1. bookVolume 3 (2010): Edition 1 (June 2010)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Survival and Growth Rates of Woody Vegetation in the Man-Made Vracov Biocorridor During the Period of 1993-2007

Publié en ligne: 08 Aug 2012
Volume & Edition: Volume 3 (2010) - Edition 1 (June 2010)
Pages: 5 - 15
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Bennett, A. F. (2003). Linkages in the landscape: The role of corridors and connectivity in Wildlife conservation, IUNC, Gland, Switzerland and Cambridge, 254 pp.10.2305/IUCN.CH.2004.FR.1.enSearch in Google Scholar

Bennett, G. (2004). Linkages in Practice: a Review of Their Conservation Practice. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 28 pp.Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina, J. (1984). Biogeographical approach to the creation of territorial systems of landscape ecological stability. Zprávy Geografického ústavu ČSAV Brno, 21/4:27-35 pp.Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina, J. & Míchal, I. (1995). An Ecological Network in the Czech Republic. Veronica, Vol. 10, special issue, Brno, 44 pp.Search in Google Scholar

Fabos, J. G., Ahern, J. F. (1996). Greenways: The Beginning of an International Movement, Elsevier, 491 pp.Search in Google Scholar

Hilty, J. A.; Lidicker, W. Z.; Merenlender, A. M. & Dobson, A. P. (2006). Corridor Ecology: The Science and Practice of Linking Landscapes for Biodiversity Conservation, Island Press, Chicago, 323 pp.Search in Google Scholar

Jongman, R. H. G.; Pungetti, G. (2004). Ecological networks and greenways: concept, design implementation (Cambridge Studies in Landscape Ecology), Cambridge University Press, Cambridge, 345 pp.10.1017/CBO9780511606762Search in Google Scholar

Löw, J. (1995). Rukověť projektanta územního systému ekologické stability. MŽP a Löw a spol., Brno, 122 pp.Search in Google Scholar

Selucký, Z. (2008). Dendrologicko - ekologické hodnocení biokoridoru Vracov, bakalářská práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno.Search in Google Scholar

Úradníček, L. (2001). Hodnocení dřevinné složky biokoridorů. Závěrečná zpráva 2001, Brno, 17 pp.Search in Google Scholar

Úradníček, L. (2002). Hodnocení růstu dřevin v biokoridoru Vracov (Woody species growth evaluation in biocorridor Vracov). In: Maděra, P. (ed.): Ekologické sítě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 23.-24.11. 2001 v Brně, Geobiocenologické spisy, sv.6, MZLU Brno.Search in Google Scholar

Úradníček, L. (2004). Evaluation of the Woody Component Development of the Model Biocorridor. Ekológia, Bratislava, Vol. 23, Supplement 1:351-361, SAV Bratislava, ISSN 1335-342X.Search in Google Scholar

Zimová, E. (2002). Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě, Mze Praha, Lesnická práce, Kostelec n. Č. lesy, 52 pp.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo