1. bookVolume 28 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-7779
Première parution
30 Mar 2018
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The role, importance and impact of the methane hazard on the safety and efficiency of mining production

Publié en ligne: 21 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 28 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 390 - 397
Reçu: 07 Jul 2022
Accepté: 05 Sep 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-7779
Première parution
30 Mar 2018
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Brodny, J., Tutak, M., 2018. Analysis of Methane Hazard Conditions in Mine Headings. Technical Gazette 25, 1, 271-276.10.17559/TV-20160322194812Search in Google Scholar

Brodny, J., Tutak, M., 2016. Determination of the zone endangered by methane explosion in goaf with caving of longwalls ventilated on “Y” system. Management Systems in Production Engineering, 4(24), 247-251.10.2478/mspe-05-04-2016Search in Google Scholar

Brodny, J., Tutak, M., 2015. Numerical analysis of airflow and methane emitted from the mine face in a blind dog heading. Management Systems in Production Engineering, 2(18), 110-118.Search in Google Scholar

Brodny, J., Tutak, M., 2017. Symulacja numeryczna jako narzędzie wspomagające ocenę zagrożenia metanowego w kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, 100, 45-59.10.29119/1641-3466.2017.100.3Search in Google Scholar

Brodny, J., 2015. Koncepcja wykorzystania modelu efektywności całkowitej do analizy pracy maszyn górniczych. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji.Search in Google Scholar

Brodny, J., Tutak, M., 2021. Applying computational fluid dynamics in research on ventilation safety during underground hard coal mining: A systematic literature review. Process Safety and Environmental Protection 151, 373-400.10.1016/j.psep.2021.05.029Search in Google Scholar

Broja, A., Małachowski, M., Felka, D., 2015. Monitorowanie parametrów odmetanowania w kontekście ich wpływu na wartości metanowości w rejonie ściany. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym „Innowacyjność i bezpieczeństwo” EMTECH 2015, 274-283.Search in Google Scholar

Coward, H.F., Jones, G.W., 1952. Limits and flammability of gases and vapors, US Bureau of Mines Bulletin 503.Search in Google Scholar

Knosala, R., 2002. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Lipski, J., Pizoń, J., 2014. Sztuczna inteligencja w inżynierii produkcji. W: Monografia Innowacyjne metody w inżynierii produkcji, 11-24, Politechnika Lubelska, Lublin.Search in Google Scholar

Loska, A., 2017. Analytical model of the exploitation policy assessment of technical network systems-case study. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6.Search in Google Scholar

Łukaszczyk, Z., 2020. Methane - fuel gas. Opportunities and threats. New Trends in Production Engineering. Sciendo.10.2478/ntpe-2020-0036Search in Google Scholar

Łukaszczyk, Z., 2019. Zagrożenie metanowe - przegląd literatury. Systems Supporting Production Engineering, 8(1), Górnictwo-perspektywy i zagrożenia, 300-313.Search in Google Scholar

Małachowski, M., 2015. Zastosowanie oprogramowania wykorzystującego obliczeniową mechanikę płynów CFD do analiz zjawisk wentylacyjnych w kopalniach. Konferencja Naukowo Szkoleniowa: Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym „Innowacyjność i bezpieczeństwo” EMTECH, 284-296.Search in Google Scholar

Matuszewski, K., 2009. Najważniejsze zagrożenia powodujące katastrofy w polskich podziemnych zakładach górniczych. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 25-28.Search in Google Scholar

Mirek, A., Katan, D., 2013. Zagrożenie metanowe w polskim górnictwie węgla kamiennego w ostatnim dwudziestoleciu i perspektywy kształtowania się poziomu tego zagrożenia w najbliższych latach. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2013.Search in Google Scholar

Mróz, J., Broja, A., Felka, D., Małachowski, M., 2016. Struktura systemu monitorowania i analiz on-line zaburzeń oraz zagrożeń metanowych w sieci wentylacyjnej kopalni. Przegląd Górniczy, 9, 28-36.Search in Google Scholar

Olszewski, J. 2017. Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania, GIPH, Surowce dla gospodarki Polski, Kraków, 2017.Search in Google Scholar

Palka, D., 2021. A methane emission from hard coal mines in Poland in 2009–2019 and its business use, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference IBIMA.Search in Google Scholar

Romanowski, M., Nadolny, K., Bałasz, B., 2017. Metody analityczne w ocenie efektywności procesów produkcyjnych. In Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji.Search in Google Scholar

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczychSearch in Google Scholar

Stecuła, K., Brodny, J., Tutak, M., 2017. Informatics platform as a tool supporting research regarding the effectiveness of the mining machines'work; CBU International Conference Proceedings, 5.10.12955/cbup.v5.1099Search in Google Scholar

Szlązak, N., Korzec, M., 2010. Zagrożenie metanowe oraz jego profilaktyka w aspekcie wykorzystania metanu w polskich kopalniach węgla kamiennego. Górnictwo i Geoinżynieria, 34, 163-174.Search in Google Scholar

Tutak, M., Brodny, J., 2018a. Analysis of the Impact of Auxiliary Ventilation Equipment on the Distribution and Concentration of Methane in the Tailgate, Energies. 11, 3076, DOI: 10.3390/en11113076.Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Tutak, M., Brodny, J., 2018b. Prognozowanie rozkładu stężenia metanu w wyrobiskach górniczych z wykorzystaniem badań modelowych oraz pomiarów w warunkach in situ. Automatyzacja Procesów Dyskretnych. Teoria i Zastosowania, 1, 219-228, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Search in Google Scholar

Tutak, M., 2021. The Application of Numerical Methods and IT Tools to Environment and Safety Engineering. A special issue of Sustainability (ISSN 2071-1050), Environmental Sustainability and Applications.Search in Google Scholar

Wendt, J.F., 2008. Computational fluid dynamics: an introduction. Springer Science & Business Media, 5-15.Search in Google Scholar

Wyższy Urząd Górniczy, Niebezpieczne zdarzenia – metan, 2022, dostęp online 20.05.2022 (www.wug.gov.pl/bhp/zdarzenia)Search in Google Scholar

Xu, G., Luxbacher, K.D., Ragab, S., Xu, J., Ding, X., 2017. Computational fluid dynamics applied to mining engineering: A review. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 31(4), 251-275.10.1080/17480930.2016.1138570Search in Google Scholar

Żyła, M., Praca zbiorowa: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych. Nauka i Technika Górnicza, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo