1. bookVolume 68 (2019): Edition 3 (December 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2336-3207
Première parution
14 Jul 2011
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Ichthyocenosis of the Podolský Brook spring section in the Hrubý Jeseník mountains (Upper River Odra basin) within the context of the presence of fish predators

Publié en ligne: 01 Dec 2019
Volume & Edition: Volume 68 (2019) - Edition 3 (December 2019)
Pages: 179 - 187
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2336-3207
Première parution
14 Jul 2011
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Begon M., Harper L.J. & Towensend C.R. (1997): Ekologie: Jedinci, populace a společenstva. UP Olomouc, 949 pp.Search in Google Scholar

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. ČSOP Vlašim, 448 pp.Search in Google Scholar

Humpl M. & Lusk S. (2006): Změny početnosti vranky obecné (Cottus gobio L.) v řece Loučce u Skryjí v letech 1968-2004. Biodiverzita ichtyofauny ČR. VI., pp. 65-70.Search in Google Scholar

Kestemont P. & Goffaux D. (2002): Metric Selection and Sampling Procedures for FAME. Development, Evaluation & Implementation of a Standardised Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers. A Contribution to the Water Framework Directive (FAME).Search in Google Scholar

Knap J. (2016): Příčiny poklesu populace pstruha obecného f. potoční na revíru Líčná 1 a metody použité při její obnově. Sborník abstraktů z XV. České rybářské a ichtyologické konference 2016.Search in Google Scholar

Kulich M. (2014): Pohled MO ČRS hospodařících na pstruhových revírech v broumovském výběžku na problematiku Li a Po - aneb genocida pod vodní hladinou. Sb. z konference “Současný stav a možnosti zlepšení populace lipana podhorního a pstruha obecného”, Rychnov nad Kněžnou, pp. 57-61.Search in Google Scholar

Kulich M. (2016): Genocida pod vodní hladinou, aneb pohled MOČRS hospodařících na pstruhových revírech ve východních Čechách. Sborník abstraktů z XV. České rybářské a ichtyologické konference, Praha. 7 pp.Search in Google Scholar

Lojkásek B. (2002): Ichtyofauna říční sítě řeky Odry. Habilitační práce, UP Olomouc. 121 pp.Search in Google Scholar

Lusk S. (1993): Fish communities and their management in the Fryšávka stream. – Folia Zool. 42: 183-192.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V., Hanel L. & Lojkásek B. 2017: Vnitrodruhová diverzita ichtyofauny České republiky – znalost, ochrana a její perspektiva. – Bull. Lampetra, ZO ČSOP Vlašim 8: 166-187.Search in Google Scholar

Poledník L. & Poledníková K. (2017): Aktualizovaná početnost vyder v ČR pro jednotlivé kvadráty mapovací sítě. ALKA Wildlife, o.p.s., 4 pp.Search in Google Scholar

Slavík O. (2016): Proč trvale klesají úlovky původních druhů lososovitých druhů ryb v ČR? Sborník abstraktů z XV. České rybářské a ichtyologické konference 2016.Search in Google Scholar

Straka M. & Sychra J. (2007): Determinační kurz makrozoobentosu: Coleoptera, Ústav botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity a VÚV T.G. Masaryka, Brno.Search in Google Scholar

Waringer J. & Graf W. (2011): Atlas of Central European Trichoptera Larvae. E. Mauch Publ., 468 pp.Search in Google Scholar

Zahrádková S. (1998): Determinační kurz makrozoobentosu - Ephemeroptera, VÚV Brno, Laboratoř biologie tekoucích vod, Katedra zoologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo