresbericht (1887) des Comité ´s für ornithologischen Beobachtung-Stationen in Oesterreich-Ungarn. - Ornis 6: 33-154.Search in Google Scholar

Glutz von Blotzheim U.N., Bauer K.M. & Bezzel E. (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 6: Charadriiformes (1. Theil). Akad. Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.Search in Google Scholar

Homeyer E.F. von (1872): Bemerkungen über einige Vögel Norddeutschlands, mit besonderer Rücksicht auf die Vögel Pommerns. - J. Orn. 20(119): 332-340.Search in Google Scholar

Hora J. (1983): Der Durchzug des Kibitzregenpfeifers, Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) in Südböhmen. - Sbor. Jihočes. Mus., České Budějovice, Přír. vědy 22(suppl. 2): 54-65.Search in Google Scholar

Hudec K. (1999): Ornitologové České republiky. Muzeum Komenského, Asociace českých a moravskoslez. muzeí, Mor. ornitol. stanice, Přerov.Search in Google Scholar

Hudec K. & Šťastný K. [eds] (2005): Fauna ČR, sv. 29/1. Ptáci-Aves, Díl II/1 (2., přeprac. a doplněné vyd.). Academia, Praha.Search in Google Scholar

Hudeček J.J. (2017): New Books. - Kloubec B., Hor a J. & Šťastn ý K. [eds] (2015): Ptáci jižních Čech. - Acta Mus. Siles., Sci. Natur. 66: 181-184.Search in Google Scholar

Iso-Iivari L. (1976): Check-list of the birds of northern Europe. - Ornis Fenn. 53: 57-69.Search in Google Scholar

Jirsík J. (1935): Jak žijí zvířata: Přírodopis živočišstva. Hynek Buchsbaum, Moravská Ostrava-Přívoz. Search in Google Scholar

- (1955): Naši pěvci. Část I. NČSAV, Praha.Search in Google Scholar

Kadava L., Holub A., Poř íz J., Bar ton íček J. & Zajíc J. (2011): Birds of Nový Bydžov and Chlumec nad Cidlinou regions. - Panurus 20: 105-182.Search in Google Scholar

Kloubec B., Hora J. & Šťastný K. [eds] (2015): Ptáci jižních Čech. Nakl. Jihočeský Kraj, České Budějovice.Search in Google Scholar

Kněžourek K. (1912): Velký přírodopis ptáků se zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských. Díl II. Nakl. I.L. Kober, Praha. Search in Google Scholar

Macháček J. (2012): Influence of the draining of Nesyt Lake in 2007 on the spring birds migration: 4-12. Available from: www.rnm.cz/region/2012/03_machacek.pdfSearch in Google Scholar

Message S. & Tayl or D. (2005): Waders of Europe, Asia & North America. Christopher Helm, London.Search in Google Scholar

Michel J. (1892): Eine ornithologische Reiseerinnerungen. - Mitt. Ornitol. Ver. Wien 16(14): 163-164.Search in Google Scholar

Mikeš V. (s. d.): Historie sbírek do vzniku profesionálního pracoviště. Zoologická podsbírka. Available from: http://www.muzeum.cz/jihoceske-muzeum/sl Search in Google Scholar

- (in litt.): Sdělení Jiřímu J. Hudečkovi ze dne 13.1.2017.Search in Google Scholar

Mlíkovský J. (2004): Spotted Redshank (Tringa erythropus): a historical breeding record for the Czech Republic. - Sylvia 40: 131-134.Search in Google Scholar

Negelein C.W. von (1853): Verzeichniss der im Herzogthum Oldenburg vorkommenden, hier brütenden und seltener Vögel. - Naumannia 3: 63-64.Search in Google Scholar

O´Brien M., Crossley R. & Karlson K. (2006): The Shorebird Guide. Haughton Mifflin Company, Boston, New York.Search in Google Scholar

Pakandl M. (2013): Průtah vodouše tmavého (Tringa erythropus) na území České republiky. - Vanellus 8: 30-32.Search in Google Scholar

- (2014): Průtah kulíka bledého (Pluvialis squatarola) na území ČR. - Vanellus 9: 39-41.Search in Google Scholar

Serra L., Whitelaw D.A., Tr ee A.J & Un derhill L.G. (2001): Biometrics, possible breeding origins and migration routes of South African Grey Plovers, Pluvialis squatarola. - Ostrich 72(3-4): 140-144.10.2989/00306520109485305Apri DOISearch in Google Scholar

Sychra J., Danihelka J., Roleček J., Hor al D., Př ikr yl I., Her olt P., Hor sák M., Ch ytil J., Kubíček F., Květ J. & Macháček P. (s. d.): Letnění rybníka Nesyt v roce 2007. Available from: www.sci.muni.cz/danihel/Letneny_Nesyt.pdfSearch in Google Scholar

Schaeck F. von (1892): Die ornithologische Sammlung im fürstliche Schwarzenberg ´schen Jagdschlosse "Ohrad" bei Frauenberg in Böhmen. - O. Jb. 2: 69-75.Search in Google Scholar

Schmiedeknech t O. (1906): Die Wirbelthiere Europas mit Berücksichtigung der Faunen von Vorderasien und Nordafrika. O. Fischer, Jena.Search in Google Scholar

Sýkora L. & Mayer K. (1931): Sbírka ptáků MUDra Jana Píchy. - Jihočes. Přehled 2: 13-16.Search in Google Scholar

Šírek J. (2002): Ornitologická pozorování. - Ptáci kolem nás (Mor. Ornitolog) (2): 28-31.Search in Google Scholar

Thompson D. & Byr kjedal I. (2011): Tundra Plovers: The Eurasian, Pacific and American Golden Plovers and Grey Plovers. T & AD Poyser Ltd., London.Search in Google Scholar

Trouessart E.-L. (1912): Catalogue des Oiseaux d´Europe pour servir de comple´ment et de supple´ment a e´Ornithologie Europe´ene. Paul Klincksieck, Léon Lhomne, Paris.10.5962/bhl.title.7987Search in Google Scholar

Wiepken C.F. (1854): Kurzer Bericht über eine ornithologische Excursion am Jahrdebusen, im Juni 1854. - Naumannia 4: 352-357.Search in Google Scholar

Záleský M. (1927): Sbírka ptáků dra Píchy v Č. Budějovicích. - Čes. Myslivost 31(5): 91.Search in Google Scholar

- (1930): Jak byl uloven poslední český norek (Lutreola lutreola L.). - Vesmír 9(4): 84.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo