1. bookVolume 39 (2018): Edizione 178-179 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2199-6067
Prima pubblicazione
21 Oct 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

New Marine IBAs For the Mediterranean Shag Phalacrocorax Aristotelis Desmarestii in Slovenia

Pubblicato online: 02 May 2019
Volume & Edizione: Volume 39 (2018) - Edizione 178-179 (December 2018)
Pagine: 101 - 128
Ricevuto: 12 Dec 2018
Accettato: 27 Feb 2019
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2199-6067
Prima pubblicazione
21 Oct 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Bazin N., Imbert M. (2012): Mediterranean Shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii. Updated state of knowledge and conservation of the nesting populations of the Mediterranean Small Islands. -Initiative PIM.Search in Google Scholar

Aguilar, J. S., Fernández, G. (2002): Species Action Plan for the Mediterranean Shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). Final draft. – BirdLife International, Strasbourg.Search in Google Scholar

BirdLife International (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. – BirdLife International, Cambridge.Search in Google Scholar

BirdLife International (2010a): Marine IBAs in the European Union. Version 1.1. – BirdLife International, Brussels.Search in Google Scholar

BirdLife International (2010b): Marine Important Bird Areas toolkit: standardised techniques for identifying priority sites for the conservation of seabirds at sea. – BirdLife International, Cambridge.Search in Google Scholar

BirdLife International (2010c): Marine Important Bird Areas: priority sites for the conservation of biodiversity. – BirdLife International, Cambridge.Search in Google Scholar

BirdLife International (2013): Methods for identifying marine IBAs using seabird tracking data. Preliminary version – 23rd Dec 2013.Search in Google Scholar

BirdLife International (2014): Marine Natura 2000 Progress Assessment. – BirdLife International, Cambridge.Search in Google Scholar

Bordjan D., Gamser M., Kozina A., Novak J., Denac M. (2013): Roost-site characteristics of the Mediterranean Shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii along the Slovenian coast. – Acrocephalus 34 (156/157): 5–11.10.2478/acro-2013-0001Search in Google Scholar

Bož L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 2. – DOPPS, Ljubljana.Search in Google Scholar

Burnham K. P., Anderson D. R. (2002): Model Selection and Multimodel Inference. A Practical Information-Theoretic Approach. – Springer, New York.Search in Google Scholar

Camphuysen K. C. J., Garthe S. (2004): Recording foraging seabirds at sea. Standardised recording and coding of foraging behaviour and multi-species foraging associations. – Atlantic Seabirds 6 (1): 1–32.Search in Google Scholar

Cosolo M., Privileggi N., Cimador B., Sponza S. (2011): Dietary changes of Mediterranean Shags Phalacrocorax aristotelis desmarestii between the breeding and post-breeding seasons in the upper Adriatic Sea. – Bird Study 58 (4): 461–472.10.1080/00063657.2011.603290Search in Google Scholar

Denac K., Mihelič T., Bož L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinić B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice. Končno poročilo (dopolnjena verzija). – DOPPS, Ljubljana.Search in Google Scholar

Klanjšček, M., Zdešar Kadunc, Š., Karničnik, I., Radovan, D. (2015): Ažuriranje kart rab na morju. Kartografska in geoinformacijska podpora za prikaz stanja prostora za območje slovenskega dela Jadranskega morja. Končno poročilo -IZVLEČEK. -Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana.Search in Google Scholar

Koce U., Lipej B. (2016): Varstvo sredozemskega vranjeka in drugih morskih ptic v slovenskem morju. Priročnik za uporabnike in upravljavce morskega prostora.– DOPPS, Ljubljana.Search in Google Scholar

Lipej L., Mavrič B. (2013): Prehranjevalna ekologija sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v slovenskem delu Jadranskega morja. Poročilo za projekt: SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141) – Preparatory inventory and activities for the designation of marine IBAs and SPAs for Phalacrocorax aristotelis desmarestii in Slovenia. – Shoreline, Trieste.Search in Google Scholar

Lipej L., Mavrič B., Odorico R., Koce U. (2016): The diet of the Mediterranean Shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii roosting along the Slovenian coast. – Acrocephalus 37: 151–158.10.1515/acro-2016-0008Search in Google Scholar

MKGP (2011): Program upravljanja z morskim ribištvom v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo Republike Slovenije.Search in Google Scholar

Nelson J. B. (2005): Pelicans, Cormorants and their relatives, The Pelecaniformes. Bird Families of the World. – Oxford University Press, New York.Search in Google Scholar

Pavletič M. (2013): Monitoring sredozemskih vranjekov (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). Poročilo terenskega dela pri predmetu Ornitologija. – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana.Search in Google Scholar

Peterlin M., Gabrijelčič E., Orlando Bonaca M., Lipej L., Malej A., Francé J., Čermelj B., Bajt O., Kovač N., Mavrič B., Turk V., Mozetič P., Ramšak A., Kogovšek T., Šiško M., Flander Putrle V., Grego M., Tinta T., Petelin B., Vodopivec M., Jeromel M., Martinčič U., Malačič V., Marčeta B., Pengal P., Strojan, I. (2013): Začetna presoja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije. Bistvene lastnosti in značilnosti morskih voda. – Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana.Search in Google Scholar

Polak S. (2000): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 1. – DOPPS, Ljubljana.Search in Google Scholar

R Development Core Team (2018): R: A language and environment for statistical computing. – R Foundation for Statistical Computing, Wien.Search in Google Scholar

Rozman R. (2012): Dnevna dinamika številčnosti sredozemskih vranjekov (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) na prenočiščih Debeli rtič in Strunjan. Individualna naloga pri predmetu Terensko delo iz botanike in zoologije. – Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo BF, Ljubljana.Search in Google Scholar

Sponza S., Cimador B., Cosolo M., Ferrero E. (2010): Diving costs and benefits during postbreeding movements of the Mediterranean shag in the North Adriatic Sea. – Marine Biology 157 (6): 1203–1213.10.1007/s00227-010-1400-1Search in Google Scholar

Sponza S., Cosolo M., Kralj, J. (2013): Migration patterns of the Mediterranean Shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Aves: Pelecaniformes) within the northern Adriatic Sea. – Italian Journal of Zoology 2013: 1–12.Search in Google Scholar

Škornik I., Utmar P., Kravos K., Candotto S., Crnković, R. (2011): Important post-breeding roosting area of Mediterranean Shag Phalacorax aristotelis desmarestii in Gulf of Trieste (N Adriatic). – Medmaravis, Alghero.Search in Google Scholar

Venables W. N., Ripley B. D. (2002): Modern Applied Statistics with S. – Springer, New York. Vrezec A. (2006a): Marine and coastal birds of Slovenia: status, population size and conservation of Mediterranean action plan species. – RAC/SPA, Tunis Vilanova i la Geltrú.10.1007/978-0-387-21706-2Search in Google Scholar

Vrezec A. (2006b): Tržaški zaliv – mednarodno morsko območje IBA / SPA? – Acrocephalus 27 (130/131): 117–129.Search in Google Scholar

Wetlands International (2004): Waterbird Population Estimates, 4th edition. – Wetlands International, Wageningen.Search in Google Scholar

Wood S. N. (2004): Stable and efficient multiple smoothing parameter estimation for generalized additive models. – Journal of the American Statistical Association 99: 673–686.10.1198/016214504000000980Search in Google Scholar

Zuur A. F., Ieno E. N., Walker N. J., Saveliev A. A., Smith G. M. (2009): Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R. Statistics for Biology and Health. – Springer, New York.10.1007/978-0-387-87458-6Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo