Accès libre

Legality of Prohibitions on Performing Specific Economic Activities Introduced to Prevent the Spread of the Coronavirus SARS-CoV-2: The Case of Poland

À propos de cet article

Citez

Garlicki, L., Zubik, M. (2016). Comment to Article 22. In M. Derlatka, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II. Warsaw. Search in Google Scholar

Duda, A.S. (2008). Interes prawny w polskim prawie administracyjnym. Warsaw. Search in Google Scholar

Korycińska-Rządca, P. (2020). Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Warsaw. Search in Google Scholar

Kosikowski, C. (1998). Zasada wolności działalności gospodarczej. In W. Sokolewicz (ed.) Zasady podstawowe polskiej konstytucji. Warsaw. Search in Google Scholar

Kosikowski, C. (2013). Comment to Article 6. In C. Kosikowski. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warsaw. Search in Google Scholar

Leszczyńska, B., Piszcz, A. (2008). Zasada wolności działalności gospodarczej – zasada prawa prywatnego czy publicznego? Białostockie Studia Prawnicze 3. Search in Google Scholar

Modliński, E. (1932). Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym. Warsaw. Search in Google Scholar

Paśnik, J. (2020). Kilka refleksji o regulacjach stanu epidemii jako sui generis pozakonstytucyjnego stanu nadzwyczajnego. Przegląd Prawa Publicznego 11. Search in Google Scholar

Trociuk, S. (2021). Prawa i wolności w stanie epidemii, Warsaw. Search in Google Scholar

The Ministry of Health. (2020). Od dziś wprowadzimy stan zagrożenia epidemicznego. https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusaw-polsce (31.05.2021). Search in Google Scholar

Tuleja, P. (2020). Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne. Palestra 9. Search in Google Scholar

Tuleja, P. (2021). Comment to Article 22. In P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el. Search in Google Scholar

Walaszek-Pyzioł, A. (1994). Swoboda działalności gospodarczej. Kraków. Search in Google Scholar

Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (eds.). Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego, vol. 8B. Warsaw. Search in Google Scholar

Żurawik, A. (2013). Interes publiczny w prawie gospodarczym. Warsaw. Search in Google Scholar

eISSN:
2199-6059
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Philosophie, autres