Journal & Issues

Volume 20 (2023): Issue 1 (January 2023)

Volume 19 (2022): Issue 4 (December 2022)

Volume 19 (2022): Issue 3 (September 2022)

Volume 19 (2022): Issue 2 (February 2022)

Volume 19 (2022): Issue 1 (January 2022)

Volume 18 (2021): Issue 6 (December 2021)

Volume 18 (2021): Issue 5 (October 2021)

Volume 18 (2021): Issue 4 (August 2021)

Volume 18 (2021): Issue 3 (June 2021)

Volume 18 (2021): Issue 2 (May 2021)

Volume 18 (2021): Issue 1 (January 2021)

Volume 17 (2020): Issue 6 (December 2020)

Volume 17 (2020): Issue 5 (October 2020)

Volume 17 (2020): Issue 4 (June 2020)

Volume 17 (2020): Issue 3 (June 2020)

Volume 17 (2020): Issue 2 (May 2020)

Volume 17 (2020): Issue 1 (March 2020)

Volume 16 (2019): Issue 6 (December 2019)

Volume 16 (2019): Issue 5 (October 2019)

Volume 16 (2019): Issue 4 (August 2019)

Volume 16 (2019): Issue 3 (June 2019)

Volume 16 (2019): Issue 2 (April 2019)

Volume 16 (2019): Issue 1 (January 2019)

Volume 15 (2018): Issue 6 (December 2018)

Volume 15 (2018): Issue 5 (December 2018)

Volume 15 (2018): Issue 4 (August 2018)

Volume 15 (2018): Issue 3 (July 2018)

Volume 15 (2018): Issue 2 (May 2018)

Volume 15 (2018): Issue 1 (March 2018)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1220-5818
First Published
28 Feb 2018
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

Volume 18 (2021): Issue 6 (December 2021)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1220-5818
First Published
28 Feb 2018
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

8 Articles
Open Access

Impact of Comorbidities on the Long-Term Prognosis of Patients with Intermittent Claudication

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 7 - 19

Abstract

Rezumat

Introducere. Arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare (AOMI) reprezintă consecinţa afectării aterosclerotice a arterelor distale, cu o prevalenţă crescută în special în rândul pacienţilor de gen masculin. Prezentarea clinică este variabilă, de la prezenţa clasică a claudicaţiei intermitente şi până la apariţia semnelor clinice de ischemie acută la nivelul membrelor inferioare. Diagnosticul este stabilit în cele mai multe cazuri pe baza indicelui gleznă-braţ cu o valoare sub 0,9. Managementul terapeutic are drept deziderate principale reducerea riscului de apariţie a unui eveniment acut cardiovascular, îmbunătăţirea statusului functional şi prevenirea declinului fizic şi psihic deopotrivă. Recuperarea cardiovasculară joacă un rol important, având implicaţii prognostice pe termen scurt şi lung.

Materiale şi metode. Studiul prezentat în lucrarea de faţă este unui descriptiv, retrospectiv, bazat pe un lot de 70 de pacienţi diagnosticaţi cu AOMI care au fost evaluaţi în cadrul Clinicii de Recuperare Cardiovasculară. Au fost constituite două loturi, în funcţie de prezenţa sau nu a claudicaţiei intermitente (60 pacienţi, respectiv 10 pacienţi).

Rezultate. Analiza statistică a inclus o varietate de parametri demografici, clinico-paraclinici şi terapeutici deopotrivă, urmărind să se evidenţieze factorii cu impact asupra apariţiei şi progresiei claudicaţiei intermitente şi, implicit, efectul acestora asupra prognosticului pe termen lung. Genul masculin, fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, prezenţa bypass-ului aortocoronarian în antecedente şi profilul lipidic modificat sunt parametri semnificativi statistic în studiul prezentat.

Concluzii. Evoluţia AOMI este marcată de simptomatologie şi de corecţia factorilor de risc prezenţi, recuperarea cardiovasculară asigurând la aceşti pacienţi îmbunătăţirea statusului functional şi creşterea calităţii vieţii.

Keywords

 • atherosclerosis
 • peripheral arterial disease
 • ankle-brachial index
 • revascularization

Cuvinte cheie

 • ateroscleroză
 • boala arterială periferică
 • indice gleznă-braţ
 • revascularizare
Open Access

Nonalcoholic Fatty Liver Disease – Cardiovascular Risk Factor in Pacients with Type 2 Diabetes Mellitus

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 21 - 27

Abstract

Abstract

Scopul studiului a fost de a determina relaţia între doi factori de risc cardiovascular cunoscuţi (ateroscleroza subclinică şi hipertensiunea arterială) şi ficatul gras nonalcoolic (NAFLD - nonalcoholic fatty liver disease) la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2. Au fost incluşi 92 de subiecţi cu diabet zaharat de tip 2 trataţi cu antidiabetice orale sau doar regim igienodietetic. Ultrasonografia abdominală şi ultrasonografia Doppler au fost utilizate pentru a evalua severitatea steatozei hepatice şi a aterosclerozei subclinice, prin măsurarea grosimii intimămedie carotidiană (GIM). Vârsta medie a lotului de studiu a fost de 60,38 ±10,37 ani. Mai mult de 90% dintre subiecţi au prezentat diferite stadii de încărcare grasă hepatică. 61% dintre pacienţi au avut valori anormale ale GIM. 75% dintre pacienţi au prezentat valori crescute ale tensiunii arteriale. S-a demonstrat o relaţie semnificativă statistic între gradul de steatoză hepatică şi GIM (r =0.3636, p =0.0004). De asemenea, s-a constatat o corelaţie semnificativă între gradul de încărcare grasă hepatică şi tensiunea arterială sistolică. Rezultatele susţin ipoteza că NAFLD poate reprezenta un predictor cardiovascular prin relaţia sa directă cu GIM şi tensiunea arterială.

Keywords

 • nonalcoholic fatty liver disease
 • hypertension
 • steatosis
 • diabetes
 • cardiovascular risk

Cuvinte cheie

 • boala ficatului gras nonalcoolic
 • hipertensiune
 • steatoză
 • diabet
 • risc cardiovascular
Open Access

Albumin and Proximal Tubular Cells in Progressive Renal Disease

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 29 - 33

Abstract

Abstract

The presence of albuminuria has long been recognized as an adverse prognostic feature in patients with renal disease. Those patients with appreciable albuminuria are much more likely to develop tubulointerstitial scarring and fibrosis and progress to end-stage renal failure. For many years it was thought that excess albuminuria was simply a marker of a more severe renal disease which was more likely to progress as a result of this severity rather than as a result of the albuminuria itself. This conviction was strengthened by the general assumption that albumin was a benign or inert molecule serving primarily to exert oncotic pressure and act as a carrier within the circulation.

More recently this view has been challenged with the accumulation of evidence suggesting that albumin is able to influence the function of cells with which it makes contact in the manner of a signaling molecule.

Keywords

 • albumin
 • albuminuria
 • renal disease

Cuvinte cheie

 • albumină
 • albuminurie
 • boală renală
Open Access

Treatment Possibilities of Muscle Cramps in Patients with Liver Cirrhosis

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 35 - 52

Abstract

Abstract

Muscle cramps appearing in liver cirrhosis substantially affect the quality of life of these patients. The prevalence of painful muscle cramps can be up to 88%. The exact mechanism by which these muscle cramps occur is unknown. The management of this symptom is not easy because there is no uniformly accepted recommendation about what kind of supplementation or medicine (or both) can be used exactly. The aim of our study is to review the treatment options for muscle cramps in liver cirrhosis.

We found in the literature (using the keywords „liver cirrhosis", „muscle cramps", „treatment" and „quality of life") 32 articles of this topic. Treatment options currently are: vitamin supplementations (vitamin E, 1 - α hydroxy vitamin D), amino acid supplementations (taurine, branched - chain amino acids, L - carnitine, albumin), mixed herbal medicines (Niuche-Shen-Qui-Wan), zinc and medications (eperisone hydrochloride, quinine and quinidine sulphate, baclofen, methocarbamol, orphenadrine). Vitamin supplementations and amino acid supplementations are targeting the possible pathophysiological causes of muscle cramps (nerve function or energy metabolism alterations which are unique to liver cirrhosis). New aspects started to use medications especially antispasmodic agents (methocarbamol, orphenadrine) and antispasticity agents (baclofen) to relieve muscle cramps. We also found a multicenter study and two systematic reviews (performed in 2013 and 2014). From 2014 there is no systematic article appeared in this topic and we considered it important to survey the new treatment options next to the treatment options already known.

Keywords

 • liver cirrhosis
 • muscle cramps
 • treatment
 • quality of life

Cuvinte cheie

 • ciroză hepatică
 • crampe musculare
 • tratament
 • calitatea vieţii
Open Access

Oxygen and Covid

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 53 - 56

Abstract

Abstract

In severe cases of SARS-CoV-2 infection, death occurs as a result of hypo-oxygenation of peripheral tissues. The lung, severely damaged, can not ensure the transfer of oxygen to the blood. It is necessary to increase the alveolar concentration of oxygen by supplementation, with or without mechanical ventilation. The relatively poor outcomes are related to the fact that the entire chain of oxygen transport to the mitochondria is compromised. The oxygen transport capacity is drastically reduced especially by overproduction of immature red blood cells and hemoglobin damage. The oxygen excess is toxic to the lung, causing characteristic lesions that evolve to fibrosis and that add to the respiratory distress induced by COVID19. The administration of oxygen in a concentration well above the level in the atmosphere causes a real explosion of oxidizing free radicals, which are particularly aggressive.

It is recommended to use oxygen sparingly, at the borderline of coverage of the demand, for a duration as limited as possible, as well as the combination of antioxidants.

Keywords

 • SARS-CoV-2 infection
 • hypoxia
 • oxygen

Cuvinte cheie

 • infecţie cu SARSCoV2
 • hipoxie
 • oxigen
Open Access

When Isn't Extreme Hypernatremia Followed by Cerebral Hemorrhage? A Case Report and a Review of Literature

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 57 - 66

Abstract

Abstract

Background. Hypernatremia is an electrolyte disturbance frequently encountered in patients in intensive care units (ICUs). On admission, 2-6% of patients have hypernatremia, and 7-26% develop hypernatremia during their stay. Hypernatremia was found to be an independent risk factor for mortality. While the underlying pathology of hypernatremia can be characterized as a net increase in total sodium or a net loss of free water, clinical diagnosis of the underlying pathology is not always clear. Tetraparetic patients are a special risk group for hypernatremia. They are immobilized for long periods and depend entirely on nursing.

Case report. We presented a challenging case of a 49-year-old patient with a history of subarachnoid hemorrhage, complicated with an episode of extreme hypernatremia accompanied by hydrocephalus.

Conclusion. Even though the most serious complication of hypernatremia is subarachnoid hemorrhage, the severe episode of hypernatremia did not result in re-bleeding. The patient's extreme serum sodium levels (197 mmol/L) mentioned in the literature as incompatible with life, together with the absence of re-bleeding, confers particularity to the current case.

Keywords

 • hypernatremia
 • subarachnoid hemorrhage
 • hydrocephalus

Cuvinte cheie

 • hipernatremie
 • hemoragie subarahnoidiană
 • hidrocefalie
Open Access

Stage 4 COPD, Chronic Pulmonary Heart Disease and COVID 19 Infection

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 67 - 71

Abstract

Abstract

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic disease of the respiratory airways due to partially reversible obstruction of the airflow caused by an abnormal inflammatory response to toxic substances, most often cigarette smoke. COVID-19 is a mild to severe respiratory disease caused by a coronavirus from the genus Betacoronavirus. Chronic cor pulmonale is a severe complication of COPD. Stroke is common in the course of COVID disease,with a major impact on the patient.

Keywords

 • COPD
 • chronic cor pulmonale
 • stroke
 • infection with coronavirus

Cuvinte cheie

 • BPOC
 • cord pulmonar cronic
 • accident vascular cerebral
 • infecţie cu coronavirus
Open Access

Sludge Balls – A Surprising Final for a Biliary Cholic

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 73 - 74

Abstract

8 Articles
Open Access

Impact of Comorbidities on the Long-Term Prognosis of Patients with Intermittent Claudication

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 7 - 19

Abstract

Rezumat

Introducere. Arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare (AOMI) reprezintă consecinţa afectării aterosclerotice a arterelor distale, cu o prevalenţă crescută în special în rândul pacienţilor de gen masculin. Prezentarea clinică este variabilă, de la prezenţa clasică a claudicaţiei intermitente şi până la apariţia semnelor clinice de ischemie acută la nivelul membrelor inferioare. Diagnosticul este stabilit în cele mai multe cazuri pe baza indicelui gleznă-braţ cu o valoare sub 0,9. Managementul terapeutic are drept deziderate principale reducerea riscului de apariţie a unui eveniment acut cardiovascular, îmbunătăţirea statusului functional şi prevenirea declinului fizic şi psihic deopotrivă. Recuperarea cardiovasculară joacă un rol important, având implicaţii prognostice pe termen scurt şi lung.

Materiale şi metode. Studiul prezentat în lucrarea de faţă este unui descriptiv, retrospectiv, bazat pe un lot de 70 de pacienţi diagnosticaţi cu AOMI care au fost evaluaţi în cadrul Clinicii de Recuperare Cardiovasculară. Au fost constituite două loturi, în funcţie de prezenţa sau nu a claudicaţiei intermitente (60 pacienţi, respectiv 10 pacienţi).

Rezultate. Analiza statistică a inclus o varietate de parametri demografici, clinico-paraclinici şi terapeutici deopotrivă, urmărind să se evidenţieze factorii cu impact asupra apariţiei şi progresiei claudicaţiei intermitente şi, implicit, efectul acestora asupra prognosticului pe termen lung. Genul masculin, fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, prezenţa bypass-ului aortocoronarian în antecedente şi profilul lipidic modificat sunt parametri semnificativi statistic în studiul prezentat.

Concluzii. Evoluţia AOMI este marcată de simptomatologie şi de corecţia factorilor de risc prezenţi, recuperarea cardiovasculară asigurând la aceşti pacienţi îmbunătăţirea statusului functional şi creşterea calităţii vieţii.

Keywords

 • atherosclerosis
 • peripheral arterial disease
 • ankle-brachial index
 • revascularization

Cuvinte cheie

 • ateroscleroză
 • boala arterială periferică
 • indice gleznă-braţ
 • revascularizare
Open Access

Nonalcoholic Fatty Liver Disease – Cardiovascular Risk Factor in Pacients with Type 2 Diabetes Mellitus

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 21 - 27

Abstract

Abstract

Scopul studiului a fost de a determina relaţia între doi factori de risc cardiovascular cunoscuţi (ateroscleroza subclinică şi hipertensiunea arterială) şi ficatul gras nonalcoolic (NAFLD - nonalcoholic fatty liver disease) la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2. Au fost incluşi 92 de subiecţi cu diabet zaharat de tip 2 trataţi cu antidiabetice orale sau doar regim igienodietetic. Ultrasonografia abdominală şi ultrasonografia Doppler au fost utilizate pentru a evalua severitatea steatozei hepatice şi a aterosclerozei subclinice, prin măsurarea grosimii intimămedie carotidiană (GIM). Vârsta medie a lotului de studiu a fost de 60,38 ±10,37 ani. Mai mult de 90% dintre subiecţi au prezentat diferite stadii de încărcare grasă hepatică. 61% dintre pacienţi au avut valori anormale ale GIM. 75% dintre pacienţi au prezentat valori crescute ale tensiunii arteriale. S-a demonstrat o relaţie semnificativă statistic între gradul de steatoză hepatică şi GIM (r =0.3636, p =0.0004). De asemenea, s-a constatat o corelaţie semnificativă între gradul de încărcare grasă hepatică şi tensiunea arterială sistolică. Rezultatele susţin ipoteza că NAFLD poate reprezenta un predictor cardiovascular prin relaţia sa directă cu GIM şi tensiunea arterială.

Keywords

 • nonalcoholic fatty liver disease
 • hypertension
 • steatosis
 • diabetes
 • cardiovascular risk

Cuvinte cheie

 • boala ficatului gras nonalcoolic
 • hipertensiune
 • steatoză
 • diabet
 • risc cardiovascular
Open Access

Albumin and Proximal Tubular Cells in Progressive Renal Disease

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 29 - 33

Abstract

Abstract

The presence of albuminuria has long been recognized as an adverse prognostic feature in patients with renal disease. Those patients with appreciable albuminuria are much more likely to develop tubulointerstitial scarring and fibrosis and progress to end-stage renal failure. For many years it was thought that excess albuminuria was simply a marker of a more severe renal disease which was more likely to progress as a result of this severity rather than as a result of the albuminuria itself. This conviction was strengthened by the general assumption that albumin was a benign or inert molecule serving primarily to exert oncotic pressure and act as a carrier within the circulation.

More recently this view has been challenged with the accumulation of evidence suggesting that albumin is able to influence the function of cells with which it makes contact in the manner of a signaling molecule.

Keywords

 • albumin
 • albuminuria
 • renal disease

Cuvinte cheie

 • albumină
 • albuminurie
 • boală renală
Open Access

Treatment Possibilities of Muscle Cramps in Patients with Liver Cirrhosis

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 35 - 52

Abstract

Abstract

Muscle cramps appearing in liver cirrhosis substantially affect the quality of life of these patients. The prevalence of painful muscle cramps can be up to 88%. The exact mechanism by which these muscle cramps occur is unknown. The management of this symptom is not easy because there is no uniformly accepted recommendation about what kind of supplementation or medicine (or both) can be used exactly. The aim of our study is to review the treatment options for muscle cramps in liver cirrhosis.

We found in the literature (using the keywords „liver cirrhosis", „muscle cramps", „treatment" and „quality of life") 32 articles of this topic. Treatment options currently are: vitamin supplementations (vitamin E, 1 - α hydroxy vitamin D), amino acid supplementations (taurine, branched - chain amino acids, L - carnitine, albumin), mixed herbal medicines (Niuche-Shen-Qui-Wan), zinc and medications (eperisone hydrochloride, quinine and quinidine sulphate, baclofen, methocarbamol, orphenadrine). Vitamin supplementations and amino acid supplementations are targeting the possible pathophysiological causes of muscle cramps (nerve function or energy metabolism alterations which are unique to liver cirrhosis). New aspects started to use medications especially antispasmodic agents (methocarbamol, orphenadrine) and antispasticity agents (baclofen) to relieve muscle cramps. We also found a multicenter study and two systematic reviews (performed in 2013 and 2014). From 2014 there is no systematic article appeared in this topic and we considered it important to survey the new treatment options next to the treatment options already known.

Keywords

 • liver cirrhosis
 • muscle cramps
 • treatment
 • quality of life

Cuvinte cheie

 • ciroză hepatică
 • crampe musculare
 • tratament
 • calitatea vieţii
Open Access

Oxygen and Covid

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 53 - 56

Abstract

Abstract

In severe cases of SARS-CoV-2 infection, death occurs as a result of hypo-oxygenation of peripheral tissues. The lung, severely damaged, can not ensure the transfer of oxygen to the blood. It is necessary to increase the alveolar concentration of oxygen by supplementation, with or without mechanical ventilation. The relatively poor outcomes are related to the fact that the entire chain of oxygen transport to the mitochondria is compromised. The oxygen transport capacity is drastically reduced especially by overproduction of immature red blood cells and hemoglobin damage. The oxygen excess is toxic to the lung, causing characteristic lesions that evolve to fibrosis and that add to the respiratory distress induced by COVID19. The administration of oxygen in a concentration well above the level in the atmosphere causes a real explosion of oxidizing free radicals, which are particularly aggressive.

It is recommended to use oxygen sparingly, at the borderline of coverage of the demand, for a duration as limited as possible, as well as the combination of antioxidants.

Keywords

 • SARS-CoV-2 infection
 • hypoxia
 • oxygen

Cuvinte cheie

 • infecţie cu SARSCoV2
 • hipoxie
 • oxigen
Open Access

When Isn't Extreme Hypernatremia Followed by Cerebral Hemorrhage? A Case Report and a Review of Literature

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 57 - 66

Abstract

Abstract

Background. Hypernatremia is an electrolyte disturbance frequently encountered in patients in intensive care units (ICUs). On admission, 2-6% of patients have hypernatremia, and 7-26% develop hypernatremia during their stay. Hypernatremia was found to be an independent risk factor for mortality. While the underlying pathology of hypernatremia can be characterized as a net increase in total sodium or a net loss of free water, clinical diagnosis of the underlying pathology is not always clear. Tetraparetic patients are a special risk group for hypernatremia. They are immobilized for long periods and depend entirely on nursing.

Case report. We presented a challenging case of a 49-year-old patient with a history of subarachnoid hemorrhage, complicated with an episode of extreme hypernatremia accompanied by hydrocephalus.

Conclusion. Even though the most serious complication of hypernatremia is subarachnoid hemorrhage, the severe episode of hypernatremia did not result in re-bleeding. The patient's extreme serum sodium levels (197 mmol/L) mentioned in the literature as incompatible with life, together with the absence of re-bleeding, confers particularity to the current case.

Keywords

 • hypernatremia
 • subarachnoid hemorrhage
 • hydrocephalus

Cuvinte cheie

 • hipernatremie
 • hemoragie subarahnoidiană
 • hidrocefalie
Open Access

Stage 4 COPD, Chronic Pulmonary Heart Disease and COVID 19 Infection

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 67 - 71

Abstract

Abstract

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic disease of the respiratory airways due to partially reversible obstruction of the airflow caused by an abnormal inflammatory response to toxic substances, most often cigarette smoke. COVID-19 is a mild to severe respiratory disease caused by a coronavirus from the genus Betacoronavirus. Chronic cor pulmonale is a severe complication of COPD. Stroke is common in the course of COVID disease,with a major impact on the patient.

Keywords

 • COPD
 • chronic cor pulmonale
 • stroke
 • infection with coronavirus

Cuvinte cheie

 • BPOC
 • cord pulmonar cronic
 • accident vascular cerebral
 • infecţie cu coronavirus
Open Access

Sludge Balls – A Surprising Final for a Biliary Cholic

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 73 - 74

Abstract