1. bookVolume 21 (2017): Edizione 2 (July 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Application of Bayesian Networks for Forecasting Future Model of Farm

Pubblicato online: 26 Jun 2017
Volume & Edizione: Volume 21 (2017) - Edizione 2 (July 2017)
Pagine: 69 - 79
Ricevuto: 01 Nov 2016
Accettato: 01 Jan 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14548-X.Search in Google Scholar

ARiMR. (2016) (on-line). Dostępny w internecie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.htmlSearch in Google Scholar

Bartnik, G., Kusz, A. (2005). Sieci probalistyczne jako system reprezentacji wiedzy diagnostycznej. Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Politechnika Warszawska. Zeszyt 5(14), 5-12.Search in Google Scholar

Bartnik, G., Kusz, A., Marciniak, A. W. (2006). Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych za pomocą dynamicznych sieci bayesowskich. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 9-16.Search in Google Scholar

Gębka M., Filipiak T. (2006). Podstawy ekonomii i organizacji gospodarstw rolnych. SGGW, Warszawa, ISBN 83-7244-756-X.Search in Google Scholar

Grotkiewicz, K., Kuboń, M., Michałek, R., Peszek, A. (2013). Postęp naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Inżynieria Rolnicza, ISBN 978-83-935020-5-9.Search in Google Scholar

Grotkiewicz, K., Peszek, A., Kowalczyk, Z. (2016). Verification of economic and agricultural indicators with the use of statistical methods on example of individual farms. Agricultural Engineering, 3(159), 149-156.10.1515/agriceng-2016-0043Search in Google Scholar

Grzegorek, J. (2012). Miejsce Polski w Europie i Świecie według wybranych danych statystycznych. Polska Akademia Nauk, Tom III, 286-297.Search in Google Scholar

Jongsawat, N., Tungkasthan, A., Premchaiswadi, W. (2010). Dynamic Data Feed to Bayesian Network Model and SMILE Web Application. Bayesian Network, ISBN 978-953-307-124-4.10.5772/10071Search in Google Scholar

Kusz, A., Marciniak, A., Skwarcz, J.(2015). Implementation of computation process in a bayesian network on the example of unit operating costs determination. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 17(2), 266-272.10.17531/ein.2015.2.14Search in Google Scholar

Michałek R., Grotkiewicz K., Kuboń M., Sporysz M. (2010). Metodyczne aspekty określania postępu naukowo-technicznego w badaniach makro- i mikroekonomicznych. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 197-205.Search in Google Scholar

Morzy, T. (2007). Eksploracja danych. Nauka 3, 83-104.Search in Google Scholar

Oniśko, A., Druzdzel, M.J., Wasyluk, H. (2001). Learning Bayesian network parameters from small data sets: application of Noisy-OR gates. Interniatonal Journal of Approximate Reasoning, 27, 165-182.10.1016/S0888-613X(01)00039-1Search in Google Scholar

Sujak, A., Kusz, A., Rymarz, M., Kitowski, I. (2016). Environmental Bioindication Studies by Bayesian Network with Use of Grey Heron as Model Species. Environmental Modeling & Assessment, Open Access. DOI 10.1007/s10666-016-9524-4Search in Google Scholar

Tabor, S. (2006). Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 10(85). ISSN 1429-7264.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD