1. bookVolume 35 (2013): Edition 3 (September 2013)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Première parution
09 Nov 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

MECHANICAL PROPERTIES OF BOTTOM ASH – DREDGED MATERIAL MIXTURES IN LABORATORY TESTS

Publié en ligne: 14 Feb 2014
Volume & Edition: Volume 35 (2013) - Edition 3 (September 2013)
Pages: 3 - 11
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Première parution
09 Nov 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] BATOG A., HAWRYSZ M., Przydatność mieszanek popiołowo-gruntowych do budowy nasypów komunikacyjnych, Górnictwo i Inżynieria, 2010, Zeszyt 2, 69-75.Search in Google Scholar

[2] ZABIELSKA-ADAMSKA K., Laboratory compaction of fly ash and fly ash with cement additions, Journal of Hazardous Materials, (151) 2008, 481-489.10.1016/j.jhazmat.2007.06.011Search in Google Scholar

[3] SAS W., SZYMAŃSKI A., MALINOWSKA E., GABRYŚ K., Geotechniczne uwarunkowania zastosowania materiałów antropogenicznych w budownictwie, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2012, nr 4, 376-380.Search in Google Scholar

[4] KOKUSHO T. et al., Soil investigation of fly ash deposits improved by heavy compaction method, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 2012, 6, 738-746.10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000644Search in Google Scholar

[5] SIKORA Z., Renowacja wałów przeciwpowodziowych, Inżynier Budownictwa, 2011, nr 4, 69-72.Search in Google Scholar

[6] OSSOWSKI R., WYROŚLAK M., Hybrydowa technologia wzmacniania gruntu w renowacji wałów przeciwpowodziowych, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2012, nr 4, 483-486. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo