1. bookVolume 15 (2009): Edition 3-4 (December 2009)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Première parution
24 Dec 2009
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Differences in the regional stratigraphy of NE Poland caused by vertical movements due to glacioisostasy

Publié en ligne: 24 Dec 2009
Volume & Edition: Volume 15 (2009) - Edition 3-4 (December 2009)
Pages: 235 - 250
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Première parution
24 Dec 2009
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Ber, A., 2000. Pleistocene of north-eastern Poland and neighbouring areas against crystalline and sedimentary basement. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 170, 89 pp.Search in Google Scholar

Ber, A., 2006. Peistocene interglacials and glaciations of northeastern Poland compared to neighbouring areas. Quaternary International, 149, 12-23.10.1016/j.quaint.2005.11.014Search in Google Scholar

Boulton, G. S., Dolgenmans, P., Punkari, M., Broadgate, M., 2001. Palaeoglaciology of an ice sheet through a glacial cycle: the European ice sheet through the Weichselian. Quaternary Science Revievs 20, 591-625.10.1016/S0277-3791(00)00160-8Search in Google Scholar

Gagel, C., Müller, G., 1897. Die Entwickelung der Ostpreussischen Endmoränen in den Kreisen Ortelsburg und Neidenburg. Separatabdruck aus dem Jahrdbuch der Königl. Preuss. Geologischen Landesanstalt für 1897. Berlin.Search in Google Scholar

Houmark-Nielsen, M., Kjoer, K. H., 2003. Southwest Scandinavia, 40-15 kyr BP: palaeogeography and environmental change. Journal of Quaternary Science 18, 769-786.10.1002/jqs.802Search in Google Scholar

Kasprzak, L., Lisicki, S., 1999. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Kobułty (Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Kobułty). Państwowy Instytut Geologiczny.Search in Google Scholar

Kenig, K., 1998. Petrogaficzne podstawy stratygrafii glin morenowych Polski północno-wschodniej (Petrographic foundations of till stratigraphy of northeastern Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 380, 1-99.Search in Google Scholar

Kotański, Z., 1977. Rozwój paleotektoniczny wyniesionej części starej platformy w Polsce w wałdaju i w kambrze. (Palaeotectonic development of the uplifted part of the old East European platform in Poland, during the Valdaian and the Cambrian) Biuletyn Instytutu Geologicznego 303, 15-40.Search in Google Scholar

Książkiewicz, M., Oberc, J., Pożarski, W., 1974. Mapa tektoniczna Polski (Tectonic Map of Poland), Wydawnictwa Geologiczne.Search in Google Scholar

Lisicki, S., 2003. Litotypy i litostratygrafia glin lodowcowych plejstocenu dorzecza Wisły (Lithotypes and lithostratigraphy of tills of the Pleistocene in the Vistula drainage basin area, Poland). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 177, 1-105.Search in Google Scholar

Mańkowska, A., Słowański, W., 1968. Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Olsztyn (Geological Map of Poland, 1:200,000, sheet Olsztyn), Polish Geological Institute. Warszawa.Search in Google Scholar

Mańkowska, A., Słowański, W., 1980. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Olsztyn (Explanations to Geological Map of Poland, 1:200,000, sheet Olsztyn) Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Morawski, W., 1984. Osady wodnomorenowe (Watermorainic sediments). Prace Instytutu Geologicznego 58, 74 pp. Warszawa.Search in Google Scholar

Morawski, W., 1985. Pleistocene glacigenic sediments of the watermorainic facies. Quaternary Studies in Poland 6, 99-116.Search in Google Scholar

Morawski, W., 1989. Watermorainic sediments: Origin and classification. [In:] R. P. Goldthwait, C. L. Matsch (Eds): Genetic Classification of Glacigenic Deposits 143-144. Balkema. Rotterdam/Brookfield.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2001. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Jeziorany (Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Jeziorany). Polish Geological Institute.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2003a. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Jeziorany (Explanations to Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Jeziorany). Polish Geological Institute.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2003c. Reconstruction of ice-sheet movement from the orientation of linear glacial landforms and glaciotectonic deformations near Kronowo (western Mazury, Poland). Geological Quarterly 47/4, 339-356.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2005a. Warmińska prowincja paleogeograficzna plejstocenu (południowo-wschodnia Polska) (The Warmia palaeogeographic province of the Pleistocene, north-eastern Poland). Przegląd Geologiczny 53, (6), 477-488.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2005b. Reconstruction of ice sheet movement from the orientation of glacial morpholineaments (crevasse landforms): an example from northeastern Poland. Geological Quarterly 49/4, 403-416.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2009a. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Biskupiec (Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Biskupiec). Polish Geological Institute.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2009b. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Dźwierzuty (Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Dźwierzuty). Polish Geological Institute.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2009c. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Dźwierzuty (Explanations to Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Dźwierzuty). Polish Geological Institute.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2009d. Neotectonics induced by ice-sheet advances in NE Poland. Geologos, 15, 199-217 (this issue).10.2478/v10118-009-0004-zSearch in Google Scholar

Morawski, W., 2009e. A reconstruction of the Vistula ice stream during the last glaciation. Geological Quarterly 53/3Search in Google Scholar

Punkari, M., 1997. Glacial and glaciofluvial deposits in the interlobate areas of the Scandinavian Ice Sheet. Quaternary Science Revievs 16, 741-753.10.1016/S0277-3791(97)00020-6Search in Google Scholar

Roman, M., 2008. Rekonstrukcja kierunku ruchu lądolodu lobu Wisły w obszarze Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej (Reconstruction of ice flow directions of the Vistula ice sheet lobe in the Kujawy Lakeland and the Płock Basin area). Acta Geographica Lodziensia 93, 67-85.Search in Google Scholar

Słodkowska, B., 2009. Palynology of the Palaeogene and Neogene from the Warmia and Mazury areas (NE Poland). Geologos, 15, 219-234 (this issue).10.2478/v10118-009-0005-ySearch in Google Scholar

Stokes, C. R, Clark, C. D., 2001. Palaeo-ice streams. Quaternary Science Reviews 20, 1437-1457.10.1016/S0277-3791(01)00003-8Search in Google Scholar

Tyski, S., 1974. Obszar wyniesiony platformy wschodnio europejskiej. [In:] W. Pożaryski (Ed.) Budowa geologiczna Polski. Tektonika, 1. Niż Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Wysota, W., Molewski, P., Sokołowski, R. J., 2009. Record of the Vistula ice lobe advances in the Late Weichselian glacial sequence in north-central Poland. Quaternary International 30, 1-16.10.1016/j.quaint.2008.12.015Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo