1. bookVolume 31 (2012): Edition 3 (October 2012)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Stratigraphy of organic-rich deposits in floodplain environments: examples from the upper Odra river basin

Publié en ligne: 21 Oct 2012
Volume & Edition: Volume 31 (2012) - Edition 3 (October 2012)
Pages: 107 - 117
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Brown A.G., 1996. Floodplain palaeoennvironments. In: Anderson M.G., Walling D.E., Bates P.D. (eds.), Floodplain processes. J. Wiley and Sons, Chichester: 95-139. Search in Google Scholar

Dobrowolski R., Pidek I.A., Gołub S. & Dzieńkowski T., 2010. Environmental changes and human impact on Holocene evolution of the Horodyska River valley (Lublin Upland, East Poland). Geochronometria, 35: 35-47.10.2478/v10003-010-0002-8 Search in Google Scholar

Kac N.J., Kac S.W. & Skobeeva E.I., 1977. Atlas rastitel’nych ostatkov v torfach. Nedra, Moskva: 371 p. Search in Google Scholar

Kalicki T. & Zernickaya W.P., 1995. Paleogeography of the Vistula valley near Cracow based on sediments and palynology of the Alleröd paleochannel fill. In: Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years. P. V. Geographical Studies, Special Issue, 8: 9-18. Search in Google Scholar

Mangerud J., Andersen S.T., Berglund B.E. & Donner J.J., 1974: Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. Boreas, 3: 109-128.10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x Search in Google Scholar

Marek S., 1965. Biologia i stratygrafia torfowisk olszynowych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 57: 1-305. Search in Google Scholar

Nita M. & Wójcicki K., 2005. Record of Holocene vegetaion changes against a background of environmental conditions in the Kłodnica valley (southern Poland). Quaestiones Geographicae, 24: 63-73. Search in Google Scholar

Pawłowski D., Kloss M., Obremska M., Szymanowski M. & Żurek S., 2012. Evolution of small valley mire in central Poland as a result of hydroclimatic oscillations. Geochronometria, 39(2): 133-148.10.2478/s13386-012-0004-6 Search in Google Scholar

Rotnicki K. & Młynarczyk Z., 1989. Późnovistuliańskie I holoceńskie formy i osady korytowe środkowej Prosny i ich paleohydrologiczna interpretacja. Seria Geografia 43, UAM, Poznań: 76 p. Search in Google Scholar

Starkel L., 2001. Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. Monografie IGiPZ PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Tobolski K., 1981. Preliminary results of macrofossil investigations in the paleomeander of the younger generation at Czmoniec. P. II. In: Kozarski S., Tobolski K. (eds.), Symposium “Palaeohydrology of the Temperatre Zone”. Guide-Book of Excursions: 57. Search in Google Scholar

Tobolski K., 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Tołpa S., Jasnowski M. & Pałczyński A., 1967. System der genetischen Klassifizierung der Torfe Mitteleuropas. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 76: 1-99. Search in Google Scholar

Wójcicki K. & Kloss M., 2008. Makroszczątki roślinne w torfie w analizie paleośrodowiskowych uwarunkowań osadnictwa na przykładzie stanowiska Łane Małe w dolinie Kłodnicy. Studia Ecologiae et Bioethicae, 6: 449-460.10.21697/seb.2008.6.1.31 Search in Google Scholar

Żurek S., 1975. Geneza zabagnienia pradoliny Biebrzy. Prace Geograficzne, 110. Wyd. PAN, Wrocław. Search in Google Scholar

Żurek S., 1993. Zmiany paleohydrologiczne w mokradłach. Przegląd Geograficzny, 64: 75-95. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo