1. bookVolume 56 (2012): Edition 4 (December 2012)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Première parution
03 Apr 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Průzkum vlastností Pragokor Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat / Examination of Seal Fe properties on the occasion of restoration of an air-conditioning panel from the Tugendhat Villa

Publié en ligne: 17 Jan 2013
Volume & Edition: Volume 56 (2012) - Edition 4 (December 2012)
Pages: 108 - 118
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Première parution
03 Apr 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

1. Hanáčková, P. a kol: Průzkum materiálového složení panelu klimatizace z vily Tugendhat a návrh nátěro-vého systému pro jeho restaurování. In Forum pro konzervátoryrestaurátory, 2012, Technické muzeum v Brně: Brno 2012.Search in Google Scholar

2. Hanáčková, P. Diplomová práce, MU: Brno 2012Search in Google Scholar

3. Stoulil, J.: Alternativní povlaky pro stabilizaci železných archeologických nálezů. In Sborník z Konference konzervátorů- restaurátorů, Uherské Hradiště, Technické muzeum v Brně: Brno 2010.Search in Google Scholar

4. Technický list Pragokor Seal Fe, Pragochema 2008.Search in Google Scholar

5. Norma ČSN ISO 7384 Korozní zkoušky v umělé atmosféře, všeobecné požadavky.Search in Google Scholar

6. Norma ČSN ISO 8565 Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky, základní požadavky.Search in Google Scholar

7. Norma ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti.Search in Google Scholar

8. Svoboda, M. Protikorozní ochrana kovů organickými povlaky, SNTL: Praha 1985.Search in Google Scholar

9. DeFelsko The Measure of Quality. http://www.defelsko.com/p6000/positector6000.htm (accessed Nov 20, 2012).Search in Google Scholar

10. Technický list SYNOREX PRIMER S 2000, ColorlakSearch in Google Scholar

2012.Search in Google Scholar

11. Technický list UNIVERZAL SU 2013, Colorlak 2011.Search in Google Scholar

12. Norma ČSN 42 0002 Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo