1. bookVolume 52 (2011): Edition 1 (October 2011)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
Première parution
31 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Lifestyle and Living Standards of Elderly Men in Eastern Hungary

Publié en ligne: 31 Oct 2011
Volume & Edition: Volume 52 (2011) - Edition 1 (October 2011)
Pages: 69 - 79
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
Première parution
31 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Andorka, R. (1997). Bevezetés a szociológiába /Introduction into sociology/. Budapest: Osiris Kiadó.Search in Google Scholar

Babbie, E. (2001). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata /The practice of the social science/. Budapest: Balassi Kiadó.Search in Google Scholar

Beregi, E. (1999). Egészségben megöregedni /Healthy aging/. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.Search in Google Scholar

Blaskovich, E. (2005). Az EU-konform komplex időgyógyászati modell hazai tapasztalatai /The Hungarian observations of complex EU conform time model/. Hippocrates 2, 130-134.Search in Google Scholar

Brukner, P. D. & Brown, W. J. (2005). Is exercise good for you? Medical Journal of Australia, 183, 10, 538-541.10.5694/j.1326-5377.2005.tb07159.x16296971Search in Google Scholar

Dobossy, I., S. Molnár, E., Virágh, E. (2003). Öregedés és társadalmi környezet /Aging and social environment/ (pp. 136-160). Műhelytanulmányok 3. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet.Search in Google Scholar

Falus, I., Ollé, J. (2000). Statisztikai módszerek pedagógusok számára /Statistical methods for teacher/. Budapest: Okker Kiadó.Search in Google Scholar

Galetta, F., Franzoni, F., Femia, F. R., Rocella, N., Pentimone, F. and Santoro, G. (2005). Lifelong physical training prevents the age-related impairment of heart rate variability and exercise capacity in elderly people. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 45(2), 217-221.Search in Google Scholar

Gauchard, G. C., Jeandel, C. & Perrin P. P. (2001). Physical and sporting activities improve vestibular afferent usage and balance in elderly human subjects. Gerontology, 47, 263-2270.10.1159/00005281011490145Search in Google Scholar

Ivan, L. (2004). Öregedés: örök ifjúság? /Aging: forever young/. Mindentudás Egyeteme http://mindentudas.hu/eloadasok/szemeszter/itemlist/extrafield.html?extrafield=2&extrafieldval ue=4&theme=eloadasok&page_title=IV.+szemeszter http://mindentudas.hu/eloadasok/szemeszter/itemlist/extrafield.html?extrafield=2&extrafieldvalue=4&theme=eloadasok&page_title=IV.+szemeszterSearch in Google Scholar

Ivan, L (2005). Az idősödés és időskor, mint az edzettség próbája /Aging, third age is the test of sport level/. In J. Gy. Némethné (Ed.), Aktivitás - mozgás - sport a harmadik életszakaszban (pp. 7-18). Győr: Szenior Könyvek.Search in Google Scholar

Kopp, M. (2006). A lelkiállapot és az egészség összefüggései /The connections between mood and health/. In R. Ádány (Ed.), Megelőző orvostan és népegészségtan (pp. 516-522). Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.Search in Google Scholar

Kopp, M., Pikó, B. (2006). Az egészséggel kapcsolatos életminőség pszichológiai, szociológiai és kulturális dimenziói /Psychological, social and cultural dimensions of health related quality of life/. In M. Kopp, M. E. Kovács (Eds.), A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (pp. 10-17). Budapest: Semmelweis Kiadó.Search in Google Scholar

Kovács, K. (2006). Egészség-esélyek /Chances for health/. KSH Népegészségtudományi Kutatóintézet Életünk fordulópontjai, Műhelytanulmányok 5.Search in Google Scholar

Kováts, F. (1979). Egészséges élet - derűs öregség /Healthy living - cheerful aging/. Budapest: Medicina könyvkiadó.Search in Google Scholar

Kullmann, L., Harangozó, J. (1999). Az Egészségügyi Világszervezet életminőség vizsgáló módszerének hazai adaptációja /The Hungarian adaptation of WHO quality of life models for health examinations/. Orvosi Hetilap, 140, 1947-1952.Search in Google Scholar

Losonczi, Á. (1977). Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben /Lifestyle in time, in objects and in values/. Budapest: Gondolat Kiadó.Search in Google Scholar

Majercsik, E. (2004). Idősek a mában /Elderly today/.http://phd.om.hu/disszertációk/értekezésekSearch in Google Scholar

Monostori, J. (2009). Öregedés /Aging/. In J. Monostori, P. őri, E. S. Molnár, Zs. Spéder (Eds.), Demográfiai portré (pp. 79-88). Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet.Search in Google Scholar

Olvasztóné, B.ZS., Huszár, A., Konczos, Cs. (2007). Az egészségkulturális magatartás és elemzése /Assessment of health conscious behavior/. Kalokagathia, XLV, 1-2, 111-125.Search in Google Scholar

Ottawai Karta (WHO) (2010). http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdfSearch in Google Scholar

Pihl, E., Matsin, T., Jürimae, T. (2002). Physical activity, musculoskeletal disorders and cardiovascular risk factors in male physical education teachers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 42(4), 466-471.Search in Google Scholar

Pikó, B. (2006). Orvosi szociológia /Medical sociology/. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.Search in Google Scholar

Plette, R., Grónai, é. (2006). A lelki egészség kérdései Magyarországon /Questions about mental health/. Foglalkozás-egészségügy, 1, 24-33.Search in Google Scholar

Prohaska, T., Belansky, E., Belza, B., Buchner, D., Marshall, V., McTigue, K., Satariano, W., Wilcox, S. (2006). Physical Activity, Public Health, and Aging: Critical Issues and Research Priorities. The Journal of Gerontology, 61B(5), 267-273.10.1093/geronb/61.5.S267Search in Google Scholar

Sima, Á., Pikó, B., Horváth J. K. (2006). A mentálhigiéné, mint egészségfejlesztési prioritás: középiskolások lelki egészségének, életmódjának kockázati magatartásának vizsgálata /Mental hygiene as topics of improving health: assess the lifestyle and risk factors in secondary schools/. Egészségfejlesztés, 1-2, 33-37.Search in Google Scholar

Tringer, L. (2002). A mentális betegségek megelőzésének és ellátásának korszerű szemlélete (The modern approach for prevention and medical attendance of mental diseases). Orvostovábbképző Szemle IX. 9. 12-21.Search in Google Scholar

Tróznai T., Kullmann L. (2007). Az idős emberek életminőségének és idősödéssel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata /Assessment of elderlies' quality of life and their attitudes toward aging/. LAM, 17, 2, 137-143.Search in Google Scholar

Valló, Á. (2006). Együtt élni az öregedéssel /Live together aging/. Patika magazine, 5.Search in Google Scholar

World Health Organization. Constitution. WHO, 1984.Search in Google Scholar

http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/elderly/index_hu.htmSearch in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo