1. bookVolume 60 (2011): Edition 1 (March 2011)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Première parution
14 Jul 2011
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve (Central Moravia) 2008 - part 1

Publié en ligne: 14 Jul 2011
Volume & Edition: Volume 60 (2011) - Edition 1 (March 2011)
Pages: 63 - 78
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Première parution
14 Jul 2011
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Burakowski B. (1991): Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, Zesz. 35-37. Chrząszcze - Coleoptera (Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae). 91 pp., PTE, Wrocław.Search in Google Scholar

Burakowski B., Mroczkowski M. & Stefańska J. (1985): Katalog fauny Polski. Catalogus faunae Poloniae. Part 23, vol. 10., Chrząszcze. Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. 401 pp., Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Čelechovská J. (in litt.): Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) v okolí Tovačova. (Diplomová práce). [Daily butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera) of Central Moravia region] (Diploma thesis)]. Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2001, 73 pp., Olomouc.Search in Google Scholar

Čelechovský A. (2001b): Motýli (Macrolepidoptera) NPR Zástudánčí u Tovačova. Macrolepidoptera of the Zástudánčí Nature Reserve near Tovačov. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 4: 103-114.Search in Google Scholar

Čelechovský A. (in litt.): Píďalkovití (Geometridae, Lepidoptera) okolí Tovačova. (Diplomová práce). [Geometridae (Lepidoptera) of Tovačov town environs] (Unpublished diploma thesis). Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 1993, 112 pp., Olomouc.Search in Google Scholar

Čelechovský A. (in litt.): Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy. (Disertační práce). [Daily butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera) of Central Moravia region] (Ph.D. thesis). Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2001a, 130 pp., Olomouc.Search in Google Scholar

Farkač J., Král D. & Škorpík M. (2005): Červený seznam ohrožených druhů České Republiky - Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic - Invertebrates). 758 pp., AOPK, Praha.Search in Google Scholar

Fleischer A. (1927-1930): Přehled brouků fauny Československé republiky, [Beetles (Coleoptera) of the Czech Republic]. 485 pp., Mor. Mus. Zemské, Brno.Search in Google Scholar

Laibner S. (2000): Elateridae of the Czech and Slovak Republics. Elateridae České a Slovenské republiky. (in Czech and English). 292 pp., Kabourek, Zlín.Search in Google Scholar

Löbl I. & Smetana A. (eds) 2003: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1: Archostemata - Myxophaga - Adephaga. 819 pp, Apollo Books, Stenstrup.10.1163/9789004330290Search in Google Scholar

Löbl I. & Smetana A. (eds) 2004: Catalogue of palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea, Histeroidea, Staphylinoidea. 942 pp, Aplollo Books, Stenstrup.10.1163/9789004501522Search in Google Scholar

Löbl I. & Smetana A. (eds) 2006: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 3: Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dasciloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. 690 pp, Apollo Books, Stenstrup.Search in Google Scholar

Löbl I. & Smetana A. (eds) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4: Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. 935 pp, Apollo Books, Stenstrup.10.1163/9789004260894Search in Google Scholar

Merta L. (in litt.): Inventarizační průzkum NPR Zástudánčí z oboru hydrobiologie. (Závěrečná zpráva), [Hydrobiology Inventory study of the Zástudánčí National Nature Reserve]. Unpubl. manuscript, deposited at the Administration of the Litovelské Pomoraví PLA, 2004: 11 pp.Search in Google Scholar

Nakládal O. & Krásenský P. (2009): Faunistic records from Czech Republic - 273. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. Klapalekiana, 45 (1-2): 32.Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). Klapalekiana 32 (Suppl.): 1-115.Search in Google Scholar

Šafář J. et al. (2003): Olomoucko [Olomouc region]. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI, [Protected areas of the Czech Republic, volume VI]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.Search in Google Scholar

Vávra J. (1995): Faunistic records from the Czech Republic - 27. Coleoptera: Cerophytidae. Klapalekiana, 31: 70.Search in Google Scholar

Vávra J. (2005): Cerophytidae, p 474. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): 2005: Červený seznam ohrožených druhů České Republiky - Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic - Invertebrates). AOPK, Praha, 758 pp.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo