1. bookVolume 52 (2018): Edition 1 (December 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2080-945X
Première parution
17 May 2010
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Herbaria of the Prussian physician Boretius (1694-1738) in the Herbarium WA

Publié en ligne: 09 Sep 2019
Volume & Edition: Volume 52 (2018) - Edition 1 (December 2018)
Pages: 1 - 6
Reçu: 20 Apr 2018
Accepté: 29 Oct 2018
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2080-945X
Première parution
17 May 2010
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Arber A. 1938. Herbals: their Origin and Evolution. A Chapter in the History of Botany, 1470-1670. 362 pp. Cambridge University Press, Cambrigde.Search in Google Scholar

Bennett B. C. 2007. Doctrine of signatures: an explanation of medicinal plant discovery or dissemination of knowledge? Econ Bot 61(3): 246-255.10.1663/0013-0001(2007)61[246:DOSAEO]2.0.CO;2Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Bernal J. D. 1957. Nauka w dziejach. 868 pp. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Bernoulli J. 1779. Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Pohlen, in den Jahren 1777 und 1778. Vol. 6. C. Fritsch from: Spalik K. 2014. Pre-Linnaean herbaria viva of Helwing in the collections of the National Library of Poland and the University of Warsaw. Acta Soc Bot Pol 83(1): 13-16.10.5586/asbp.2014.008Search in Google Scholar

Boretius M. E. 1722. Matthiae Ernesti Boretii, Observationum exoticarum specimen primum, sistens famosam Anglorum variolas per inoculationem excitandi methodum, cum ejusdem phaenomenis et successibus. Literis Reusnerianis, Regiomonti.Search in Google Scholar

Bowler P. 2007. Historia nauk o środowisku. 488 pp. Wyd. UW, Warszawa.Search in Google Scholar

Brock W. 1999. Historia chemii. 488 pp. Prószyński i S-ka, Warszawa.Search in Google Scholar

Flis S. 1956. Maciej Ernest Borecki (Boretius), znany lekarz mazurski XVIII w. Polski Tygodnik Lekarski 38: 1637-1638.Search in Google Scholar

Flis S. 1964. Panegiryk z pierwszej połowy XVIII wieku ku uczczeniu pamięci Macieja Ernesta Boretiusa (Boreckiego). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4: 514-519.Search in Google Scholar

Magdefrau K. 2004. Historia botaniki. Życie i dokonania wielkich badaczy. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 7(1): 5-357.Search in Google Scholar

Mumford L. 1966. Technika a cywilizacja: historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację. 430 pp. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Pękacka-Falkowska K. 2012. Johann Philipp Breyne i jego rośliny: nasiona z Niderlandów. Published on the internet http://mobile.wilanow-palac.pl/article/johann_philipp_breyne_i_jego_rosliny_nasiona_z_niderlandow.html [accessed 2018.11.27].Search in Google Scholar

Pisanski G. C. 1886. Entwurf einer preussischen Literärgeschichte in vier Büchern, hrg. von R. Rudolph Philippi. (=Publicationen und Republicationen der Königsberger literarischen Freunde 1, 1790). 284 pp. Hartung, Königsberg.Search in Google Scholar

Ray J. 2014. (1682). Methodus plantarum nova. Translated by S. Nimis, K. Tschantz Unroe & M. Vincent. Introductory commentaries by M. Black, M. Chase & M. Vincent. iv + 182 pp. + 3 plates. Ray Society publication, London.Search in Google Scholar

Rostafiński J. 1904. Prowincjonalne, polskie nazwy roślin XVIII w., z Prus Książęcych głównie z rękopisu Andrzeja Helwinga. 30 pp. Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.Search in Google Scholar

Rostworowski E. 2000. Historia powszechna. Wiek XVIII. 744 pp. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Spalik K. 2014. Pre-Linnaean herbaria viva of Helwing in the collections of the National Library of Poland and the University of Warsaw. Acta Soc Bot Pol 83(1): 13-16.10.5586/asbp.2014.008Search in Google Scholar

Szafer W., Kulczyński S. & Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych rosnących w Polsce bądź dziko, bądź też zdziczałych lub częściej hodowanych. Część I. 464 pp. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Tournefort De J. P. 1694. Éléments de botanique ou méthode pour connaître les plantes. Imprimerie Royale, Paris, 3 vol. avec 451 tables, + 7 000 espèces sont considérées.Search in Google Scholar

Helwing G. A. 1695-1705. Herbarium Vivum Plantarum sponte in Prussia nascentium. Biblioteka Narodowa, sygn. Rps akc. 200, t. 1.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD