1. bookVolume 21 (2021): Edition 2 (December 2021)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1898-0198
Première parution
06 May 2008
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Ranking and Classification of Cryptocurrency Exchanges Using the Methods of a Multidimensional Comparative Analysis

Publié en ligne: 26 Nov 2021
Volume & Edition: Volume 21 (2021) - Edition 2 (December 2021)
Pages: 38 - 56
Reçu: 11 Apr 2021
Accepté: 08 Oct 2021
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1898-0198
Première parution
06 May 2008
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

Research background: The multidimensional assessment of the attractiveness of cryptocurrency exchanges seems to be an important issue, because the risk of the collapse of such an exchange or its use for illegal purposes is higher than in the case of traditional exchanges.

Purpose: The aim of the work is to create ranking and identify groups of cryptocurrency exchanges with a similar level of attractiveness.

Research methodology: 13 different composite indicators were considered. Finally, one of them was chosen as a representative according to the similarity of the obtained rankings. Clustering methods were used to identify groups of exchanges with a similar level of the constructed measure.

Result: The best according to the adopted criteria of rankings similarity was the taxonomic measure constructed using the standardized sum method with equal weights. Combining hierarchical clustering with the k-means algorithm allowed to improve the quality of clustering measured with the silhouette index.

Novelty: The originality of the paper lies in the use of different methods of a multidimensional comparative analysis on the cryptocurrency market.

Keywords

JEL Classification

Bąk, A. (2018). Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 508, 19–28. DOI: 10.15611/pn.2018.508.02.10.15611/pn.2018.508.02 Search in Google Scholar

Becker, W., Saisana, M., Paruolo, P., Vandercasteele, I. (2017). Weights and importance in composite indicators: Closing the gap. Ecological Indicators, 80, 12–22.10.1016/j.ecolind.2017.03.056 Search in Google Scholar

Dmitruk, J., Gawinecki, J. (2017). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej – budowa i zastosowanie. Biuletyn WAT, LXVI (4), 103–119. Search in Google Scholar

Gan, X., Fernandez, I.C., Guo, J., Wilson, M., Zhao, Y., Zhou, B., Wu, J. (2017). When to use what: Methods for weighting and aggregating sustainability indicators. Ecological Indicators, 81, 491–502.10.1016/j.ecolind.2017.05.068 Search in Google Scholar

Gomez-Limon, J.A., Arrizza, M., Guerrero-Baena, M.D. (2020). Building a Composite Indicator to Measure Environmental Sustainability Using Alternative Weighting Methods. Sustainability, 12, 1–17. DOI: 10.3390/su12114398.10.3390/su12114398 Search in Google Scholar

Greco, S., Ishizka, A., Tasiou, M., Torrisi, G. (2019). On the Methodological Framework of Composite Indices: A review of the Issues of Weighting, Aggregation and Robustness. Social Indicators Research, 141, 61–94.10.1007/s11205-017-1832-9 Search in Google Scholar

Jia, J., Fischer, G.W., Dyer, J.S. (1998). Attribute Weighting Methods and Decision Quality in the Presence of Response Error: A simulation Study. Journal of Behavioral Decision Making, 11, 85–105.10.1002/(SICI)1099-0771(199806)11:2<85::AID-BDM282>3.0.CO;2-K Search in Google Scholar

Kądziołka, K. (2016). Ocena atrakcyjności inwestycji na giełdach Bitcoin z wykorzystaniem miernika taksonomicznego. Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo, 9/I, 91–101. Search in Google Scholar

Kądziołka, K. (2017). Ocena czasu funkcjonowania giełd Bitcoin z wykorzystaniem metod nieparametrycznych. Przedsiębiorstwo & Finanse, 2 (17), 103–114. Search in Google Scholar

Kądziołka, K. (2021a). A Proposal of Data – Driven Method for Determining the Weights of Composite Indicators. Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis, 25 (1), 49–62. DOI: 10.15611/eada.2021.1.03.10.15611/eada.2021.1.03 Search in Google Scholar

Kądziołka, K. (2021b). Propozycja metody wspomagającej wybór miernika taksonomicznego na przykładzie oceny atrakcyjności giełd kryptowalut. Firma i Rynek, 59 (1), 65–76. Search in Google Scholar

Kądziołka, K. (2021c). The PROMETHEE II method in Multi – Criteria Evaluation of Cryptocurrency Exchanges. Economic and Regional Studies, 14 (2), 131–145. DOI: 10.2478/ers-2021-0010.10.2478/ers-2021-0010 Search in Google Scholar

Kądziołka, K. (2021d). Propozycja miernika oceny poprawności metod porządkowania liniowego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, 19–33. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.201. Search in Google Scholar

Kompa, K., Witkowska, D. (2014). Comparison of European Stock Exchanges One – and Multi-Dimensional Analysis. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4 (S1), 2111–2126. Search in Google Scholar

Kompa, K., Witkowska, D. (2015). Synthetic Measures of the European Capital Markets Development. Econometrics, 4 (50), 214–227.10.15611/ekt.2015.4.14 Search in Google Scholar

Kompa, K., Witkowska, D. (2016). Comparison of European Capital Markets. Acta Scientarum Polonurum Oeconomia, 15 (1), 27–40. Search in Google Scholar

Kuc-Czarnecka, M. (2019). Sensitivity analysis as a tool to optimize Human Development Index. Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14 (3), 425–440. DOI: 10.24136/eq.2019.020.10.24136/eq.2019.020 Search in Google Scholar

Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, LXII (2), 219–331. Search in Google Scholar

Kukuła, K., Luty, L. (2018). O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny gospodarki odpadami w Polsce w ujęciu przestrzennym. Problemy Rolnictwa Światowego, 18 (XXXIII/2), 183–192.10.22630/PRS.2018.18.2.46 Search in Google Scholar

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Malina, A. (2020). Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społecznogospodarczego województw Polski w latach 2005–2017. Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, 61, 138–155. DOI: 10.15584/nsawg.2020.1.10.10.15584/nsawg.2020.1.10 Search in Google Scholar

Mastalerz-Kodzis, A., Pośpiech, E. (2013). Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 146, 68–78. Search in Google Scholar

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin. Search in Google Scholar

Morissette, L., Chartier, S. (2013). The k-means clustering technique: General considerations and implementation in Mathematica. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9 (1), 15–24. DOI: 10.20982/tqmp.09.1.p015.10.20982/tqmp.09.1.p015 Search in Google Scholar

Papenbrock, J. (2011). Asset Clusters and Asset Networks in Financial Risk Management and Portfolio Optimization, PHD Thesis, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Retrieved from: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000025469 (8.12.2020). Search in Google Scholar

Prus, B., Król, K. (2017). Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych. Acta Scientarum Polonurum Formatio Circumiectus, 16 (2), 179–197.10.15576/ASP.FC/2017.16.2.179 Search in Google Scholar

Roeske-Słomka, I. (2003). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze województwa wielkopolskiego. Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXV (4), 79–88. Search in Google Scholar

Roszkowska, E. (2013). Rank Ordering Criteria Weighting Methods – A Comparative Overview. Optimum. Studia Ekonomiczne, 5 (65), 14–33.10.15290/ose.2013.05.65.02 Search in Google Scholar

Rousseeuw, P.J. (1986). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of computational and Applied Mathematics, 20, 53–65. Search in Google Scholar

Skica, T., Rodzinka, J., Zaremba, U. (2020). The application of a synthetic measure in the assessment of the financial condition of LGUs in Poland using the TOPSIS method approach. Economics and Sociology, 13 (4), 297–317. DOI: 10.14254/2071-789X.2020/13-4/19.10.14254/2071-789X.2020/13-4/19 Search in Google Scholar

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft. Search in Google Scholar

Tarczyński, W. (2013). Ocena efektywności metod analizy portfelowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2001–2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 761, 537–550. Search in Google Scholar

Tarczyński, W. (2014). Ocena różnych wariantów fundamentalnego portfela papierów wartościowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, 298–309.10.15611/pn.2014.371.26 Search in Google Scholar

Węgrzyn, T. (2014). Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001–2010. Nauki o finansach, 1 (18), 87–97. Search in Google Scholar

Zhou, P., Ang, B.W., Poh, K.L. (2007). A mathematical programming approach to constructing composite indicators. Ecological Economics, 62, 291–297.10.1016/j.ecolecon.2006.12.020 Search in Google Scholar

Zielińska-Sitkiewicz, M. (2015). Zastosowanie wybranych mierników syntetycznych do klasyfikacji spółek przemysłu materiałów budowlanych notowanych na GWP w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 75, 577–588.10.18276/frfu.2015.75-47 Search in Google Scholar

https://cer.live/certified (30.08.2020). Search in Google Scholar

https://coingecko.com (30.08.2020). Search in Google Scholar

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges (30.08.2020). Search in Google Scholar

www.bitcoincharts.com (5.12.2020). Search in Google Scholar

www.cryptocompare.com (5.12.2020). Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo