1. bookVolume 58 (2018): Edition 1 (May 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2585-8777
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Performance Motivation of Bratislava University Students

Publié en ligne: 26 May 2018
Volume & Edition: Volume 58 (2018) - Edition 1 (May 2018)
Pages: 11 - 21
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2585-8777
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

1. ABRAMENKOVÁ, V. et al., 1987. Stručný psychologický slovník. Bratislava: Pravda. SPS 075-036-87.Search in Google Scholar

2. ALI, J., 2010. A study of achievement motivation in relation to performance of badminton players. In: Vyayam-Vidnyan.43(3), 41-44.Search in Google Scholar

3. BEDRNOVÁ, E., I. NOVÝ et al., 2007. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press. ISBN 8072610643.Search in Google Scholar

4. CASTILLO, I., J. DUDA, I. BALAGUER & I. TOMAS, 2009. Cross-domain generality of achievement motivation across sport and the classroom: the case of Spanish adolescents. In: Adolescence. 44(175), pp. 569-580.Search in Google Scholar

5. DUREHA, D.K., M. SINGH, S. YADUVANSHI & P. MISHRA, 2010. A comparative study of incentive motivation, achievement motivation and anxiety level between national and international hockey players. In: British Journal of Sports Medicine. 44(1). DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjsm.2010.078725.19510.1136/bjsm.2010.078725.195Search in Google Scholar

6. GREGOR, T., 1994. Anxiozita futbalistov a nešportovcov a jej vzťah k hernému výkonu. In: Telesná výchova a šport.4(2), pp. 25-27.Search in Google Scholar

7. IBRAHIM, M. & P. GWARI, 2011. A study of achievement motivation of low and high level volleyball players. In: Journal of education and practice.2(11, 12), 14-16.Search in Google Scholar

8. KÁBRT, J., 1996. Latinsko-český slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. ISBN 80-04-26657-6.Search in Google Scholar

9. KAVUSSANU, M. & E. MCAULEY, 1995. Exercise and optimism: are highly active individuals more optimistic? In: Journal of Sport Exercise Psychology.17, 246-258.10.1123/jsep.17.3.246Search in Google Scholar

10. KHAN, Z., S. KHAN & N. AHMED, 2010. Sports achievement motivation among Asian players: A study. In: AMASS Multilateral Research Journal. 2(2), 7-9.Search in Google Scholar

11. KŘIVOHLAVÝ, J., 2009. Psychologie zdraví. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-568-4.Search in Google Scholar

12. MURPHY, M. et al., 2002. Accumulating brisk walking for fitness, cardiovascular risk, and psychological health. In: Medicine and Science in Sports and Exercise.34(9), pp. 1468-1474. DOI: http://dx.doi.org/10.1249/01.MSS.0000027686.50344.77Search in Google Scholar

13. NAKONEČNÝ, M., 1992. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management press. ISBN 80-85603-01-2.Search in Google Scholar

14. PARDEL, T., L. MARŠÁLOVÁ & A. HRABOVSKÁ, 1992. Dotazník motivácie výkonu. Bratislava: Psychodiagnostika.Search in Google Scholar

15. PETT, M. A., 1997. Nonparametric statistics for health care research: Statistics for small samples and unusual distributions. Thousand Oaks, CA: Sage.Search in Google Scholar

16. RATHEE, K. N. & J. SINGH, 2011. Achievement motivation and adjustment patterns among international and national players of different team sports. In: Journal of Social Sciences.7(3), 369-374.10.3844/jssp.2011.369.374Search in Google Scholar

17. RHEINBERG, F., 2006. Motivation (6. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer. ISBN 3170195883Search in Google Scholar

18. SEDLÁČKOVÁ, A., 2014. The achievement motivation and stress coping strategies of active sportsmen as compared with physically inactive population. Universitas Masarykiana Brunensis.Search in Google Scholar

19. SCHOLZ, P., 2011. The comparison of achievement motivation of the students of Sports Grammar School of Dana and Emil Zatopek in Ostrava and the students of Slovan Grammar School in Olomouc. Palacky University Olomouc.Search in Google Scholar

20. ŠEREŠOVÁ, E., 2010. Súvislosť medzi hernou výkonnosťou a vybranými osobnostnými vlastnosťami mladých hráčov, Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu.Search in Google Scholar

21. ŠMELA, P., P. PAČESOVÁ, S. KRAČEK & D. HÁJOVSKÝ, 2017. Performance Motivation of Elite Athletes, Recreational Athletes and Non-Athletes. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 57(2), pp. 125-133. DOI: https://doi.org/10.1515/afepuc-2017-001210.1515/afepuc-2017-0012Search in Google Scholar

22. UNIERZYSKI, P., 2003. Level of achievement motivation of young tennis players and their future progress. In: Journal of Sports Science and Medicine.2, 184-186.Search in Google Scholar

23. VESKOVIĆ, A. & M. MILANOVIČ, 2011. Relationship between goal orientation, motivation and positive affective outcomes of youn athlete in Serbia. In: Facta Universitatis: Series Physical Education. 9(4), pp. 455-464.Search in Google Scholar

24. YE, P., 2001. Athletes' differences in achievement motivation in sports. In: Journal of Wuhan Institute of Physical Education. 35(5), pp. 64-66.Search in Google Scholar

25. ZIMBARDO, P. G., 1983. Psychologie. Verlag: Berlin u.a., Springer-Verlag. ISBN 10: 3540121234.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo