1. bookVolume 21 (2016): Edition 1 (March 2016)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Development of the Market of the Production of Wind Energy in Poland and Selected EU Countries

Publié en ligne: 15 Mar 2018
Volume & Edition: Volume 21 (2016) - Edition 1 (March 2016)
Pages: 40 - 44
Reçu: 01 Dec 2015
Accepté: 01 Jan 2016
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] T. Boczar, Wykorzystanie energii wiatru, Wydawnictwo PAK, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[2] J. Bogdanienko, Odnawialne źródła energii, Biblioteka Problemów, t. 290, Wyd. PWN, Warszawa, 1989 rok, s. 26-48.Search in Google Scholar

[3] A. Chochowski, F. Krawiec, Zarządzanie w energetyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2008, s. 255-260.Search in Google Scholar

[4] W. Ciechanowicz, Energia, środowisko, ekonomia. Wydawnictwo Inst. Badań Systemowych PAN, Warszawa, 1997.Search in Google Scholar

[5] P. Dąbrowski, Potencjał OZE w Polsce. [Online]. Available: www.mojeopinie.pl/Search in Google Scholar

[6] J. Gronowicz, Niekonwencjonalne źródła energii, Wydawnictwo Instytut Technologii PIB, Radom-Poznań 2010.Search in Google Scholar

[7] B. Kołodziej. M. Matyka, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Wydawnictwo PWRiL, Poznań 2012.Search in Google Scholar

[8] W.M. Lewandowski. Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwo IV, Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2012, s. 65-75, s. 98.Search in Google Scholar

[9] [Online]. Available: www.domrel.plSearch in Google Scholar

[10] [Online]. Available: www.polenergia.pl/pol/pl/strona/otoczenie.Search in Google Scholar

[11] [Online]. Available: http://slideplayer.plSearch in Google Scholar

[12] [Online]. Available: www.zasoby1.open.agh.edu.plSearch in Google Scholar

[13] [Online]. Available: www.zielonaenergia.eco.plSearch in Google Scholar

[14] Opracowanie PSEW na podstawie danych URE. Rozmieszczenie mocy w energetyce wiatrowej w poszczególnych województwach Polski. Stan na 31.06.2010. [Online]. Available: www.elektrowniewioatrowe.org.plSearch in Google Scholar

[15] Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Raport: Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020. [Online]. Available: www.consus.eu/Search in Google Scholar

[16] J. Radziewicz, Wykorzystanie energii wiatrowej w Polsce. Rolniczy Magazyn Elektroniczny [Online]. Available: www.cbr.edu.pl/Search in Google Scholar

[17] Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną, [Online]. Available: www.msp.gov.pl/plSearch in Google Scholar

[18] S.M. Szukalski, S. Malinowski, (red.), Energia Odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie. Wydawnictwo WING, Poddębnice, 2013.Search in Google Scholar

[19] R. Tytko. Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Wyd. VI, Wydawnictwo Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków, 2015, s. 19-51.Search in Google Scholar

[20] R. Tytko. Odnawialne źródła energii, Wydawnictwo OWG, Warszawa, 2009Search in Google Scholar

[21] Ustawa OZE. Nowa ustawa o OZE sprzyja zielonej energii. [Online]. Available: www.ekologia.pl/Search in Google Scholar

[22] Zbuduj elektrownię wiatrową! [Online]. Available: http://automatykab2b.pl/Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo