1. bookVolume 18 (2022): Edition 3 (September 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The effects of global risk indicators on the MSCI emerging markets index

Publié en ligne: 30 Sep 2022
Volume & Edition: Volume 18 (2022) - Edition 3 (September 2022)
Pages: 1 - 10
Reçu: 19 May 2022
Accepté: 18 Jul 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Akar, C. (2017). Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Piyasa İstikrarinin Kantil Regresyon Yöntemiyle Test Edilmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 1-9. Search in Google Scholar

Akçay, S. (2011). Causality Relationship between Total R&D Investment and Economic Growth: Evidence from United States. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 79-92. Search in Google Scholar

Bayramoğlu, M.F. & Abasız, T. (2017). Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 74, 183-200.10.25095/mufad.396865 Search in Google Scholar

Büberkökü, Ö. (2021, September). Vix Endeksi Ile Hisse Senedi Piyasalari Arasindaki Nedensellik Ilişkisinin Analizi. Paper presented at International İzmir Economic Congress, İzmir, Turkey. Search in Google Scholar

Çalışkan, Ş., Karabacak, M. & Meçik, O. (2017). Türkiye Ekonomisinde Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Yaklaşımı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 45-56. Search in Google Scholar

Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). Distribution Of The Estimators For Autoregressive Time Series With A Unit Root’. Journal of The American Statistical Association, 74(366), 427-431.10.2307/2286348 Search in Google Scholar

Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.10.2307/1912517 Search in Google Scholar

Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relation by Econometric and Cross Sectional Method. Econometrica, 37, 424–438.10.2307/1912791 Search in Google Scholar

Granger, C.W.J. (1988). Some Recent Developments in the Concept of Causality. Journal of Econometrics, 39, 199-211.10.1016/0304-4076(88)90045-0 Search in Google Scholar

Gujarati, D.N. (1995). Econometrics (3rd Ed.). New York: McGraw-Hill, Inc. Search in Google Scholar

Gülhan, Ü. (2020). Covid-19 Pandemisine BIST 100 Reaksiyonu: Ekonometrik Bir Analiz. Journal of Turkish Studies, 15 (4), 497–509.10.7827/TurkishStudies.44122 Search in Google Scholar

Hacker, R.S., Abdulnasser Hatemi-J. (2006). Tests For Causality Between Integrated Variables Using Asymptotic And Bootstrap Distributions: Theory And Application. Applied Economics, 38(13), 1489-1500.10.1080/00036840500405763 Search in Google Scholar

Kamışlı, S., Esen, E. (2020). İslami Hisse Senedi Endeksleri Arasindaki Oynaklik İlişki Yapisi. Journal of Management and Economics Research, 18(1), 108-121. Search in Google Scholar

Kaya, A., Yarbaşı, İ. Y. (2020). MSCI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), 749-767. Search in Google Scholar

Majdoub, J. & Mansour, W. (2014). Islamic Equity Market Integration and Volatility Spillover Between Emerging and US Stock Markets. The North American Journal of Economics and Finance, 29, 452-470.10.1016/j.najef.2014.06.011 Search in Google Scholar

MSCI (2021). MSCI Data. Retrieved from https://www.msci.com/our-solutions/index/emerging-markets. (Accessed 2022.05.19). Search in Google Scholar

Nagayev, R. & Dinç, Y. (2018). Güvenli Liman ve Hedge Aracı Olarak Altın: Türkiye Örneği. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 4(1), 1-15. Search in Google Scholar

Öztürk, H. (2018). BIST 30 Endeksi ile MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Eşbütünleşme Analizi. Business and Economics Research Journal, 9(1), 109-121.10.20409/berj.2017.89 Search in Google Scholar

Yıldız, A. & Aksoy, E. (2014). Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksi ile BIST Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 1-23. Search in Google Scholar

Toda, H.Y. & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66(1), 225-250.10.1016/0304-4076(94)01616-8 Search in Google Scholar

Yenilmez, F. & Erdem, M.S. (2018). Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Ekonomik Büyüme ile Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 71-95.10.17494/ogusbd.457078 Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo