1. bookVolume 23 (2019): Edizione 1 (March 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Analysis of Engine Oils from Farm Tractors in the Aspect of their Change

Pubblicato online: 13 May 2019
Volume & Edizione: Volume 23 (2019) - Edizione 1 (March 2019)
Pagine: 25 - 38
Ricevuto: 01 Jan 2019
Accettato: 01 Mar 2019
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Buchwald, T., Staszak, Ż. (2013). Analiza realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 47-55.Search in Google Scholar

Chmielewski, Z. (2011). Cykliczność wymiany oleju w silniku spalinowym w aspekcie procesu zużywania tulei cylindrowych. Silniki Spalinowe, 50(3), 1-5.Search in Google Scholar

Chmielewski, Z. (2017). Stany niezawodnościowe oleju silnikowego w eksploatacji. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 761-764.Search in Google Scholar

Chmielewski, Z., Stobiecki, J., Górska, M. (2018). Koncepcja oceny niezawodności współczesnych olejów silnikowych w eksploatacji. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 337-340.10.24136/atest.2018.410Search in Google Scholar

Du, Y., Wu, T., Makis, V. (2017). Parameter estimation and remaining useful life prediction of lubricating oil with HMM. Wear, 376-377, 1227-1233.10.1016/j.wear.2016.11.047Search in Google Scholar

Gołębiowski, W., Wolak, A., Zając, G. (2018). Definition of oil change intervals based on the analysis of selected physicochemical properties of used engine oils. Combustion Engines, 57, 44-50.10.19206/CE-2018-105Search in Google Scholar

Gomółka, L., Augustynowicz, A., Maciąg, A. (2011). Analiza stopnia degradacji oleju smarującego w silnikach spalinowych. Silniki Spalinowe 50(3), 10-14.Search in Google Scholar

Idzior, M., Wichtowska, K. (2016). Badanie wpływu przebiegu pojazdów na zmiany właściwości olejów silnikowych. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 900-904.Search in Google Scholar

Kral Jr, J., Konecny, B., Kral, J., Madac, K., Fedorko, G., Molnar, V. (2014). Degradation and chemical change of longlife oils following intensive use in automobile engines. Measurement 50, 34-42.10.1016/j.measurement.2013.12.034Search in Google Scholar

Krupowies, J. (2006). Analiza zmian właściwości użytkowych olejów smarowych firmy BP w czasie ich eksploatacji. Zeszyty Naukowe Akademia. Morska w Szczecinie, 10(82), 309-318.Search in Google Scholar

Raposo, H., Farinha, J. T., Fonseca, I., Ferreira, L. A. (2019). Condition Monitoring with Prediction Based on Diesel Engine Oil Analysis: A Case Study for Urban Buses. Actuators 8(1), 14.10.3390/act8010014Search in Google Scholar

Sójka, M., Bukowski, P. (2014). Analiza możliwości wydłużenia resursu olejów silnikowych w pojazdach szynowych. Logistyka, 6, 14773-14780.Search in Google Scholar

Urzędowska, W., Stępień, Z. (2012). Wybrane zagadnienia dotyczące zmian właściwości silnikowego oleju smarowego w eksploatacji. Nafta-Gaz, 12, 1102-1110.Search in Google Scholar

Vasanthan, B., Devaradjane, G., Shanmugam, V. (2015). Online condition monitoring of lubricating oil on test bench diesel engine & vehicle. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 9, 315-320.Search in Google Scholar

Wierzcholski, K. (2015). Charakterystyki resursu olejów dla smarowanych połączeń tarciowych. Tribologia, 1, 137-148.Search in Google Scholar

Wolak, A., Zajac, G. (2017). Changes in the operating characteristics of engine oils: a comparison of the results obtained with the use of two automatic devices. Measurement, 113C, 53-61.Search in Google Scholar

Woropay, M., Bukowski, P., Sójka, M. (2006). Zmiany własności fizyko-chemicznych olejów silnikowych jako parametr diagnostyczny. Diagnostyka, 4(40),157-162.Search in Google Scholar

Zhu, X., Zhong, C., Zhe, J. (2017). Lubricating oil conditioning sensors for online machine health monitoring – A review. Tribology International, 109, 473-484.10.1016/j.triboint.2017.01.015Search in Google Scholar

Żółtowski, B., Kastelik, M. (2010). Application of spectroscopic research methods for motor oil condition and quality evaluation. Journal of Polish CIMAC, 5(1), 213-219.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo