1. bookVolume 66 (2017): Edizione 1 (March 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Red list of vascular plants of the Western Suwałki Lakeland, north-eastern Poland

Pubblicato online: 20 Apr 2017
Volume & Edizione: Volume 66 (2017) - Edizione 1 (March 2017)
Pagine: 65 - 73
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Abromeit J., Neuhoff W. & Steffen H. (1898-1940): Flora von Ost- und Westpreussen. Kommisionverlag Gräfe und Unzer, Berlin, Königsberg, 1248 pp.Search in Google Scholar

Ber A. (1981): Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Przewodnik Geologiczny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 192 pp.Search in Google Scholar

Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K. & Wierzba M. (2003): Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(2): 5-41.Search in Google Scholar

IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2016): Guidelines for using the IUCN red list categories and criteria version 12 (February 2016). Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. Downloaded from http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdfSearch in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. (2007): Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). - Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. & Kucharski L. (1999): Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. - Fragm. Florist. Geobot. Polon., 6: 55-74.Search in Google Scholar

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska -Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E. & Ziarnek K. (2016): Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 44 pp.Search in Google Scholar

Kącki Z., Dajdok Z. & Szczęśniak E. (2003): Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. 9-65 pp. In: Kącki Z. (ed): Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, 245 pp.Search in Google Scholar

Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 339 pp.Search in Google Scholar

Lorenc H. (ed.) (2005): Atlas klimatu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 116 pp.Search in Google Scholar

Markowski R. & Buliński M. (2004): Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. - Acta Bot. Cassubica, Monogr. 1: 1-75.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś -Mirkowa H., Zając A. & Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland, a checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 pp.Search in Google Scholar

Pliszko A. (2012): Przemiany antropogeniczne flory i bioróżnorodność roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Praca doktorska, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 244+107 pp. (manuscript of PhD thesis)Search in Google Scholar

- (2014a): Flora roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego. - Prace Botaniczne 48: 1-349.Search in Google Scholar

- (2014b): Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum w dolinie górnej Rospudy. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 70(4): 355-357.Search in Google Scholar

- (2015): New floristic records from the Polish part of the Lithuanian Lakeland (NE Poland). - Steciana 19(1): 25-32.Search in Google Scholar

- (2016): Additions to vascular plant flora of the Western Suwałki Lakeland, north-eastern Poland. - Bot. Lithuanica 22(2): 178-181.Search in Google Scholar

Rutkowski L. (2004): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 814 pp.Search in Google Scholar

Zając A. (1978): Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). - Taxon 27(5-6): 481-484.10.2307/1219899Search in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds) (2001): Distribution atlas of vascular plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, 714 pp.Search in Google Scholar

- (2009): The geographical elements of native flora of Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, 94 pp.Search in Google Scholar

Zarzycki K. (1986): Lista wymierających i zagrożonych roślin naczyniowych Polski. 11-27 pp. In: Zarzycki K. & Wojewoda W. (eds): Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 128 pp.Search in Google Scholar

Zarzycki K. & Szeląg Z. (1992): Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. 87-98 pp. In: Zarzycki K., Wojewoda W. & Heinr ich Z. (eds): Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 98 pp.Search in Google Scholar

Zarzycki K. & Szeląg Z. (2006): Red list of the vascular plants in Poland. 9-20 pp. In: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W. & Szeląg Z. (eds): Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 99 pp.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo