1. bookVolume 23 (2019): Edizione 1 (March 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Shaping Teat Suction Forces of Liners with Varied Structure of Rubber Core

Pubblicato online: 13 May 2019
Volume & Edizione: Volume 23 (2019) - Edizione 1 (March 2019)
Pagine: 105 - 116
Ricevuto: 01 Jan 2019
Accettato: 01 Mar 2019
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Boast, D., Hale M., Turner, D., Hillerton, E., Middleton, N., Ohnstad, I. (2004). Variation in the rubber chemistry and dynamic mechanical properties as liners age. Bulletin of the IDF, 388. 65-74.Search in Google Scholar

Gedymin, M. (2005). Wpływ zmiany kształtu trzonu gumy strzykowej z okrągłego na kwadratowy na jej oddziaływanie na strzyk. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problemy Intensyfikacji Produkcji Zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. Materiały konfe-rencyjne, IBMER Warszawa. 133-136.Search in Google Scholar

Gedymin, M. (2006). Wpływ zmiany kształtu trzonu gumy strzykowej z okrągłego na trójkątny na jej oddziaływanie na strzyk. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problemy Intensyfikacji Produkcji Zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. Materiały konfe-rencyjne, IBMER Warszawa, 123-129.Search in Google Scholar

Gedymin, M., Chmielewski A. (2008). Nowe rozwiązania w konstrukcji gum strzykowych. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 289-297.Search in Google Scholar

Harms, J. (2009). Automatisches Melken – Stand der Technik und Entwicklungstendenzen. ART-Schriftenreihe, 9, 105-113.Search in Google Scholar

Krzyś, A., Luberański, A., Szlachta, J., Wiercioch M. (2010). Geometryczne parametry nowoczesnych gum strzykowych podczas interakcji ze strzykiem. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 273-279.Search in Google Scholar

Luberański, A., Krzyś, A., Szlachta, J. (2009). Analiza warunków ciśnieniowych w aparacie udojowym przy zastosowaniu gum strzykowych o różnym przekrojach poprzecznych części trzonowych. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 169-176.Search in Google Scholar

Luberański, A., Szlachta, J., Krzyś, A., Wiercioch M. (2010). Wahania podciśnienia w aparatach udojowych z gumami strzykowymi o kwadratowym, trójkątnym oraz owalnym profilu części trzonowej. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 33-41.Search in Google Scholar

Luberański, A., Pruski, K., Wiercioch, M. (2013). Metoda komputerowego wspomagania obliczeń ciśnieniowych parametrów mechanicznego doju i nacisków masujących strzyk. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 235-242.Search in Google Scholar

Mayntz, Ch.M. (1981). Über den Einfluss Ausgewählter masse des Zizengumikopfes auf Merkamle der Melkarbeit. Dissertation. Hohenheim.Search in Google Scholar

Nordegren, S.A. (1980). Cyclic vacuum fluctuations in milking machines. Dissertation. Hohenheim.Search in Google Scholar

Rasmussen, M.D., Madsen, N.P. (2000). Effects of milkline vacuum, pulsator airline vacuum, and cluster weight on milk yield, teat condition, and udder health. Journal of Dairy Science, 83, 77–84.10.3168/jds.S0022-0302(00)74858-2Search in Google Scholar

Rasmussen, M.D., Wiking, L., Bjerring, M., Larsen, H.C. (2006). Influence of air intake on the concentration of free fatty acids and vacuum fluctuations during automatic milking. Journal of Dairy Science, 89, 4596–4605.10.3168/jds.S0022-0302(06)72509-7Search in Google Scholar

Szlachta, J. (1986). Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Rozprawy, 58, ISSN 0209-1321.Search in Google Scholar

Szlachta, J., Wiercioch, M. (1987a). Określenie skłonności wsysania strzyka do komory kubka udojowego. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo XLVI, 164, 91-96.Search in Google Scholar

Szlachta, J., Wiercioch, M. (1987b). Opracowanie wzorców sztucznych strzyków krowich do badań laboratoryjnych parametrów gum strzykowych. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo XLVI, 164, 97-105.Search in Google Scholar

Wiercioch, M., Szlachta, J. (1993). Analiza sił wciągania strzyka do zmodyfikowanych gum strzykowych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(1), 75-81.Search in Google Scholar

Wiercioch, M., Luberański, A., Balbierz, K., Krzyś A. (2010). Wpływ przekroju trzonowej części gumy strzykowej na przebieg procesu doju krów. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 271-278.Search in Google Scholar

Wiercioch, M., Luberański, A., Krzyś, A., Skalska, D., Szlachta, J. (2016). Impact of the system of air supply to a milking unit on selected parameters of milking machine operation. Agricultural Engineering, Vol.20, 3(159), 195-205.10.1515/agriceng-2016-0057Search in Google Scholar

Vetter, A., van Dorland, H.A., Youssef, M., Bruckmaier, R.M. (2014). Effects of a latency period between pre-stimulation and teat cup attachment and periodic vacuum reduction on milking characteristics and teat condition in dairy cows. Journal of Dairy Research, 81, 107–112.10.1017/S002202991300061724433587Search in Google Scholar

www.1 http://www.milkrite.com/US/Products/impulse_air.htm, dostęp 10.04.2018.Search in Google Scholar

www.2 http://www.apagro.pl/HeroGraf/do_pobrania/top_agrar1.jpg, dostęp 10.04.2018.Search in Google Scholar

www.3 http://www.apagro.pl/HeroGraf/do_pobrania/top_agrar2.jpg, dostęp 10.04.2018.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo