Accès libre

Production of organic fertilizer from poultry feather wastes excluding the composting process

À propos de cet article

Citez

Grazziotin, A., Pimentem, F. A., de Jong, E. V. & Brandelli, A., (2006). Nutritional improvement of feather protein by treatment with microbial keratinase, Animal Feed Science and Technology, 126, 135-144.10.1016/j.anifeedsci.2005.06.002Search in Google Scholar

Rodziewicz, A. & Łaba, W., (2006). Keratyny i ich biodegradacja, Biotechnologia, 2 (72).Search in Google Scholar

Praca zbiorowa pod redakcją doc. dr hab. Tadeusza Grabowskiego, (1993). Technologia mięsa drobiowego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Onifade, A. A, Al-Sane, N. A., Al-Musallam, A. A. & Al-Zarban, S., (1998). A review: Potentials for biotechnological applications of keratin-degrading microorganisms and their enzymes for nutritional improvement of feathers and other keratins as livestock feed resources, Bioresource Technology, 66, 1-11.10.1016/S0960-8524(98)00033-9Search in Google Scholar

Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 991) z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (DzU nr 60, poz. 615) z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

PN-Z-19000-1 Ocena stanu sanitarnego gleby-Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella.Search in Google Scholar

PN-Z-19000-4 Ocena stanu sanitarnego gleby-Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych.Search in Google Scholar

Maciejewska, A., (1998). Węgiel brunatny jako źródło substancji organicznej i jego wpływ na właoeciwości gleb, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.Search in Google Scholar

Rosik-Dulewska, Cz., (2006). Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

eISSN:
1899-4741
ISSN:
1509-8117
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Industrial Chemistry, Biotechnology, Chemical Engineering, Process Engineering