1. bookVolume 20 (2012): Edition 4 (December 2012)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Première parution
23 May 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Assessing the Use of Sunken Lanes for Water Retention in a Landscape

Publié en ligne: 17 Jan 2013
Volume & Edition: Volume 20 (2012) - Edition 4 (December 2012)
Pages: 44 - 51
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Première parution
23 May 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] Act (Czech Republic) No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape ConservancySearch in Google Scholar

[2] AutoCAD Civil 3D 2012 - product description. Available at http://www.autodesk.com(accessed January 8, 2012)Search in Google Scholar

[3] Calinovici, I.: Researches for establishing the construction and hydraulic elements in case of hydraulic constructions on sloping grounds, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Horticulture 65, 2008, pp. 544-548.Search in Google Scholar

[4] Černohous, V., Kantor, P., Karl, Z., Richterová, J., Šach, F., Šorm, L.: Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, veľké vody a suchá období v krajine (Mountain forests - basic ecosystems influencing water balance, spates and dry periods in landscape), Project QH92073, Opočno, VULHM (in Czech), 2010.Search in Google Scholar

[5] Dabney, S.M., McGregor, K.C., Wilson, G.V., Cullum, R.F.: How management of grass hedges affects their erosion reduction potential, Soil Science Society of America Journal 73, 2009, pp. 241-254.10.2136/sssaj2007.0434Search in Google Scholar

[6] Drápela, K: Štatistické metódy. I. díl (Statistical method. Volume 1). Skriptum. Brno, MENDELU, 2000, 153 pp. ISBN 80-7157-416-3.Search in Google Scholar

[7] Dumbrovský, M., et al.: Doporučený systém protierozní ochrany v procesu pozemkových úprav (Recommended erosion control system in the land consolidation process), Metodika 19/1995, Prague, ÚVTIZ, 1995, 79 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

[8] Gabion retaining structures - product and technology description. Available at http://www.maccaferri.it (accessed June 19, 2012).Search in Google Scholar

[9] Gill, A. S.: Agroforestry for environment management (Pollution retarding plants), MFP News 16, 2006, pp. 10-13.Search in Google Scholar

[10] Hanák, K., Kupčák, V., Skoupil, J., Šálek, J., Tlapák, V., Zuna, J.: Stavby pro plnění funkcí lesa (Constructions for the functioning of forests), Prague, IC ČKAIT, 2008, 304 pp. ISBN 978-80-87093-76-4 (in Czech).Search in Google Scholar

[11] Herynek, J.: Projevy eroze na lesních pűdách a možnosti její prevence (Signs of erosion on forest soils and prevention options) In: Lesy a pôvodné (Forests and floods), Prague, Česká lesnícka společnost, 2003, pp. 65-67 ISBN 80-02-01564-9 (in Czech).Search in Google Scholar

[12] Holý, M.: Protierozní ochrana (Erosion control), Prague / Bratislava, SNTL / ALFA, 1978, 288 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

[13] Chiari, M., Angelmaier, G., Hübl, J.: Urban torrents - the influence of settlements on runoff and flood propagation, In: Ristic, R. - Medarevic, M. - Popovic, Z. (Eds.): Congress Abstract, Topic B - Ecological Engineering in Protection of Soil and Water, First Serbian Forestry Congress - Future with Forests, Belgrade, 11.- 13. Nov. 2010, 2010, 178 pp. ISBN: 978-86-7299-066-9.Search in Google Scholar

[14] Janeček, M., et al.: Ochrana zemédélské půdy před erozí (Erosion control of agricultural land), Prague, ISV nakladatelství, 2002, 201pp. ISBN-85866-85-8 (in Czech).Search in Google Scholar

[15] Konšel, J., et al.: Náučný slovník lesnícký, (Forestry encyclopedia), Písek, Matice lesnícká, 1940,2108 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

[16] Květ, R.: Duše krajiny - Staré stezky v proménách věku (Soul Landscapes - Old Trails in Ages), Prague, Academia, 2003, pp. 195 ISBN 80-200-1012-2 (in Czech).Search in Google Scholar

[17] Mackú, J.: Systém komplexního hodnocení lesních púd (System for the complex evaluation of forest soils) In: Systém komplexního hodnocení půd (System for the complex evaluation of soils), Project VaV 640/3/99, Prague, AOPK ČR (in Czech), 2000.Search in Google Scholar

[18] Podhrázská, J., Uhlífová, J., Hejduk, S.: Evaluation of Crop Effects on Runoff and Washout of Soil from the Surface of Agricultural Land, Soil and Water Research, 4, 2009, pp. 142-148 ISSN 1801-5395.10.17221/12/2009-SWRSearch in Google Scholar

[19] Rankka, K, Anas, M. ,Rolf K: Introduction of soil-bioengineering methods in Sweden - experiences from two test sites In: Soil-bioengineering: ecological restoration with native plant and seed material, Raumberg-Gumpenstein, Austria, Conference HBLFA, 5-9 September, 2006, 2006, pp. 181-190.Search in Google Scholar

[20] Riedi, O., Zachar, D., et al.: Lesotechnické meliorace (Forestry amelioration). Prague, SZN, 1973, 568 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

[21] Skatula, L.: Hrazení bystrín a strží (Torrent and gully control), Skriptum. Prague, SPN, 1953, 526 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

[22] Šach, F: Klasifikace ohroženosti lesních pozemku téžebné - dopravní erozí (Classification of danger to forest land by logging and transport erosion) In: Jafabáč, M. - Želázko, M. (eds), Protierozní ochrana lesní půdy (Erosion control of forest land), Prague, Dúm techniky ČSVTS, 1988, pp. 37 - 47 (in Czech).Search in Google Scholar

[23] Valentin, C, Poesen, J. - Li Yong: Gully erosion: impacts, factors and control (Gully erosion: a global issue), Catena, 63, 2005, pp. 132-153.10.1016/j.catena.2005.06.001Search in Google Scholar

[24] Zlatuška, K.: Protierozní a protipovodňová opatření v lokalite KRADLOV - Technické opatření KPÚ VLKOŠ (Anti-Erosion and Flood Prevention Measures in KRADLOV - Comprehensive Land Consolidation VLKOŠ), Projektová dokumentace pro stavební povolení (Detail Design), Brno, A.KTI, s. r o. (in Czech), 2002.Search in Google Scholar

[25] Zlatuška, K.: Protierozní a protipovodňová opatření v lokalite KRADLOV, k.ú. VLKOŠ - exkurzní objekt semináře KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY ve Strážnici v roce 2004 (Erosion Control and Flood Prevention Measures in KRADLOV, cadastre VLKOŠ - excursion object of the COMPREHENSIVE LAND CONSOLIDATION seminar in the town of Strážnice in 2004), Pozemkové úpravy, 49, 2004, pp. 25 - 27 (in Czech).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo