Accès libre

New Faunistics Records of Agromyzidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia

   | 20 nov. 2014
À propos de cet article

Citez

Celkem 11 druhů z čeledi Agromyzidae (Diptera) je poprvé hlášeno z území České republiky (10 druhů) a Slovenska (1 druh), 3 druhy představují nové nálezy pro Českou republiku, 8 druhů je nových pro faunu Čech, 4 pro faunu Moravy a jeden pro faunu Slovenska. Mezi nejzajímavější zjištěné druhy patří: Melanagromyza kerkinica Černý, 2011, Cerodontha (Poemyza) alpina Nowakowski, 1967 and Chromatomyia ochracea (Hendel, 1920).

eISSN:
2336-3207
Langue:
Anglais
Périodicité:
3 fois par an
Sujets de la revue:
Life Sciences, Plant Science, Zoology, Ecology, other