1. bookVolume 208 (2017): Edition 1 (March 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2720-4286
Première parution
30 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Impact of Parameters of Air Hyperbaric Exposure on the Decompress Ion Chamber First Ventilation

Publié en ligne: 31 Mar 2017
Volume & Edition: Volume 208 (2017) - Edition 1 (March 2017)
Pages: 61 - 73
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2720-4286
Première parution
30 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

[1] Kłos R., Matematyczne modele analityczne wentylacji obiektów hiperbarycznych, ‘Ergonomia’, 1995, Issue 18, pp. 41-48 [Mathematical analytical models of ventilation in hyperbaric facilities - available in Polish].Search in Google Scholar

[2] Kłos R., Mathematical modelling of the normobaric and hyperbaric facilities ventilation, PTMiTH Gdynia 2007.Search in Google Scholar

[3] Kłos R., Metodyka pomiaru składu mieszanin oddechowych w kompleksach hiperbarycznych, PhD thesis, AMW, Gdynia 1990 [Methodology of measuring the content of breathing mixes in hyperbaric complexes - available in Polish].Search in Google Scholar

[4] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach PWN, Warszawa 1971 [Mathematical analysis - problems - available in Polish].Search in Google Scholar

[5] Olejnik A., Wentylacja komory dekompresyjnej podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych, PTMiTH Gdynia 2007 [Decompression chamber ventilation during hyperbaric air exposures - available in Polish].Search in Google Scholar

[6] Olejnik A., Metodyka wentylacji atmosfery komory dekompresyjnej podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych, PhD thesis, AMW, Gdynia 2004 [Methodology of ventilating the atmosphere in the decompression chamber during air hyperbaric exposures - available in Polish].Search in Google Scholar

[7] Prace podwodne, praca zbiorowa, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1971 [Underwater works, group work - available in Polish].Search in Google Scholar

[8] Przylipiak M., Torbus J., Sprzęt i prace nurkowe - poradnik, PTMiTH, Gdynia 1981 [Equipment and diving works - a handbook - available in Polish].Search in Google Scholar

[9] Talaśka Z., Metoda ujednoradniania składu atmosfery oddechowej w komorze hiperbarycznej, PhD thesis, AMW, Gdynia 1995 [Methodology of homogenising the content of breathing atmosphere in the hyperbaric chamber - available in Polish].Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD