1. bookVolume 10 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0079
Première parution
15 Apr 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

A unique type of industrial railway – the sand railways of southern Poland

Publié en ligne: 30 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 10 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 1 - 11
Reçu: 28 Apr 2022
Accepté: 25 Nov 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0079
Première parution
15 Apr 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Barnes T.J., Christophers B. 2018. Economic Geography: A Critical Introduction. John Willey & Sons Litd, Oxford. Search in Google Scholar

Barnes T.J., Peck J., Sheppard E.S. 2012. The Wiley-Blackwell companion to economic geography. Wiley, Chichester–Malden.10.1002/9781118384497 Search in Google Scholar

Bence S. 2012. The Role of Railway, as a Heritage of Industrial History, in Tourism, with Conclusion on Quality of Life. Journal of Tourism Challenges and Trends, 5, 2: 85–102. Search in Google Scholar

Bešinović N. 2020. Resilience in railway transport systems: a literature review and research agenda. Transport Reviews, 40, 4: 457–478.10.1080/01441647.2020.1728419 Search in Google Scholar

Bhati A., Pryce J., Chaiechi T. 2014. Industrial railway heritage trains: the evolution of a heritage tourism genre and its attributes. Journal of Heritage Tourism, 9, 4: 114–133.10.1080/1743873X.2013.867963 Search in Google Scholar

Cano Sanchiz J.M. 2013. Railways and Mining: The Role of the Train in the Exploitation of the Cerro Muriano Mine (Córdoba, Spain). Industrial Archaeology Review, 35, 2: 128–148.10.1179/0309072813Z.00000000022 Search in Google Scholar

Ciechański A. 2003a. Koleje piaskowe. Przegląd Komunikacyjny, 42, 11: 19–22. Search in Google Scholar

Ciechański A. 2003b. Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku jako nowe zarządy kolejowe. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 9: 211–250. Search in Google Scholar

Ciechański A. 2004. Regres kolei przemysłowych w Polsce i jego przejawy. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 10: 259–280. Search in Google Scholar

Ciechański A. 2013. Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881–2010. IGiPZ PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Ciechański A. 2018. Koleje normalnotorowe jako składnik transportu międzyzakładowego w polskim górnictwie. Technika Transportu Szynowego, 1–2: 29–36. Search in Google Scholar

Coulls A. 1999. Railways as World Heritage Sites. ICOMOS, Paris. Search in Google Scholar

Dragan W. 2017. Perspektywy przekształceń funkcji obiektów i terenów pokolejowych jako szansy rozwoju dawnych ośrodków kolejowych na przykładzie Nowych Skalmierzyc i Sosnowca Maczek. Biuletyn KPZK PAN, 266: 105–124. Search in Google Scholar

Dulias R. 2004. Rekultywacja piaskowni na obszarze Wyżyny Śląskiej. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 35: 13–21. Search in Google Scholar

Dulias R. 2010. Landscape planning in areas of sand extraction in the Silesian Upland, Poland. Landscape and Urban Planning, 95, 3: 91–104.10.1016/j.landurbplan.2009.12.006 Search in Google Scholar

Dulias R. 2013. Denudacja antropogeniczna na obszarach górniczych na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Search in Google Scholar

Dulias R., Hibszer A. 2004. Województwo śląskie. Przyroda. Gospodarka, Dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo „Kubajak”, Krzeszowice. Search in Google Scholar

Dziadek S. 1991. Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych. PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Edwords J.A., Llurdés i Coit J.C. 1996. Mines and quarries: Industrial heritage tourism. Annals of Tourism Research, 23, 2: 341–363.10.1016/0160-7383(95)00067-4 Search in Google Scholar

Enflo K., Alvarez-Palau E., Marti-Henneberg J. 2018. Transportation and regional inequality: the impact of railways in the Nordic countries, 1860e1960. Journal of Historical Geography, 62: 51–70.10.1016/j.jhg.2018.05.001 Search in Google Scholar

Falkowski M., Pytel M. 2014. Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce. Przegląd Geopolityczny, 9: 71–95. Search in Google Scholar

Glapa W., Korzeniowski J.I. 2005. Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, Wrocław. Search in Google Scholar

Górniak J., Staszkiewicz D., Głowacz W., Brandys I. 2019. Kolej w Jaworznie słowem i fotografią. Eurosprinter, Rybnik. Search in Google Scholar

Granda K. 2021. Ruda Śląska – dzieje transport szynowego. T. 1. Eurosprinter, Rybnik. Search in Google Scholar

Hall D.R. 1999. Conceptualising tourism transport: inequality and externality issues. Journal of Transport Geography, 7, 3: 181–188.10.1016/S0966-6923(99)00001-0 Search in Google Scholar

Howkins T.J. 1996. Railway geography and the demarcation of Poland’s borders 1918-1930. Journal of Transport Geography, 4, 4: 287–299.10.1016/S0966-6923(96)00035-X Search in Google Scholar

http://rowerowekatowice.org/velostrada-w-katowicachpierwszy-krok-zrobiony/ (access: 20.02.2022). Search in Google Scholar

https://www.atlaskolejowy.net/ (access: 20.02.2022). Search in Google Scholar

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/katowice-przejely-grunty-po-kolei-piaskowej-jej-miejsce-zajmie-droga-rowerowa-69017.html (access: 20.02.2022) Search in Google Scholar

Jerczyński M., Koziarski S. 1992. 150 lat kolei na Śląsku. Instytut Śląski, Opole – Wrocław. Search in Google Scholar

Jurkowski W., Smolarski M. 2017. Proteza koniecpolska jako stymulanta rozwoju transportu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny, 4: 20–24. Search in Google Scholar

Keller D. (ed.) 2012. Dzieje kolei w Polsce. Eurosprinter–Muzeum w Rybniku, Rybnik. Search in Google Scholar

Keller D. 2021. Polish State Railways in 1945–1989 – A Research Contribution. Studia Historiae Oeconomicae, 39: 216–249.10.2478/sho-2021-0009 Search in Google Scholar

Korzeniowski J.I. 2010. Górnictwo odkrywkowe. Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikibest, Poznań. Search in Google Scholar

Koziarski S. 1989a. Koleje piaskowe i górnicze w województwie katowickim. Przegląd Komunikacyjny, 2: 36–39. Search in Google Scholar

Koziarski S. 1989b. Sieć kolejowa w aglomeracjach miejskoprzemysłowych makroregionu południowego. Instytut Śląski, Opole. Search in Google Scholar

Koziarski S. 1990. Rozwój sieci kolejowej na Śląsku. Instytut Śląski, Opole. Search in Google Scholar

Koziarski S. 1993. Sieć kolejowa Polski w latach 1918-1992. Instytut Śląski, Opole. Search in Google Scholar

Koziarski S. 2009. Transport na Śląsku. Instytut Śląski, Opole. Search in Google Scholar

Koziarski S. 2010. Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce. Uniwersytet Opolski, Opole. Search in Google Scholar

Krejčí T., Dostál I., Havlíček M., Martinát S. 2016. Exploring the hidden potential of sugar beet industry brownfields (case study of the Czech Republic). Transportation Research Part D: Transport and Environment, 46: 284–297.10.1016/j.trd.2016.04.006 Search in Google Scholar

Krzysztofik R., Dulias R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W. 2020. Paths of urban planning in a post-mining area. A case study of a former sandpit in southern Poland. Land Use Policy, 99, 104801.10.1016/j.landusepol.2020.104801 Search in Google Scholar

Leyshon A., Lee R., McDowell L. Sunley, P. (eds) 2011. The Sage Handbook of Economic Geography. Sage, London.10.4135/9781446201114 Search in Google Scholar

Lijewski T. 1959. Rozwój sieci kolejowej Polski. Dokumentacja Geograficzna, 5. Instytut Geografii PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Lijewski T. 1986. Geografia transportu Polski. PWE, Warszawa. Search in Google Scholar

Madrjas J. 2020. Metropolia GZM zgłosiła do Kolej Plus 15 projektów za 1,7 mld zł, Rynek Kolejowy. Available on https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/metropoliagzm-zglosila-do-kolej-plus-15-projektow-za-17-mld-zl-98343.html (access: 15.02.2022). Search in Google Scholar

Malczewski M. 2001. Koleje przemysłowe Górnego Śląska. Świat Kolei, 6: 27–29. Search in Google Scholar

Olender M., Wdaniec J., Matyasik G., Maślisz T., Spyra W., Chorąży J., Noworyta M., Wyparło H., Łysoń J., Lekston A., Matyjasik P. 2004. 50 Lat Kopalni Piasku „Szczakowa” S.A. Kopalnia Piasku „Szczakowa” S.A. w Jaworznie, Jaworzno. Search in Google Scholar

Pełka-Gościniak J. 2014. Environmental aspects of relief transformation (Silesian Upland, Southern Poland). Environmental & Socio-economic Studies, 2, 4: 13–20.10.1515/environ-2015-0045 Search in Google Scholar

Pietrzak K., Pietrzak O., Montwiłł A. 2021. Light Freight Railway (LFR) as an innovative solution for Sustainable Urban Freight Transport. Sustainable Cities and Society, 66: 102663.10.1016/j.scs.2020.102663 Search in Google Scholar

Plan rozwoju kolei w województwie śląskim. Dokument wdrożeniowy do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, 2016. Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice. Search in Google Scholar

Rola Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w polskim górnictwie węgla kamiennego w zakresie stosowania podsadzki płynnej. 1970. Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego, Katowice. Search in Google Scholar

Rosa G. 2018. Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3, 43: 105–114.10.18276/ept.2018.3.43-10 Search in Google Scholar

Rusak R. 2001. Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku. Technika Transportu Szynowego, 8, 10: 15–21. Search in Google Scholar

Rusak R. 2003. Koleje piaskowe po dwóch latach działalności. Technika Transportu Szynowego, 10: 35–41. Search in Google Scholar

Sitarz M., Bużałek B., Pomykała A., Raczyński J. 2019. Katowicki Węzeł Kolejowy – uwarunkowania historyczne i perspektywy rozwoju TEN-T. Technika Transportu Szynowego, 12-13: 35–46. Search in Google Scholar

Soczówka A. 2019. Sieć kolejowa jako wyznacznik krajobrazów historyczno-kulturowych w obszarach przemysłowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 41, 1: 167–184. Search in Google Scholar

Soida K. 1996. Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku od czasów najnowszych do 1990: Dzieje kolei wąskotorowych. T. 1, cz. 1-2, „Śląsk”, Katowice. Search in Google Scholar

Soida K. 2020. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe. T. 2, Eurosprinter, Rybnik. Search in Google Scholar

Soida K., Furtek M., Roszak T. 2007. Koleje piaskowe. T. 1, Eurosprinter, Katowice. Search in Google Scholar

Soida K., Karniewski J., Roszak T., Dąbrowski H., Podlejski Z., Szafirski T. 1997. Dzieje Katowickiego Okręgu Kolejowego. Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice. Search in Google Scholar

Stankiewicz R., Stiasny M. 2014. Atlas linii kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik. Search in Google Scholar

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, 2019. 2019. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa. Search in Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, 2021. Urząd Miasta Mysłowice, Mysłowice. Search in Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, 2018. Urząd Miasta Sosnowca, Sosnowiec. Search in Google Scholar

Szczygieł Z. (ed.) 1971. Zarys wiadomości z górnictwa odkrywkowego piasku podsadzkowego. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice. Search in Google Scholar

Taylor Z. 2007. Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. PAN. IGiPZ, Warszawa. Search in Google Scholar

Tillman J.A. 2002. Sustainability of heritage railways: An economic approach. Japan Railway & Transport Review, 32: 38–45. Search in Google Scholar

Trammer K. 2019. Ostre cięcie jak niszczono polska kolej. Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa. Search in Google Scholar

Uchwała nr 618/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej położonego w rejonie ulicy Rozwojowej w Siemianowicach Śląskich. Search in Google Scholar

Wheeler R. 2014. Mining memories in a rural community: Landscape, temporality and place identity. Journal of Rural Studies, 36: 22–32.10.1016/j.jrurstud.2014.06.005 Search in Google Scholar

Załuski D. 2010. Dworce kolejowe: Śródmiejskie przestrzenie podróży. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD