1. bookVolume 24 (2018): Edition 3 (December 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2080-6574
Première parution
24 Dec 2009
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

A groundwater flow model for the Wolin Island area, including glaciotectonic deformation

Publié en ligne: 25 Jan 2019
Volume & Edition: Volume 24 (2018) - Edition 3 (December 2018)
Pages: 207 - 216
Reçu: 15 May 2018
Accepté: 06 Sep 2018
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2080-6574
Première parution
24 Dec 2009
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Gurwin, J. & Krawiec, A., 2010. Zagrożenia dla zasobów wód słodkich na wyspie Uznam w świetle badań modelowych i geofizycznych [Hazards of freshwater resources on the Uznam Island after modelling and geophysical investigations]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 442, 53–60.Search in Google Scholar

Gurwin, J. & Krawiec, A., 2012. Identyfikacja systemu krążenia wód podziemnych na wyspie Wolin [Identyfication of groundwater flow system of the Wolin Island]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 451, 53–62.Search in Google Scholar

Kłyza, T., 1988. Wody podziemne na Wolinie i polskim Uznamie [Groundwater of Wolin Island and Polish part of Uznam Island]. [In:] Aktualne problemy hydrogeologii. Wyd. Instytutu Morskiego, Gdańsk, 83–92.Search in Google Scholar

Krawiec, A., 2013. Pochodzenie anomalii chlorkowych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku [Origin of chlorine anomaly in the groundwater of Polish Baltic Coast]. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 144 pp.Search in Google Scholar

Krawiec, A., Rübel, A., Sadurski, A., Weise, S.M. & Zuber, A., 2000. Preliminary hydrochemical, isotope and noble gas investigations on the origin of salinity in coastal aquifers of Western Pomerania, Poland. [In:] Proceedings of the 16th Salt Water Intrusion Meetings (SWIM 16). Nicholas Copernicus University, Toruń, 87–94.Search in Google Scholar

Kucharski, R. & Tkaczyk, A., 1997. Sprawozdanie z badań geofizycznych wykonanych dla tematu: Ochrona zasobów wód podziemnych w warunkach ich eksploatacji w strefie brzegowej zachodniego wybrzeża Polski [Report of the geophysical investigation in project: Groundwater protection in case of exploitation in the coastal zone of western Polish coast]. Unpublished, UMK, Toruń.Search in Google Scholar

Matkowska, Z., 1990. Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:200 000, arkusz Szczecin i Dziwnów wraz z objaśnieniami [Hydrogeological Map of Poland 1:200,000, Szczecin and Dziwnów sheet with explanations]. Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Matkowska, Z., 1992. Mapa zasolenia wód podziemnych wysp Wolin i Uznam [Map of groundwater salinization of Uznam and Wolin Islands]. Unpublished, Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Matkowska, Z., 1997a. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Międzyzdroje wraz z objaśnieniami [Hydrogeological Map of Poland 1:50,000, Międzyzdroje sheet with explanations]. Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Matkowska, Z., 1997b. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Wolin wraz z objaśnieniami [Hydrogeological Map of Poland 1:50,000, Wolin sheet with explanations]. Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Mieszkowski, R., 2015. Ekspertyza z wykonania prac geofizycznych metoda tomografii eletroporowej dla ustalnie ochrony zbiornika wyspy Wolin GZWP 102 [Report of geophysical investigation based on the geoelectrical imaging for the major groundwater reservoir no. 102 protection]. Unpublished, Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Paczyński, B. & Sadurski, A. (Eds), 2007. Hydrogeologia regionalna Polski [Regional hydrogeology of Poland]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 106 pp.Search in Google Scholar

Wiśniowski, Z., 2012. Dokumentacja geologiczna otworu wiertniczego dla sieci obserwacji hydrogeologicznych Polskiej Służby Hydrogeologicznej [Geological documentation of drilling hole for the hydrogeological observation network of Polish Hydrogeological Survey]. Unpublished, Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo